unfoldingWord 34 - Chúa Giê-su Dạy Dỗ Nhiều Câu Chuyện Khác

unfoldingWord 34 - Chúa Giê-su Dạy Dỗ Nhiều Câu Chuyện Khác

개요: Matthew 13:31-46; Mark 4:26-34; Luke 13:18-21;18:9-14

스크립트 번호: 1234

언어: Vietnamese

청중: General

장르: Bible Stories & Teac

목적: Evangelism; Teaching

성경 인용: Paraphrase

지위: Approved

이 스크립트는 다른 언어로 번역 및 녹음을위한 기본 지침입니다. 그것은 그것이 사용되는 각 영역에 맞게 다른 문화와 언어로 조정되어야 합니다. 사용되는 몇 가지 용어와 개념은 다른 문화에서는 다듬어지거나 생략해야 할 수도 있습니다.

스크립트 텍스트

Chúa Giê-su kể nhiều câu chuyện khác về Vương quốc Đức Chúa Trời, Ngài nói: “Vương quốc Đức Chúa Trời giống như một hạt mù tạt mà người kia gieo trong ruộng mình. Các con biết rằng hạt mù tạt là loại hạt nhỏ bé nhất trong tất cả các loại hạt.

Nhưng khi hạt mù tạt lớn lên thì trở thành loài cây to lớn nhất trong vườn, nó to đến mức chim trời có thể đến trú ngụ và làm tổ trên cành nó."

Chúa Giê-su lại kể một câu chuyện khác: “Vương quốc Đức Chúa Trời cũng giống như loại men mà một người phụ nữ trộn vào bột bánh mỳ cho đến khi cả đám bột đều nở ra.

Vương quốc Đức Chúa Trời cũng ví như kho báu được chôn trong một đám ruộng. Khi một người khác tìm được kho báu đó thì liền chôn nó lại, rồi hớn hở trở về bán hết gia tài mình và dùng tiền đó mà mua cả đám ruộng ấy.

Vương quốc Đức Chúa Trời cũng được ví như một viên ngọc trai quý giá. Khi một nhà buôn ngọc trai tìm được nó thì bán hết mọi thứ mình có rồi dùng tiền đó mà mua viên ngọc trai."

Chúa Giê-su cũng kể một câu chuyện cho những người cậy vào việc lành của mình mà xem thường người khác. Chúa kể: “Có hai người kia đến đền thờ cầu nguyện. Một người là một vị chức sắc tôn giáo, còn một người là người thu thuế.

Vị chức sắc tôn giáo cầu nguyện thế này: “Lạy Đức Chúa Trời. Tôi cảm tạ Ngài vì tôi đây không phải là tội nhân như những người khác, tôi không trộm cắp, bất lương, gian dâm và cũng không giống như tên thu thuế kia.

Tuần nào tôi cũng kiêng ăn hai lần và dâng cho Ngài một phần mười mọi thu nhập của tôi."

Nhưng người thu thuế đứng xa xa chỗ vị chức sắc tôn giáo, và thậm chí không dám ngẩng mặt lên trời. Thay vào đó, anh đấm ngực mà cầu nguyện rằng: “Lạy Đức Chúa Trời, xin hãy thương xót con vì con là người có tội.”

Sau đó, Chúa Giê su bèn nói rằng: “Ta cho các con biết sự thật, Đức Chúa Trời đã nghe lời cầu nguyện của người thu thuế và kể anh ta là người công chính. Nhưng Ngài không ưa lối cầu nguyện của vị chức sắc tôn giáo kia. Đức Chúa Trời sẽ hạ thấp kẻ kiêu ngạo nhưng tôn cao người khiêm nhường.”

관련정보

생명의 말씀 - GRN 은 성경에 기반한 구원과 그리스도인의 삶에 대한 수천개의 오디오 복음 메시지를 가지고 있습니다.

무료 다운로드 - 여기에서 다운로드 가능한 여러 언어로 된 주요 GRN 메시지 스크립트, 그림 및 기타 관련 자료를 찾을 수 있습니다.

GRN 오디오 도서관 - 전도와 기본 성경 가르침을 위한 자료는 mp3, CD, 카세트 테이프 형태로 사람들의 필요와 문화에 맞추어졌습니다. 녹음은 성경이야기, 전도 메시지, 말씀 읽기, 노래를 포함하여 다양한 스타일로 구성되었습니다.

Choosing the audio or video format to download - What audio and video file formats are available from GRN, and which one is best to use?

Copyright and Licensing - GRN shares it's audio, video and written scripts under Creative Commons