unfoldingWord 48 - İsa Vadedilen Mesih’tir

unfoldingWord 48 - İsa Vadedilen Mesih’tir

개요: Genesis 1-3, 6, 14, 22; Exodus 12, 20; 2 Samuel 7; Hebrews 3:1-6, 4:14-5:10, 7:1-8:13, 9:11-10:18; Revelation 21

스크립트 번호: 1248

언어: Turkish

청중: General

장르: Bible Stories & Teac

목적: Evangelism; Teaching

성경 인용: Paraphrase

지위: Approved

이 스크립트는 다른 언어로 번역 및 녹음을위한 기본 지침입니다. 그것은 그것이 사용되는 각 영역에 맞게 다른 문화와 언어로 조정되어야 합니다. 사용되는 몇 가지 용어와 개념은 다른 문화에서는 다듬어지거나 생략해야 할 수도 있습니다.

스크립트 텍스트

Tanrı dünya’yı yarattığında her şey kâmildi. Günah yoktu. Adem ve Havva birbirini ve Tanrı’yı severlerdi. Hastalık ve ölüm yoktu. Tanrı dünyanın böyle olmasını istemiştir.

Şeytan Havva’yı aldatmak için yılan vasıtasıyla konuştu. O zaman Havva ve Adem Tanrı’ya karşı günah işlediler. Onların günahı yüzünden dünyada herkes hastalanır, ölür.

Adem’le Havva’nın günahı yüzünden daha korkunç bir şey oldu. İnsanlar Tanrı’ya düşman oldular. Dolayısıyla o zamandan beri her insan günahlı bir doğa ile dünyaya gelir ve Tanrı’ya düşman olur. Tanrı’yla insanlar arasındaki ilişkiler günah nedeniyle bozulmuştu. Fakat bu ilişkilerin yeniden kurulması için Tanrı’nın bir planı vardı.

Tanrı, Havva’nın soyundan gelen bir kişinin Şeytan’ın başını ezeceğini, Şeytan’ın da onun topuğunu sancacağını vadetti. Bunun anlamı şuydu: Şeytan Mesih’i öldürecek, fakat Tanrı O’nu ölümden diriltecek ve sonra Mesih, Şeytan’ın gücünü sonsuzluğa kadar kıracak. Aradan çok uzun zaman geçtikten sonra Tanrı İsa’nın Mesih olduğunu açıkladı.

Tanrı bütün dünyayı tufanla mahvettiğinde O’na iman edenlerin kurtulabilecekleri bir gemi sağladı. Buna benzer olarak herkes günahları yüzünden mahvedilmeyi hak eder, ama Tanrı, O’na iman eden herkesin kurtulması için İsa’yı verdi.

Kâhinler yüzyıllar boyunca insanların günahları için hak ettikleri cezayı göstermek amacıyla kurban sunarlardı. Ancak sundukları kurbanlar günahı ortadan kaldıramazdı. İsa Büyük Baş Kâhin’dir. Başka kâhinlerden faklı olarak İsa, dünyadaki insanların günahlarını ortadan kaldırabilecek tek kurban olarak kendini sundu. İsa, herkesin işlediği her günahın cezasını kendi üstüne alan kâmil baş kâhin oldu.

Tanrı, İbrahim’e, “Yeryüzünün bütün milletleri senin soyunun aracılığıyla kutsanacak.” dedi. İsa İbrahim’in soyundandı. Yeryüzünün bütün milletleri O’nun aracılığıyla kutsanır, çünkü İsa’ya iman eden herkes günahtan kurtularak İbrahim’in ruhsal çocuğu olur.

Tanrı, İbrahim’e oğlu İshak’ı kurban olarak sunmasını buyurduğunda oğlu İshak’ın yerine sunulacak bir kuzu sağladı. Hepimiz günahlarımız için ölümü hak ederiz! Fakat Tanrı İsa’yı yerimize ölen kurbanlık kuzu olarak sağladı.

Tanrı Mısır’a son belayı gönderdiğinde her İsrailli aileye kusursuz birer kuzu kesmelerini ve kanını evlerinin kapıları etrafına sürmelerini buyurdu. Tanrı kanı gördüğü zaman evlerinin üzerinden geçti ve ilk doğan oğullarını öldürmedi. Bu olay “Fısıh” olarak adlandırılmıştır.

İsa, Fısıh Kuzu’muzdur. Kusursuz ve günahsızdı, Fısıh Bayramı sırasında öldürüldü. İsa’ya iman eden kişinin günahlarının bedelini İsa’nın kanı öder ve Tanrı’nın cezası bu insanın üzerinden geçer.

Tanrı, seçtiği halkı olan İsraillilerle bir ahit yapmıştı. Ama şimdi Tanrı, herkesin kabul edebileceği Yeni Ahit’i yapmıştır. Bu Yeni Ahit sayesinde herhangi bir milletten her insan İsa’ya iman ederek Tanrı’nın halkına katılabilir.​

Musa, Tanrı’nın sözlerini ilan eden büyük bir peygamberdi. Fakat İsa peygamberlerin en büyüğüdür. O bizzat Tanrı’nın kendisidir, bu yüzden bütün yaptıkları ve söyledikleri Tanrı’nın işleri ve sözleridir. Bu sebeple İsa’ya Tanrı’nın Sözü denir.

Tanrı, Kral Davut’a soyundan gelen birinin Tanrı’nın halkı üzerinde ebedî olarak hüküm süreceğini vadetti. İsa, Tanrı’nın Oğlu ve Mesih olduğu için ebedî hüküm sürecek Davut Oğlu’nun ta kendisidir.

Davut İsrail’in kralıydı, ama İsa bütün kainatın kralıdır! İsa tekrar gelecek, ebedî adalet ve barış hükümranlığını getirecektir.

관련정보

생명의 말씀 - GRN 은 성경에 기반한 구원과 그리스도인의 삶에 대한 수천개의 오디오 복음 메시지를 가지고 있습니다.

무료 다운로드 - 여기에서 다운로드 가능한 여러 언어로 된 주요 GRN 메시지 스크립트, 그림 및 기타 관련 자료를 찾을 수 있습니다.

GRN 오디오 도서관 - 전도와 기본 성경 가르침을 위한 자료는 mp3, CD, 카세트 테이프 형태로 사람들의 필요와 문화에 맞추어졌습니다. 녹음은 성경이야기, 전도 메시지, 말씀 읽기, 노래를 포함하여 다양한 스타일로 구성되었습니다.

Copyright and Licensing - GRN shares it's audio, video and written scripts under Creative Commons

Choosing the right audio or video format - What audio and video file formats are available from GRN, and which one is best to use?