unfoldingWord 48 - Jézus a megígért Messiás

unfoldingWord 48 - Jézus a megígért Messiás

개요: Genesis 1-3, 6, 14, 22; Exodus 12, 20; 2 Samuel 7; Hebrews 3:1-6, 4:14-5:10, 7:1-8:13, 9:11-10:18; Revelation 21

스크립트 번호: 1248

언어: Hungarian

청중: General

장르: Bible Stories & Teac

목적: Evangelism; Teaching

성경 인용: Paraphrase

지위: Approved

이 스크립트는 다른 언어로 번역 및 녹음을위한 기본 지침입니다. 그것은 그것이 사용되는 각 영역에 맞게 다른 문화와 언어로 조정되어야 합니다. 사용되는 몇 가지 용어와 개념은 다른 문화에서는 다듬어지거나 생략해야 할 수도 있습니다.

스크립트 텍스트

Mikor Isten megteremtette a világot minden tökéletes volt. Nem volt bűn. Ádám és Éva szerették egymást és szerették Istent. Nem volt betegség vagy halál. Így akarta Isten hogy a világ legyen.

A Sátán szólt Évához a kígyón keresztül a kertben, hogy becsapja őt. Ekkor Éva és Ádám vétkeztek Isten ellen. Mivel ők vétkeztek a világon mindenki megbetegszik és meghal.

Mivel Ádám és Éva vétkeztek valami még borzasztóbb is történt. Isten ellenségeivé lettek. Ennek a következménye az lett, hogy azóta minden ember aki megszületik egy bűnös természettel születik és úgyszintén Isten ellensége. Az Isten és ember közötti kapcsolatot a bűn elszakította. Istennek azonban volt egy terve arra, hogy helyreállítsa ezt a kapcsolatot.

Isten megígérte, hogy Évának az egyik leszármazottja majd a Sátán fejére tapos és a Sátán megmarja a sarkát. Ez azt jelentette, hogy a Sátán megöli a Messiást, Isten azonban újra életre fogja kelteni, utána pedig a Messiás örökre szétzúzza a Sátánnak a hatalmát. Sok évvel később Isten megmutatta, hogy Jézus a Messiás.

Mikor Isten eltörölt a földön mindent az özönvízzel biztosított egy bárkát, hogy aki hiszen Istenben megmeneküljön. Ugyanígy ma is mindenki megérdemli hogy elpusztuljon a bűnei miatt, Isten azonban elküldte Jézust, hogy megmentse azokat, akik hisznek őbenne.

Több száz évig a papok folyamatosan áldozatokat mutattak be az emberek bűneiért Istennek, hogy megmutassák a büntetést amit megérdemeltek. Ezek az áldozatok azonban nem tudták elvenni a bűneiket. Jézus a nagy főpap. Nem úgy mint a többi főpap, ő önmagát ajánlotta fel, mert ez az egyetlen áldozat, mely elveheti az egész világon az összes ember bűneit. Jézus volt a tökéletes főpap, mert elvette mindenkinek a valaha elkövetett vétke miatti büntetést.

Isten azt mondta Ábrahámnak: "A föld minden népcsoportja áldott lesz általad." Jézus Ábrahámnak egy leszármazottja volt. Minden népcsoport áldott általa mivel mindenki aki hisz Jézusban üdvösséget kap, megmenekül a bűneitől és Ábrahámnak egy szellemi leszármazottja lesz.

Mikor Isten elmondta Ábrahámnak hogy ajánlja fel az ő fiát, Izsákot áldozatul, Isten már elkészített egy bárányt a fiú Izsák helyett. Mi mindannyian megérdemeljük a halált a mi bűneink miatt. Isten azonban gondoskodott Jézusról, az Isten Bárányáról, hogy áldozatként meghaljon helyettünk.

Mikor Isten elküldte az utolsó csapást Egyiptomra azt mondta minden izraelita családnak, hogy vágjanak le egy tökéletes bárányt, majd a vérét kenjék fel az ajtófélfa két oldalára és a tetejére. Mikor Isten látta a vért elment a házuk mellett és nem ölte meg az ő elsőszülöttjeiket. Ezt az eseményt nevezik Páskának.

Jézus a mi Páska-bárányunk. Ő tökéletes és bűn nélkül való volt, és a Páska ünnepe alatt volt megölve. Mikor valaki hisz Jézusban, Jézusnak a vére fizet annak az embernek a bűneiért, és Isten büntetése elkerüli azt az embert.

Isten szövetségre lépett az izraelitákkal, akik Isten választott népe lettek. Most azonban Isten teremtett egy Új Szövetséget amely mindenki számára nyitva áll. Az Új Szövetség miatt bárki, bármelyik népcsoportból ha hisz Jézusban Isten választott népéhez tartozhat.

Mózes egy nagy próféta volt, aki kihirdette Isten szavát. Jézus azonban az összes közül a legnagyobb próféta. Ő maga Isten, ezért minden, amit tett vagy mondott Istennek a cselekedetei és az ő beszéde volt. Ezért van az, hogy Jézus Isten Igéjének lett nevezve.

Isten megígérte Dávid királynak, hogy az egyik leszármazottja királyként fog uralkodni Isten népe fölött örökre. Mivel Jézus az Isten Fia, a Messiás, Ő az a különleges utódja Dávidnak, aki örökre uralkodik.

Dávid Izráel királya volt, Jézus azonban az egész univerzum királya! Ő vissza fog jönni és igazsággal és békességgel fog uralkodni az ő országában örökre.

관련정보

생명의 말씀 - GRN 은 성경에 기반한 구원과 그리스도인의 삶에 대한 수천개의 오디오 복음 메시지를 가지고 있습니다.

무료 다운로드 - 여기에서 다운로드 가능한 여러 언어로 된 주요 GRN 메시지 스크립트, 그림 및 기타 관련 자료를 찾을 수 있습니다.

GRN 오디오 도서관 - 전도와 기본 성경 가르침을 위한 자료는 mp3, CD, 카세트 테이프 형태로 사람들의 필요와 문화에 맞추어졌습니다. 녹음은 성경이야기, 전도 메시지, 말씀 읽기, 노래를 포함하여 다양한 스타일로 구성되었습니다.

Choosing the audio or video format to download - What audio and video file formats are available from GRN, and which one is best to use?

Copyright and Licensing - GRN shares it's audio, video and written scripts under Creative Commons