unfoldingWord 48 - Isua Hi Messia Pek Tiam Chu A Ni

unfoldingWord 48 - Isua Hi Messia Pek Tiam Chu A Ni

개요: Genesis 1-3, 6, 14, 22; Exodus 12, 20; 2 Samuel 7; Hebrews 3:1-6, 4:14-5:10, 7:1-8:13, 9:11-10:18; Revelation 21

스크립트 번호: 1248

언어: Mizo

청중: General

장르: Bible Stories & Teac

목적: Evangelism; Teaching

성경 인용: Paraphrase

지위: Approved

이 스크립트는 다른 언어로 번역 및 녹음을위한 기본 지침입니다. 그것은 그것이 사용되는 각 영역에 맞게 다른 문화와 언어로 조정되어야 합니다. 사용되는 몇 가지 용어와 개념은 다른 문화에서는 다듬어지거나 생략해야 할 수도 있습니다.

스크립트 텍스트

Pathianin khawvel a siam lai khan, thil engkim kha a ṭha famkim vek a ni. Sual a awm lo va. Adama leh Evi te chu an inhmangaih dûn a, Pathian an hmangaih bawk a. Natna leh thihna a awm lo va. Chutiang chu Pathianin khawvel awm dân tûra a duh dân chu a ni.

Setana chuan Evi chu a bum theihnan huanah khan rul hmangin a ṭawng a. Tin, hmeichhia leh Adama chu Pathian lakah an lo sual ta a. An sual avangin leia mi tin te hi kan na a, kan thi ṭhin a ni.

Adama leh Evi ten thil an lo tih sual tak avangin, thil ṭhalo lehzual a lo thleng ta a. Anmahni chu Pathian hmelma an lo ni ta a ni. A rawn nghawng chhuah chu, chuta chinah chuan mihringte chu sual nungchang pu sain an rawn piang chhuak ta a, Pathian hmelma an lo ni ta bawk a ni. Pathian leh mihring inkara inlaichinna chu sualin a tichhe ta a. Nimahsela, Pathian chuan chu inlaichinna chu siamṭha leh tûrin rem a ruat a.

Pathian chuan Evi thlahte zinga mi pakhatin Setana lu a la tihthitlin tur thu leh Setana chuan a keartui a la tihhliam tûr thu a tiam ta a. Chumi awmzia chu Setanan Messia chu a la tihlum ang a, nimahsela, Pathianin a kaitho leh ang a, tin, Messia chuan Setana thiltihtheihna chu a la tichhiatsak dawn tihna a ni. Kum tâm tak hnuah, Pathianin Isua hi Messia a nih thu a rawn puang ta a.

Pathianin tuilêt hmanga khawvel pumpui a tihchhiat lai khan, amah ringtûte himna tûrin lawng a buatsaih sak a. Chutiang bawkin, mi tinrengte hi an sualte avangin tihboral an phu a, nimahsela, Pathianin amah ringtûte chhandam tûrin Isua a pe a.

Kum za tam tak chhung chu, mipuite chu an sualte avanga an phu tawk hremna entirnan, an tan puithiamte chuan Pathian hnênah inthawina an lo hlan ṭhin a. Nimahsela, chûng inthawinate chuan an sualna chu a la bo thei si lo. Isua hi Puithiam Lalber a ni a. Puithiam dangte ang lo vin, khawvela mi zawng zawngte sualna la bo thei inthawina awmchhun a nih angin amah leh amah a inhlan ta a. Isua chu puithiam sawiselbo a ni, mi zawng zawng sualna avanga hremna chu a lo phur ta si a.

Pathianin Abrahama hnênah, “Nangmah avangin leia hnam tin an la thawvêng ang,” a ti a. Isua chu Abrahama thlah a ni a. Amah avangin hnam tin malsawmin an awm ta a, Isua ringtu apiangte chu sual ata chhandam a nih avang leh, thlarau lama Abrahama thlah a lo nih tak avangin.

Pathianin Abrahama hnênah a fapa Isaaka chu inthawina atâna hlan tûra a hrilh khan, inthawina atan a fapa Isaaka aiah Pathianin berampa a pe ta zawk a. Kan vâi hian kan sualte avangin thih kan phu vek a! Nimahsela, Pathianin kan aia thi tûrin Isua, Pathian berâm no chu inthawina atan a lo hlan ta a ni.

Aigupta ramah Pathianin hri hnuhnung bêr a lentîr lai khan, Israel chhungtin te hnênah berâm no sawiselbo talh ṭheuh tûrin leh a thisen chu an kawngka biangah te leh an kawngka lu chungah tât tûrin a hrilh a. Pathian chuan thisen chu a hmuhin, an inte chu a kal hlen a, an fatîrte chu a tihlum ta lo va. He hun pawimawh hi Kalhlen Kût tia hriat a lo ni ta a.

Isua chu kan Kalhlen Kût berâm no a ni a. Amah chu mi famkim, sualna nei lo, Kalhlen Kût lawm hun laia thaha a ni. Mi tupawhin Isua a rin chuan, Isua thisen chuan a sual man chu a peksak a, Pathian hremna chuan chu mi chu a kalhlen ta a ni.

Pathian chuan a hnamthlan Israelte nen thuthlung a siam a. Nimahsela, tunah erawh chuan mitinte tan Pathianin Thuthlung Thar a siam ta a. He Thuthlung Thar avang hian, hnam tina mi tupawhin Isua rinnain Pathian mite zîngah a lo tel thei ta a ni.

Mosia kha Pathian thu puangtu zawlnei ropui a ni a. Nimahsela, Isua hi zawlnei zawng zawnga ropui bêr a ni. Amah hi Pathian a ni a, chuvang chuan, a thiltih leh a thusawi apiangte chu Pathian thiltih leh Pathian thû an ni a. Chuvang in, Isua hi Pathian Thu tih a ni.

Pathianin Lal Davida hnênah a thlahte zînga pakhat chu Pathian mite chungah lal niin chatuanin ro a la rel ang tih a tiam a. Isua hi Pathian fapa leh Messia a nih avangin, amah hi Davida thlah chatuana rorêl thei chu a ni.

Davida chu Israel lal a ni a, nimahsela, Isua erawh hi chu thilsiam zawng zawng chunga lal a ni. A lo kal leh dawn a, a lalramah dikna leh remnain chatuanin ro a rêl ang.

관련정보

생명의 말씀 - GRN 은 성경에 기반한 구원과 그리스도인의 삶에 대한 수천개의 오디오 복음 메시지를 가지고 있습니다.

무료 다운로드 - 여기에서 다운로드 가능한 여러 언어로 된 주요 GRN 메시지 스크립트, 그림 및 기타 관련 자료를 찾을 수 있습니다.

GRN 오디오 도서관 - 전도와 기본 성경 가르침을 위한 자료는 mp3, CD, 카세트 테이프 형태로 사람들의 필요와 문화에 맞추어졌습니다. 녹음은 성경이야기, 전도 메시지, 말씀 읽기, 노래를 포함하여 다양한 스타일로 구성되었습니다.

Copyright and Licensing - GRN shares it's audio, video and written scripts under Creative Commons

Choosing the right audio or video format - What audio and video file formats are available from GRN, and which one is best to use?