unfoldingWord 07 - Pathianin Jakoba mal a sawm

unfoldingWord 07 - Pathianin Jakoba mal a sawm

개요: Genesis 25:27-35:29

스크립트 번호: 1207

언어: Mizo

청중: General

장르: Bible Stories & Teac

목적: Evangelism; Teaching

성경 인용: Paraphrase

지위: Approved

이 스크립트는 다른 언어로 번역 및 녹음을위한 기본 지침입니다. 그것은 그것이 사용되는 각 영역에 맞게 다른 문화와 언어로 조정되어야 합니다. 사용되는 몇 가지 용어와 개념은 다른 문화에서는 다듬어지거나 생략해야 할 수도 있습니다.

스크립트 텍스트

Naupangte chu an rawn ṭhan len chuan, Jakoba chu puanin lama awm nuam ti mi a ni a, Esauva erawh sapêl mî tak a ni thung a.Rebeki chuan Jakoba a hmangaih zawk a, Isaaka erawh chuan Esauva a hmangaih thung a.

Ni khat chu, Esauva sa pêl rawn haw chu a ril a ṭam hle mai a. Esauva chuan Jakoba hnenah, “Khawngaih takin i ei tur siam kha min pe rawh,” a ti a. Jakoba chuan, “I fatir nihna min leitir zet la,” tiin a chhâng a. Tichuan, Esauva chuan Jakoba hnenah a fatir nihna chu a hralh tâ a. Tin, Jakoba chuan ei tur ṭhenkhat chu a pe a.

Isaaka chuan a malsawmna chu Esauva hnena hlan a duh a. Nimahsela, chu thil chu a tih hmain Rebeki leh Jakoba chuan an bum a, Jakoba chu Esauva ang a insiam in, Isaaka chu a tar in khua a hmu thei tawh lova. Esauva thuam a inbel a, kel vunte chu a nghawngah leh a kutah te chuan a inbel a.

Jakoba chu Isaaka hnênah kalin, “Esauva ka ni. Mal mi sawm theihnân ka rawn kal a ni,” a ti a. Isaaka chuan kêl hmul te chu a dap a, a thawmhnaw te chu a han hnim a, Esauva emaw a ti a, mal a sawm ta a.

Esauva chuan a fatir nihna leh a malsawmna a rûksak avângin Jakoba chu a haw ta hle a. Tichuan, a pa a thih hnuah Jakoba chu tihhlum a tum tâ a.

Nimahsela, Rebekin Esauva thil tum chu a lo hria a. Tichuan, amah leh Isaaka chuan Jakoba chu ram hla tak a Rebeki laichinte hnena cheng turin an kalbotir ta a.

Jakoba chu Rebeki laichinte hnênah kum tam tak a va awm a. Chutihlai chuan nupui a nei ta a, fapa sawm leh pahnih leh fanu pakhat a nei bawk a. Pathianin mi hausa tak ah a siam ta a.

Kanaan ram a an in a chhuahsan aṭanga kum sawmhnih hnûah chuan Jakoba chu a chhungkua te leh a bawihte, a ran rual zawng zawng te nên an in lamah a let leh ta a.

Esauvan tihhlum a la duh reng a rin avangin Jakoba chuan a hlau hle a. Tichuan, ran rual ṭhahnem tak chu Esauva pek atan a thawn a. Esauva hnena ran rual va hlantu chhiahhlawh chuan Esauva hnenah, “I chhiahhlawh Jakoba chuan heng rante hi a pe che a ni, a ni pawh a rawn thleng thuai ang,” a ti a.

Amaherawhchu, Esauva chuan Jakoba chu a lo ngaidam daih tawh a, hlimtakin an inhmu leh ta a ni. Tin Jakoba chu thlamuang takin Kanaan ram ah chuan a cheng ta a. Tin, Isaaka chu a thî a, Jakoba leh Esauva chuan an phûm ta a. Abrahama hnêna Pathian thuthlung thutiamte chu tunah chuan Isaaka hnên aṭangin Jakoba hnenah hlanchhawnin a lo awm ta a.

관련정보

생명의 말씀 - GRN 은 성경에 기반한 구원과 그리스도인의 삶에 대한 수천개의 오디오 복음 메시지를 가지고 있습니다.

무료 다운로드 - 여기에서 다운로드 가능한 여러 언어로 된 주요 GRN 메시지 스크립트, 그림 및 기타 관련 자료를 찾을 수 있습니다.

GRN 오디오 도서관 - 전도와 기본 성경 가르침을 위한 자료는 mp3, CD, 카세트 테이프 형태로 사람들의 필요와 문화에 맞추어졌습니다. 녹음은 성경이야기, 전도 메시지, 말씀 읽기, 노래를 포함하여 다양한 스타일로 구성되었습니다.

Choosing the audio or video format to download - What audio and video file formats are available from GRN, and which one is best to use?

Copyright and Licensing - GRN shares it's audio, video and written scripts under Creative Commons