unfoldingWord 07 - Pathianin Jakoba mal a sawm

개요: Genesis 25:27-35:29

스크립트 번호: 1207

언어: Mizo

청중: General

장르: Bible Stories & Teac

목적: Evangelism; Teaching

성경 인용: Paraphrase

지위: Approved

이 스크립트는 다른 언어로 번역 및 녹음을위한 기본 지침입니다. 그것은 그것이 사용되는 각 영역에 맞게 다른 문화와 언어로 조정되어야 합니다. 사용되는 몇 가지 용어와 개념은 다른 문화에서는 다듬어지거나 생략해야 할 수도 있습니다.

스크립트 텍스트

Naupangte chu an rawn ṭhan len chuan, Jakoba chu puanin lama awm nuam ti mi a ni a, Esauva erawh sapêl mî tak a ni thung a.Rebeki chuan Jakoba a hmangaih zawk a, Isaaka erawh chuan Esauva a hmangaih thung a.

Ni khat chu, Esauva sa pêl rawn haw chu a ril a ṭam hle mai a. Esauva chuan Jakoba hnenah, “Khawngaih takin i ei tur siam kha min pe rawh,” a ti a. Jakoba chuan, “I fatir nihna min leitir zet la,” tiin a chhâng a. Tichuan, Esauva chuan Jakoba hnenah a fatir nihna chu a hralh tâ a. Tin, Jakoba chuan ei tur ṭhenkhat chu a pe a.

Isaaka chuan a malsawmna chu Esauva hnena hlan a duh a. Nimahsela, chu thil chu a tih hmain Rebeki leh Jakoba chuan an bum a, Jakoba chu Esauva ang a insiam in, Isaaka chu a tar in khua a hmu thei tawh lova. Esauva thuam a inbel a, kel vunte chu a nghawngah leh a kutah te chuan a inbel a.

Jakoba chu Isaaka hnênah kalin, “Esauva ka ni. Mal mi sawm theihnân ka rawn kal a ni,” a ti a. Isaaka chuan kêl hmul te chu a dap a, a thawmhnaw te chu a han hnim a, Esauva emaw a ti a, mal a sawm ta a.

Esauva chuan a fatir nihna leh a malsawmna a rûksak avângin Jakoba chu a haw ta hle a. Tichuan, a pa a thih hnuah Jakoba chu tihhlum a tum tâ a.

Nimahsela, Rebekin Esauva thil tum chu a lo hria a. Tichuan, amah leh Isaaka chuan Jakoba chu ram hla tak a Rebeki laichinte hnena cheng turin an kalbotir ta a.

Jakoba chu Rebeki laichinte hnênah kum tam tak a va awm a. Chutihlai chuan nupui a nei ta a, fapa sawm leh pahnih leh fanu pakhat a nei bawk a. Pathianin mi hausa tak ah a siam ta a.

Kanaan ram a an in a chhuahsan aṭanga kum sawmhnih hnûah chuan Jakoba chu a chhungkua te leh a bawihte, a ran rual zawng zawng te nên an in lamah a let leh ta a.

Esauvan tihhlum a la duh reng a rin avangin Jakoba chuan a hlau hle a. Tichuan, ran rual ṭhahnem tak chu Esauva pek atan a thawn a. Esauva hnena ran rual va hlantu chhiahhlawh chuan Esauva hnenah, “I chhiahhlawh Jakoba chuan heng rante hi a pe che a ni, a ni pawh a rawn thleng thuai ang,” a ti a.

Amaherawhchu, Esauva chuan Jakoba chu a lo ngaidam daih tawh a, hlimtakin an inhmu leh ta a ni. Tin Jakoba chu thlamuang takin Kanaan ram ah chuan a cheng ta a. Tin, Isaaka chu a thî a, Jakoba leh Esauva chuan an phûm ta a. Abrahama hnêna Pathian thuthlung thutiamte chu tunah chuan Isaaka hnên aṭangin Jakoba hnenah hlanchhawnin a lo awm ta a.

관련정보

생명의 말씀 - GRN 은 성경에 기반한 구원과 그리스도인의 삶에 대한 수천개의 오디오 복음 메시지를 가지고 있습니다.

무료 다운로드 - 여기에서 다운로드 가능한 여러 언어로 된 주요 GRN 메시지 스크립트, 그림 및 기타 관련 자료를 찾을 수 있습니다.

GRN 오디오 도서관 - 전도와 기본 성경 가르침을 위한 자료는 mp3, CD, 카세트 테이프 형태로 사람들의 필요와 문화에 맞추어졌습니다. 녹음은 성경이야기, 전도 메시지, 말씀 읽기, 노래를 포함하여 다양한 스타일로 구성되었습니다.

Copyright and Licensing - GRN shares it's audio, video and written scripts under Creative Commons

Choosing the right audio or video format - What audio and video file formats are available from GRN, and which one is best to use?