unfoldingWord 07 - Đức Chúa Trời Ban Phước Cho Gia-cốp

unfoldingWord 07 - Đức Chúa Trời Ban Phước Cho Gia-cốp

개요: Genesis 25:27-35:29

스크립트 번호: 1207

언어: Vietnamese

청중: General

장르: Bible Stories & Teac

목적: Evangelism; Teaching

성경 인용: Paraphrase

지위: Approved

이 스크립트는 다른 언어로 번역 및 녹음을위한 기본 지침입니다. 그것은 그것이 사용되는 각 영역에 맞게 다른 문화와 언어로 조정되어야 합니다. 사용되는 몇 가지 용어와 개념은 다른 문화에서는 다듬어지거나 생략해야 할 수도 있습니다.

스크립트 텍스트

Khi hai đứa trẻ lớn lên, Gia-Cốp thường quanh quẩn ở nhà, còn Ê-sau lại thích săn bắn. Rê-bê-ca yêu Gia-cốp nhưng Y-sác yêu Ê-sau.

Một ngày nọ, sau khi đi săn về Ê-sau rất đói bụng. Ê-sau nói với Gia-cốp: “Em làm ơn cho anh chút thức ăn mà em làm đi.” Gia-cốp trả lời: “Nhưng trước hết, anh phải cho em quyền trưởng nam của anh đã.” Vậy Ê-sau trao quyền trưởng nam cho Gia-cốp, và Gia-cốp cho Ê-sau thức ăn.

Y-sác muốn chúc phước cho Ê-sau. Nhưng trước khi ông chúc phước, Rê-bê-ca và Gia-cốp lừa ông bằng cách giả Gia-cốp làm Ê-sau. Y-sác đã già và không thể nhìn được nữa. Vì vậy Gia-cốp mặc đồ của Ê-sau và lấy da dê phủ lên cổ và tay mình.

Gia-cốp đến gần Y-sác và nói: “Con là Ê-sau đây, con đến để nhận sự chúc phước của cha.” Khi Y-sác sờ vào bộ lông dê và ngửi mùi quần áo, ông nghĩ đây là Ê-sau, và chúc phước cho.

Ê-sau ghét Gia-cốp vì Gia-cốp cướp quyền trưởng nam và cũng cướp lấy phước lành của mình. Vậy, ông có ý định giết Gia-cốp sau khi cha ông qua đời.

Nhưng Rê-bê-ca nghe được ý định của Ê-sau, nên bà và Y-sác bảo Gia-cốp đến sống cùng người bà con của bà ở một nơi xa.

Gia-cốp sống với họ hàng nhà Rê-bê-ca nhiều năm, và trong thời gian đó ông lập gia đình và có mười hai con trai và một con gái. Chúa làm cho ông trở nên rất giàu có.

Sau hai mươi năm rời quê nhà ở Ca-na-an, Gia-cốp mang theo gia đình, tôi trai tớ gái cùng tất cả các bầy súc vật của mình trở về quê hương.

Nhưng Gia-cốp vẫn rất sợ vì ông nghĩ rằng Ê-sau vẫn còn ý định giết mình. Vì vậy, ông gửi cho Ê-sau nhiều tài vật để làm quà. Các tôi tớ mang quà đến nói với Ê-sau rằng: “Đây là của lễ của tôi tớ ông là Gia-cốp gửi cho ông. Ông ấy sẽ sớm đến.”

Nhưng Ê-sau đã tha thứ cho Gia-cốp rồi, và họ rất vui khi được gặp lại nhau. Sau đó, Gia-cốp sống yên bình tại Ca-na-an. Rồi Y-sác qua đời, Gia-cốp và Ê-sau chôn ông. Lời giao ước của Chúa hứa cùng Áp-ra-ham và Y-sác giờ truyền lại cho Gia-cốp.

관련정보

생명의 말씀 - GRN 은 성경에 기반한 구원과 그리스도인의 삶에 대한 수천개의 오디오 복음 메시지를 가지고 있습니다.

무료 다운로드 - 여기에서 다운로드 가능한 여러 언어로 된 주요 GRN 메시지 스크립트, 그림 및 기타 관련 자료를 찾을 수 있습니다.

GRN 오디오 도서관 - 전도와 기본 성경 가르침을 위한 자료는 mp3, CD, 카세트 테이프 형태로 사람들의 필요와 문화에 맞추어졌습니다. 녹음은 성경이야기, 전도 메시지, 말씀 읽기, 노래를 포함하여 다양한 스타일로 구성되었습니다.

Copyright and Licensing - GRN shares it's audio, video and written scripts under Creative Commons

Choosing the right audio or video format - What audio and video file formats are available from GRN, and which one is best to use?