Laq hmơq & hadiuq 4 [看,听&行 4 神的仆人] - Roglai, Southern

Is this recording useful?

书4是关于露丝,撒母耳,大卫,以利亚的圣经音视频故事系列,可用来传播福音,建立教会和宣讲基督。

项目编号: 66178
语言名: Roglai, Southern

项目长度: 36:47

Halồt mơnãq Yàc Pô Lơngĩq hũ [A面:神的僕人]

0:30

1. Halồt mơnãq Yàc Pô Lơngĩq hũ [A面:神的僕人]

Rùp 1: Sa sàc anĩh đuaĩq dơuq mưng di kaya ờq lơpa [圖1: 一家人逃離饑荒]

1:20

2. Rùp 1: Sa sàc anĩh đuaĩq dơuq mưng di kaya ờq lơpa [圖1: 一家人逃離饑荒]

Rùp 2: Na-ô-mi sì Ru-tơ mai wơq lơgar Ju-đa [圖2: 拿俄米和路得回到以色列]

1:21

3. Rùp 2: Na-ô-mi sì Ru-tơ mai wơq lơgar Ju-đa [圖2: 拿俄米和路得回到以色列]

Rùp 3: Ru-tơ pãq hamã pơdai yuãq [圖3: 路得在收割的田裏]

1:33

4. Rùp 3: Ru-tơ pãq hamã pơdai yuãq [圖3: 路得在收割的田裏]

Rùp 4: Ru-tơ sì Bô-ô dơlãp làc poh pơdai [圖4: 路得和波阿斯在收割場]

1:27

5. Rùp 4: Ru-tơ sì Bô-ô dơlãp làc poh pơdai [圖4: 路得和波阿斯在收割場]

Rùp 5: Bô-ô sì dơgrữq pô tahã dơlãp Bet-le-hem [圖5: 波阿斯和伯利恒的長老們]

1:30

6. Rùp 5: Bô-ô sì dơgrữq pô tahã dơlãp Bet-le-hem [圖5: 波阿斯和伯利恒的長老們]

Rùp 6: Ma-ri sì mơnuĩh gơnrơh Yàc Pô Lơngĩq [圖6: 馬利亞和上帝的使者]

1:17

7. Rùp 6: Ma-ri sì mơnuĩh gơnrơh Yàc Pô Lơngĩq [圖6: 馬利亞和上帝的使者]

Rùp 7: An-ne iơu lơkơu sì Yàc Pô Lơngĩq [圖7: 哈拿向上帝禱告]

1:26

8. Rùp 7: An-ne iơu lơkơu sì Yàc Pô Lơngĩq [圖7: 哈拿向上帝禱告]

Rùp 8: Sa-mu-el dòq dơlãp sàc Yàc Pô Lơngĩq [圖8: 幼年的撒母耳在上帝的殿裏]

1:51

9. Rùp 8: Sa-mu-el dòq dơlãp sàc Yàc Pô Lơngĩq [圖8: 幼年的撒母耳在上帝的殿裏]

Rùp 9: Sa-mu-el iơu lơkơu ga vual-vơla Ju-đa [圖9: 撒母耳爲以色列向上帝祈禱]

1:28

10. Rùp 9: Sa-mu-el iơu lơkơu ga vual-vơla Ju-đa [圖9: 撒母耳爲以色列向上帝祈禱]

Rùp 10: Sa-mu-el vũh mơnhàq ga Sau-lơ [圖10: 撒母耳膏抹掃羅]

1:34

11. Rùp 10: Sa-mu-el vũh mơnhàq ga Sau-lơ [圖10: 撒母耳膏抹掃羅]

Rùp 11: Sau-lơ hẽt ao Sa-mu-el [圖11: 掃羅撕破了撒母耳的袍子]

1:45

12. Rùp 11: Sau-lơ hẽt ao Sa-mu-el [圖11: 掃羅撕破了撒母耳的袍子]

Rùp 12: Yàc Je-su dòq dơlãp sàc Yàc Pô Lơngĩq [圖12: 耶穌在上帝的殿裏]

2:06

13. Rùp 12: Yàc Je-su dòq dơlãp sàc Yàc Pô Lơngĩq [圖12: 耶穌在上帝的殿裏]

Rùp 13: Davit mơnuĩh dlãc avo chãc khin [圖13: 勇敢的牧羊人大衛]

1:15

14. Rùp 13: Davit mơnuĩh dlãc avo chãc khin [圖13: 勇敢的牧羊人大衛]

Rùp 14: Davit sì mơnuĩh prong rồp [圖14: 大衛和巨人]

2:05

15. Rùp 14: Davit sì mơnuĩh prong rồp [圖14: 大衛和巨人]

Rùp 15: Sau-lơ duah pơnrẽq pioh pamơtai Davit [圖15: 掃羅企圖殺害大衛]

1:25

16. Rùp 15: Sau-lơ duah pơnrẽq pioh pamơtai Davit [圖15: 掃羅企圖殺害大衛]

Rùp 16: Davit ôh pamơtai Sau-lơ [圖16: 大衛饒恕掃羅]

1:18

17. Rùp 16: Davit ôh pamơtai Sau-lơ [圖16: 大衛饒恕掃羅]

Rùp 17: Davit hũ pơdơc ngãq pitao [圖17: 大衛被立爲王]

1:14

18. Rùp 17: Davit hũ pơdơc ngãq pitao [圖17: 大衛被立爲王]

Rùp 18: Davit sì Bat-sa-ba [圖18: 大衛和拔示巴]

1:17

19. Rùp 18: Davit sì Bat-sa-ba [圖18: 大衛和拔示巴]

Rùp 19: Sa voh sàc ga Yàc Pô Lơngĩq [圖19: 上帝的聖殿]

1:34

20. Rùp 19: Sa voh sàc ga Yàc Pô Lơngĩq [圖19: 上帝的聖殿]

Rùp 20: Yàc Je-su trôh pãq pơlơi Je-ru-sa-lem [圖20: 耶穌進入耶路撒冷]

1:24

21. Rùp 20: Yàc Je-su trôh pãq pơlơi Je-ru-sa-lem [圖20: 耶穌進入耶路撒冷]

Rùp 21: Chĩp àq ròc E-li [圖21: 烏鴉餵養以利亞]

1:23

22. Rùp 21: Chĩp àq ròc E-li [圖21: 烏鴉餵養以利亞]

Rùp 22: E-li sì apôi Yàc Pô Lơngĩq [圖22: 以利亞和上帝的火]

1:47

23. Rùp 22: E-li sì apôi Yàc Pô Lơngĩq [圖22: 以利亞和上帝的火]

Rùp 23: E-li đìq pãq dlòc lơngĩq [圖23: 以利亞被接上天]

1:14

24. Rùp 23: E-li đìq pãq dlòc lơngĩq [圖23: 以利亞被接上天]

Rùp 24: E-li Yàc Je-su sì Môi-se [圖24: 以利亞和耶穌、摩西在一起]

1:29

25. Rùp 24: E-li Yàc Je-su sì Môi-se [圖24: 以利亞和耶穌、摩西在一起]

下载与订购

这些录音主要用于传播福音和基础圣经知识,目的是把好消息带给那些无法识字或习惯听口述的偏远地区人群。

Copyright © 2018 Global Recordings Network. This recording may be freely copied for personal or local ministry use on condition that it is not modified, and it is not sold or bundled with other products which are sold.

联系我们 for inquiries about allowable use of these recordings, or to obtain permission to redistribute them in ways other than allowed above.

To order this recording on CD or other media, or to get information on local ministry conditions or how to use these materials effectively, contact your nearest GRN office. Note that not all recordings or all formats are available from every office.

Making recordings is costly. Please consider donating to GRN to enable this ministry to continue.

We would love to hear your feedback about how you might use this recording, and what are the results. 联系回复人员.

关于我们的录音

GRN拥有6000种以上不同语言的圣经故事、信条、圣经学习工具、基督教歌曲以及福音信息,他们中大部分可以在网上免费下载。这些资源被许多教会和宣教机构广泛运用,免费的MP3录音和文本适用于福音传播、建立教会以及在当地教会中使用。通过用当地方言说圣经故事和唱赞美诗的方式,耶稣基督的福音将更有效的在不同文化的人群中传播。

相关信息