Prayer is Talking to God

Prayer is Talking to God

เค้าโครง: For untaught Christians about prayer. Thanking God; asking for help; needs; problems; wisdom; forgiveness of sin.

รหัสบทความ: 248

ภาษา: English

หัวข้อ: Living as a Christian (Prayer, petition); Problems (Problems, troubles, worries)

ผู้ฟัง: New Christian

รูปแบบ: Monolog

ประเภท: Bible Stories & Teac

เป้าหมายของสื่อบันทึกเสียง: Teaching

ข้ออ้างอิงจากพระคัมภีร์: None

สถานะ: Approved

บทความเป็นแนวทางพื้นฐานสำหรับการแปลและบันทึกเสียงภาษาอื่นๆ ควรดัดแปลงตามความจำเป็นเพื่อให้เข้าใจและเหมาะสมกับวัฒนธรรมและภาษาแต่ละภาษา คำศัพท์และแนวคิดบางคำที่ใช้อาจต้องอธิบายเพิ่มเติม หรือแทนที่ หรือตัดออก

เนื้อหาบทความ

When we believe in Jesus we become the children of God. As God's children we can talk to Him about everything in this life.

It is important for members of a family to converse. In order for each to do his duty and fulfill his responsibility, there must be communication.

We need to tell God that we appreciate the good things He allows us to enjoy. Fish, fowl, game, fruit, were created by Him for us to enjoy. He keeps them growing for our use. He protects us from dangers and illness. He is good to us. We must thank Him.

Of course there are some occasions when we are in need. Then we can ask our Heavenly Father for these things that we have need of.

Our children ask us for food, and we give it to them. We do not give them anything that will be bad for them. If we ask God for bad things, neither will He give them to us.

Do you have problems? Do you have fears? Tell God about them. God knows how to solve every problem. He will give you courage and free you from fear. Something else, we should ask God to help others, too.

Do you need wisdom? Ask God for it. He said He would give it to all who ask for it.

Have you done wrong? Are you sorry? Tell God. Ask Him to forgive you. He will cleanse your heart. We cannot have fellowship with God unless we have been forgiven and have left our sin.

Every day we must talk to God. Upon awaking, while working or walking, at home, at any other place, we can talk to God.

He can hear everyone who talks with Him. He understands every language. He loves all peoples. He is waiting for more of us _______ people to talk to Him. But first we must believe in Jesus. If we believe and ask Him to receive us He will accept us into God's family. He will forgive our sins. He will listen when we talk to Him. He will care for us and help us when we ask Him to.

ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง

สื่อบันทึกเสียงรูปแบบmp3, ซีดี, เทปคาสเซ็ท - องค์กรจีอาร์เอ็น มีสื่อบันทึกเสียงต่างๆ หลายพันภาษา เนื้อหาสื่อบันทึกเสียงตรงกับความจริงในพระคัมภีร์ เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับความรอดและชีวิตคริสเตียน

ดาวน์โหลดฟรี - ที่นี่ท่านสามารถค้นหาบทความต่างๆ ของจีอาร์เอ็นในภาษาต่างๆ พร้อมทั้งภาพประกอบ และสื่ออื่นๆ ที่สามารถดาวน์โหลดได้

ห้องสมุดสื่อบันทึกเสียงข่าวประเสริฐของจีอาร์เอ็น - เจ็ดสิบกว่าปีที่นักบันทึกเสียงขององค์กรจีอาร์เอ็นได้บันทึกเสียงภาษาของชนกลุ่มน้อยต่างๆ และได้ผลิตสื่อบันทึกเสียงข่าวประเสริฐมากมาย

Copyright and Licensing - GRN shares it's audio, video and written scripts under Creative Commons

Choosing the right audio or video format - What audio and video file formats are available from GRN, and which one is best to use?