La brebis perdue

เค้าโครง: Parable of the lost sheep, dramatized. Application: all people are lost. Jesus, the Good Shepherd, seeks lost ones. He calls us; answer Him. The Scripture passage can be used with this application, if preferred. (Exemple de dramatisation d’un récit biblique et d’utilisation d’effets sonores.)

รหัสบทความ: 257

ภาษา: French

หัวข้อ: Agriculture; Love of God; Faith, trust, believe in Jesus; Jesus, Our Shepherd

ผู้ฟัง: General

รูปแบบ: Monolog

ประเภท: Bible Stories & Teac

ระดับของผู้ฟัง: Simple

เป้าหมายของสื่อบันทึกเสียง: Evangelism

ข้ออ้างอิงจากพระคัมภีร์: Paraphrase

สถานะ: Approved

บทความเป็นแนวทางพื้นฐานสำหรับการแปลและบันทึกเสียงภาษาอื่นๆ ควรดัดแปลงตามความจำเป็นเพื่อให้เข้าใจและเหมาะสมกับวัฒนธรรมและภาษาแต่ละภาษา คำศัพท์และแนวคิดบางคำที่ใช้อาจต้องอธิบายเพิ่มเติม หรือแทนที่ หรือตัดออก

เนื้อหาบทความ

Un certain homme avait cent brebis. (Appels ; enregistrez des appels de bergers locaux ou des bêlements.) Un jour, le berger a appelé ses brebis, et elles l’ont suivi sur la colline. Le berger les menait à un endroit ou l’herbe était tendre, l’eau fraîche et limpide. C’était un bon berger. Il était également courageux : une fois, sur le chemin, un animal sauvage s’était élancé sur l’un des agneaux pour l’emporter, mais le berger l’avait tué avant que le jeune bête soit blessée. Le berger et son troupeau avaient ensuite repris la route en direction du bon pâturage.

Quand le soleil a commencé à descendre sur l’horizon, le berger a appelé ses brebis pour les rassembler. (Appels) ils les ont conduites sur un bon sentier et les a ramenées à la maison pour la nuit. Mais un petit agneau n’avait pas écouté l’appel du berger. Il avait continué à se promener ça et là, suivant son propre chemin et se régalant de la bonne herbe. Tout à coup, la nuit est tombée. Le petit agneau s était perdu ; il avait très peur. (Pause de trois secondes)

Pendant ce temps, toutes les autres brebis reposaient en sécurité. Le berger s’est mis à vérifier qu’elles étaient bien toutes là : 1, 2, 3, 4,…97, 98 ,99…..oh ; une manquait!

Le berger est parti sur le champ à sa recherche. Alors qu’il se dépêchait à travers la nuit sombre et froide, il appelait l’agneau. (Appels) De temps en temps, il s’arrêtait pour écouter, (pause de trois secondes) mais il n’entendait que les bruits nocturnes habituels.

Il a appelé encore. (Appels) Il est parvenu au sommet d’une colline et s’est arrêté pour écouter. Qu’est- ce que c’était que ça ? (Pause de trois secondes) C’était l’agneau qui bêlait. Le berger a suivi le son et est descendu la pente raide de la colline. Il a trouvé l’agneau prisonnier des buissons et des rochers rugueux. Le berger était très malheureux. Il a soulevé l’agneau sur ses épaules, il l’a ramené à la bergerie.

Nous sommes tous comme cette brebis perdue. Nous sommes allés notre propre chemin. Nous sommes perdus dans les ténèbres du péché. Le bon berger c’est JESUS. Pour cela, il a du laisser sa vie pour nous, ses brebis. C’est par sa mort seule que nos péchés pouvaient entre ôtes.
JESUS a choisis de mourir pour nous, à notre place. Mais il n’est pas resté mort. Il est ressuscité. Il vit maintenant pour toujours. Il est le bon berger qui nous appelle. Répondras-tu à son appel d’amour ? Réponds- lui par ces mots : « Me voici, Seigneur Jésus. Je me confierai en Toi et te suivrai. »

ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง

สื่อบันทึกเสียงรูปแบบmp3, ซีดี, เทปคาสเซ็ท - องค์กรจีอาร์เอ็น มีสื่อบันทึกเสียงต่างๆ หลายพันภาษา เนื้อหาสื่อบันทึกเสียงตรงกับความจริงในพระคัมภีร์ เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับความรอดและชีวิตคริสเตียน

ดาวน์โหลดฟรี - ที่นี่ท่านสามารถค้นหาบทความต่างๆ ของจีอาร์เอ็นในภาษาต่างๆ พร้อมทั้งภาพประกอบ และสื่ออื่นๆ ที่สามารถดาวน์โหลดได้

ห้องสมุดสื่อบันทึกเสียงข่าวประเสริฐของจีอาร์เอ็น - เจ็ดสิบกว่าปีที่นักบันทึกเสียงขององค์กรจีอาร์เอ็นได้บันทึกเสียงภาษาของชนกลุ่มน้อยต่างๆ และได้ผลิตสื่อบันทึกเสียงข่าวประเสริฐมากมาย

Copyright and Licensing - GRN shares it's audio, video and written scripts under Creative Commons

Choosing the right audio or video format - What audio and video file formats are available from GRN, and which one is best to use?