Les noces de Cana

เค้าโครง: For Catholic Areas. Pre-supposes Catholic background and knowledge. Emphasizes Mary's instructions to the servants at the wedding, relating it to our attitude toward Christ--doing His commanda, praying, believing, obeying. Truth of "one mediator" faith in Christ alone, worshipping God only. (Ce texte est particulièrement utile dans les régions christianisées mais dominées par le nominalisme ou les fausses doctrines.)

รหัสบทความ: 286

ภาษา: French

หัวข้อ: Obedience; Saviour of Sinful Men; Faith, trust, believe in Jesus

ผู้ฟัง: Catholic

รูปแบบ: Dialog

ประเภท: Bible Stories & Teac

ระดับของผู้ฟัง: Simple

เป้าหมายของสื่อบันทึกเสียง: Pre-evangelism

ข้ออ้างอิงจากพระคัมภีร์: Paraphrase

สถานะ: Approved

บทความเป็นแนวทางพื้นฐานสำหรับการแปลและบันทึกเสียงภาษาอื่นๆ ควรดัดแปลงตามความจำเป็นเพื่อให้เข้าใจและเหมาะสมกับวัฒนธรรมและภาษาแต่ละภาษา คำศัพท์และแนวคิดบางคำที่ใช้อาจต้องอธิบายเพิ่มเติม หรือแทนที่ หรือตัดออก

เนื้อหาบทความ

Salutations.
1. Qu’êtes-vous en train de lire ?
2. Je lis le livre de Dieu, la Sainte Bible.
1. Est-ce que vous le comprenez ?
2. En partie seulement. Mais le passage que je suis en train de lire, même un enfant pourrait le comprendre.
1. Ah, oui ? et de quoi parle-t-il ?
2. C’est au sujet de Marie, la mère de Jésus-Christ. Marie se trouvait avec Jésus à un mariage. A un moment donné, on manqua de vin. Marie le rapporta à Jésus, parce qu’elle savait qu’il pouvait régler ce problème.
1. Que fit Jésus ?
2. Il ne fit rien sur le moment. Mais Marie était certaine qu’il ferait quelque chose, de sorte qu’elle dit aux serviteurs de bien obéir à tout ce qu’il leur dirait. Quelque instant plus tard, Jésus leur donna l’ordre de remplir des vases vides avec de l’eau. Les serviteurs firent exactement selon ses ordres. Et alors, quelle surprise : l’eau se changera en vin !
1. Oh ! Quel miracle !
2. Marie savait que Dieu avait envoyé son Fils sur la terre pour qu’il y naisse comme un homme. Elle savait qu’il venait de Dieu. Elle savait aussi que Jésus était venu pour nous sauver de nos péchés. J’ai bien réfléchi à cela. Marie a dit aux serviteurs de faire tout ce que Jésus leur dirait. Je crois que Marie nous donnerait le même conseil si elle le pouvait. Elle dirait encore : Faites tout ce que Jésus vous dira.
1. Mais Jésus ne se trouve pas ici pour nous dire ce que nous avons à faire !
2. Non, mais la Bible rapporte ce qu’il nous dit, simplement, nous n’y faisons pas attention.
1. Que dit la Bible, alors ?
2. Elle dit que Jésus avertit ses disciples de ne pas répéter sans cesse les mêmes paroles sans réfléchir. Il dit que nous devrions prier comme si nous parlions à Dieu, et non pas seulement prononcer des mots. Jésus a aussi dit qu’il est le seul qui puisse nous sauver. C’est pourquoi nous ne devons adorer ni prier personne à part Dieu. Il a dit que personne ne pouvait venir à Dieu si ce n’est pas lui, Jésus. Jésus est notre seul médiateur. Il a dit : Je suis le chemin, la vérité, et la vie. Tous ceux qui croient réellement que Jésus est le Fils de Dieu et mettent leur confiance en lui sont sauvés. C’est ce qui est écrit dans la vie éternelle et que cette vie se trouve dans son fils. Il dit que celui qui a le fils de Dieu, Jésus, a la vie éternelle. Cela veut dire que vous irez immédiatement au ciel après votre mort si vous croyez les paroles de Jésus et le suivez.) Tout cela m’a fait réfléchir. Nous ne croyons pas ce que Jésus a dit comme nous le devrions. Nous ne prions pas comme il nous dit de le faire. Nous ne nous confions pas uniquement en lui et n’adorons pas que lui. Je vais te poser une question : est ce que quelqu’un d’autre est mort pour subir la punition de nos péchés ?
1. Non, seul Jésus l’a fait.
2. La Bible dit qu’il n’y a pas d’autre non donné sous le ciel par lequel nous puissions être sauvés que celui de Jésus. Il est mort pour nous sauver, mais la mort n’a pu le retenir. Il est ressuscité. La Bible dit que nous avons un grand souverain sacrificateur qui a traversé les cieux, Jésus, le Fils de Dieu. Je vais accepter le conseil de Marie. Je vais suivre Jésus et faire ce qu’il m’a dit de faire. Je vais mettre ma confiance en lui seul. Je ne prierai personne d’autre. Lui seul est mon Sauveur et mon aide.

Jean 14,6 Jean 5,11 Hébreux 4,14

(La portion entre parenthèses peut être omise pour abréger le texte.)

ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง

สื่อบันทึกเสียงรูปแบบmp3, ซีดี, เทปคาสเซ็ท - องค์กรจีอาร์เอ็น มีสื่อบันทึกเสียงต่างๆ หลายพันภาษา เนื้อหาสื่อบันทึกเสียงตรงกับความจริงในพระคัมภีร์ เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับความรอดและชีวิตคริสเตียน

ดาวน์โหลดฟรี - ที่นี่ท่านสามารถค้นหาบทความต่างๆ ของจีอาร์เอ็นในภาษาต่างๆ พร้อมทั้งภาพประกอบ และสื่ออื่นๆ ที่สามารถดาวน์โหลดได้

ห้องสมุดสื่อบันทึกเสียงข่าวประเสริฐของจีอาร์เอ็น - เจ็ดสิบกว่าปีที่นักบันทึกเสียงขององค์กรจีอาร์เอ็นได้บันทึกเสียงภาษาของชนกลุ่มน้อยต่างๆ และได้ผลิตสื่อบันทึกเสียงข่าวประเสริฐมากมาย

Copyright and Licensing - GRN shares it's audio, video and written scripts under Creative Commons

Choosing the right audio or video format - What audio and video file formats are available from GRN, and which one is best to use?