บันทึกเสียงบทความนี้: Victory and Steadfastness

แสดงรายการ1 ถึง 23 ของ 23

Bench [Ethiopia] - Words of Life 1

Cakchiquel: Yepocapa & Acatenango [Guatemala] - Words of Life

Chacobo [Bolivia] - Words of Life 2

Chuj: San Sebastian Coatan [Guatemala, Huehuetenango] - Words of Life 2

Guatuso [Costa Rica, Alajuela] - Words of Life

Guaymi [Panama] - Words of Life

Huave de San Mateo del Mar [Mexico, Oaxaca, Tehuantepec] - Words of Life

Inupiatun, Northwest Alaska [United States of America, Alaska] - Words of Life 1

Kakchikel: Chimaltenango [Guatemala] - Words of Life

Mixe de Quetzaltepec [Mexico, Oaxaca, Mixe] - Words of Life w/ MIXE: Alta

Popoloca de San Felipe Otlaltepec [Mexico, Puebla] - Words of Life

Poqomchi': Occidental [Guatemala, Alta Verapaz] - Words of Life

Quechua, Arequipa-La Union [Peru, Arequipa] - Do you know God?

Quechua, Cuzco: Caylloma [Peru, Apurimac] - Words of Life

Quechua: Oruro [Bolivia] - Words of Life

Quechua, South Bolivian: Chuquisaca [Bolivia] - Words of Life

Triqui de Chicahuaxtla [Mexico, Oaxaca] - Words of Life 2

Tzutujil: Western [Guatemala, Solola] - Words of Life

Yaminahua (Bolivia) [Bolivia] - Good News

Yaminahua (Bolivia) [Bolivia] - Words of Life

Zapoteco de Cajonos [Mexico, Oaxaca] - Words of Life

Zapoteco de Miahuatlan [Mexico, Oaxaca, Miahuatlan, Santa Catarina Cuixtla] - Words of Life

Zapoteco de Xanica [Mexico, Oaxaca, Miahuatlan] - Words of Life

ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง

สื่อบันทึกเสียงรูปแบบmp3, ซีดี, เทปคาสเซ็ท - องค์กรจีอาร์เอ็น มีสื่อบันทึกเสียงต่างๆ หลายพันภาษา เนื้อหาสื่อบันทึกเสียงตรงกับความจริงในพระคัมภีร์ เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับความรอดและชีวิตคริสเตียน

ดาวน์โหลดฟรี - ที่นี่ท่านสามารถค้นหาบทความต่างๆ ของจีอาร์เอ็นในภาษาต่างๆ พร้อมทั้งภาพประกอบ และสื่ออื่นๆ ที่สามารถดาวน์โหลดได้

ห้องสมุดสื่อบันทึกเสียงข่าวประเสริฐของจีอาร์เอ็น - เจ็ดสิบกว่าปีที่นักบันทึกเสียงขององค์กรจีอาร์เอ็นได้บันทึกเสียงภาษาของชนกลุ่มน้อยต่างๆ และได้ผลิตสื่อบันทึกเสียงข่าวประเสริฐมากมาย

Copyright and Licensing - GRN shares it's audio, video and written scripts under Creative Commons

Choosing the right audio or video format - What audio and video file formats are available from GRN, and which one is best to use?