บันทึกเสียงบทความนี้: The Tongue

แสดงรายการ1 ถึง 15 ของ 15

Chatino de Nopala [Mexico, Oaxaca, Juquila, Santos Reyes Nopala] - Words of Life 1

Chol: Tila [Mexico, Chiapas] - Words of Life 2

Inga, Jungle: Yunguillo-Condagua [Colombia, Cauca] - Words of Life 1

Japreria [Venezuela, Amazonas] - Palabras De Vida Y Cantos

Lundaye [Brunei] - Words of Life

Náhuatl de la Huasteca Occidental [Mexico, San Luis Potosi] - Words of Life 2

Náhuatl de la Huasteca Oriental [Mexico, Veracruz] - Words of Life 2

Nanti [Peru, Cusco] - Words of Life

Quechua, Ancash, Corongo [Peru, Ancash] - Words of Life

Quechua, Arequipa-La Union [Peru, Arequipa] - Who is Man?

Quechua, Chiquian Ancash [Peru, Ancash] - Words of Life

Quechua, Puno [Peru, Arequipa] - Words of Life

Quechua, Yauyos: Madean [Peru, Huancavelica] - Words of Life

Saliba [Colombia, Arauca] - Words of Life

Wayuunaiki [Colombia, La Guajira] - Words of Life 2

ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง

สื่อบันทึกเสียงรูปแบบmp3, ซีดี, เทปคาสเซ็ท - องค์กรจีอาร์เอ็น มีสื่อบันทึกเสียงต่างๆ หลายพันภาษา เนื้อหาสื่อบันทึกเสียงตรงกับความจริงในพระคัมภีร์ เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับความรอดและชีวิตคริสเตียน

ดาวน์โหลดฟรี - ที่นี่ท่านสามารถค้นหาบทความต่างๆ ของจีอาร์เอ็นในภาษาต่างๆ พร้อมทั้งภาพประกอบ และสื่ออื่นๆ ที่สามารถดาวน์โหลดได้

ห้องสมุดสื่อบันทึกเสียงข่าวประเสริฐของจีอาร์เอ็น - เจ็ดสิบกว่าปีที่นักบันทึกเสียงขององค์กรจีอาร์เอ็นได้บันทึกเสียงภาษาของชนกลุ่มน้อยต่างๆ และได้ผลิตสื่อบันทึกเสียงข่าวประเสริฐมากมาย

Copyright and Licensing - GRN shares it's audio, video and written scripts under Creative Commons

Choosing the right audio or video format - What audio and video file formats are available from GRN, and which one is best to use?