บันทึกเสียงบทความนี้: Protection from the Enemy

แสดงรายการ1 ถึง 33 ของ 33

Afade [Nigeria, Borno] - Words of Life

Aramba [Papua New Guinea, Western] - Creation to Second coming

Aukan: Aluku [Suriname] - Messages w/AUKAANS: Stoelmans

Boulba [Benin, Atakora] - Words of Life

Dass: Zumbul [Nigeria, Bauchi] - Words of Life

Day [Chad, Moyen-Chari] - Words of Life

Esimbi [Cameroon, Nord-Ouest] - Words of Life

Fang: Ntumu [Gabon, Estuaire] - Words of Life

Farefare [Ghana, Upper East] - Songs

Fulfulde, Fulbe Ladde [Cameroon, Adamaoua] - Words of Life 2

Gciriku [Angola] - Words of Life

Herero [Namibia] - Words of Life

Ipulo [Cameroon, Sud-Ouest] - Words of Life

Isaro-Sate [Nigeria, Adamawa] - Words of Life 2

Isaro-Sate [Nigeria, Adamawa] - Words of Life 1

Jibu [Nigeria, Taraba] - Words of Life 1

Kenyang: Lower [Cameroon, Sud-Ouest] - Words of Life 1

Kwong [Chad, Tandjilé] - Words of Life

Masana: Ha-am [Chad, Mayo-Kebbi] - Words of Life

Mbum [Cameroon, Adamaoua] - Words of Life 3

Mengaka: Bagam [Cameroon, Ouest] - Becoming a Friend of God

Nama: Namibia [Namibia] - Words of Life

Nepali: Kathmandu [Nepal] - Words of Life 2

Nepali: Kathmandu [Nepal] - Follow Up

Nepali: Kathmandu [Nepal] - Follow Up Messages

Nkonya [Ghana, Central] - Words of Life 2

Noni [Cameroon, Nord-Ouest] - Words of Life 1

Oroko [Cameroon, Sud-Ouest] - Words of Life

Ot Danum: Ambalau [Indonesia, Kalimantan Barat (West)] - Words of Life - Spiritual Warfare

Polci [Nigeria, Bauchi] - Words of Life

Soumrai [Chad, Tandjilé] - Words of Life

Tambo: Jimo [Nigeria, Adamawa] - Words of Life

Yongkom [Papua New Guinea, Western] - Words of Life

ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง

สื่อบันทึกเสียงรูปแบบmp3, ซีดี, เทปคาสเซ็ท - องค์กรจีอาร์เอ็น มีสื่อบันทึกเสียงต่างๆ หลายพันภาษา เนื้อหาสื่อบันทึกเสียงตรงกับความจริงในพระคัมภีร์ เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับความรอดและชีวิตคริสเตียน

ดาวน์โหลดฟรี - ที่นี่ท่านสามารถค้นหาบทความต่างๆ ของจีอาร์เอ็นในภาษาต่างๆ พร้อมทั้งภาพประกอบ และสื่ออื่นๆ ที่สามารถดาวน์โหลดได้

ห้องสมุดสื่อบันทึกเสียงข่าวประเสริฐของจีอาร์เอ็น - เจ็ดสิบกว่าปีที่นักบันทึกเสียงขององค์กรจีอาร์เอ็นได้บันทึกเสียงภาษาของชนกลุ่มน้อยต่างๆ และได้ผลิตสื่อบันทึกเสียงข่าวประเสริฐมากมาย

Copyright and Licensing - GRN shares it's audio, video and written scripts under Creative Commons

Choosing the right audio or video format - What audio and video file formats are available from GRN, and which one is best to use?