บันทึกเสียงบทความนี้: The Person and Work of the Holy Spirit (Part 1)

แสดงรายการ1 ถึง 32 ของ 32

Angal Heneng: Waola [Papua New Guinea, Southern Highlands] - Words of Life 2

Apache, Jicarilla [United States of America, New Mexico] - Words of Life 2

Apache: San Carlos [United States of America, Arizona] - Words of Life 2

Bedamuni [Papua New Guinea, Western] - Good News

Cakchiquel: Solola [Guatemala] - Words of Life

Dami [Papua New Guinea, Madang] - Words of Life

Dinka: Agaar [South Sudan] - Words of Life 3

Dinka: Twic [South Sudan] - Words of Life

Edolo [Papua New Guinea, Southern Highlands] - Words of Life

Enga: Mae [Papua New Guinea, Enga] - Words of Life 2

English: American Indian [United States of America, Texas] - Words of Life w/ ENGLISH: Amer. Indian

Huli [Papua New Guinea, Southern Highlands] - Words of Life 2

Jur Modo: Modo [South Sudan, West Equatorial State] - Words of Life 2

Kadazan, Labuk [Malaysia, Sabah] - Words of Life

Kadazan, Tangaa [Malaysia, Sabah] - Words of Life 3

K'iche' [Guatemala] - Words of Life 2

Kikalanga [Congo, Democratic Republic of, Shaba] - Words of Life 2

Kuni-Boazi [Papua New Guinea, Western] - Words of Life

Lembena [Papua New Guinea, Enga] - Words of Life

Mam: Todos Santos Cuchumatán [Guatemala, Huehuetenango] - Words of Life

Maneta [Indonesia, Nusa Tenggara Timur (East), East Alor] - Good News

Mixe de Quetzaltepec [Mexico, Oaxaca, Mixe] - Words of Life w/ MIXE: Alta

Náhuatl de la Huasteca Oriental [Mexico, Veracruz] - Words of Life 2

Onobasulu [Papua New Guinea] - Words of Life

Saluan [Indonesia, Sulawesi Selatan (South)] - Follow Up Messages

Samo [Papua New Guinea, Western] - Good News & Messages

Santali [India, Bihar] - Words of Life 2

Sempatung [Malaysia] - Words of Life

Tangkhul Naga [India, Manipur] - Words of Life

Thompson [Canada, British Columbia] - Words of Life

Wom [Nigeria] [Nigeria, Adamawa] - Words of Life

Zande [Congo, Democratic Republic of, Haut-Zaire] - Words of Life 3

ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง

สื่อบันทึกเสียงรูปแบบmp3, ซีดี, เทปคาสเซ็ท - องค์กรจีอาร์เอ็น มีสื่อบันทึกเสียงต่างๆ หลายพันภาษา เนื้อหาสื่อบันทึกเสียงตรงกับความจริงในพระคัมภีร์ เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับความรอดและชีวิตคริสเตียน

ดาวน์โหลดฟรี - ที่นี่ท่านสามารถค้นหาบทความต่างๆ ของจีอาร์เอ็นในภาษาต่างๆ พร้อมทั้งภาพประกอบ และสื่ออื่นๆ ที่สามารถดาวน์โหลดได้

ห้องสมุดสื่อบันทึกเสียงข่าวประเสริฐของจีอาร์เอ็น - เจ็ดสิบกว่าปีที่นักบันทึกเสียงขององค์กรจีอาร์เอ็นได้บันทึกเสียงภาษาของชนกลุ่มน้อยต่างๆ และได้ผลิตสื่อบันทึกเสียงข่าวประเสริฐมากมาย

Copyright and Licensing - GRN shares it's audio, video and written scripts under Creative Commons

Choosing the right audio or video format - What audio and video file formats are available from GRN, and which one is best to use?