บันทึกเสียงบทความนี้: Jesus and the Fishermen

แสดงรายการ1 ถึง 30 ของ 30

Agatu [Nigeria, Benue] - Words of Life

Agbo [Nigeria, Cross River] - Words of Life

Agwagwune [Nigeria, Cross River] - Words of Life

Anuak [South Sudan] - Words of Life 1

Basa[Nigeria] [Nigeria, Kogi] - Words of Life

Bimbia [Cameroon, Sud-Ouest] - Words of Life

Buduma [Chad, Lac] - Words of Life

Bukusu [Kenya, Bungoma] - Words of Life 2

Degama [Nigeria, Rivers] - Words of Life

Dimmuk [Nigeria, Plateau] - Words of Life

Greenlandic [Greenland] - Words of Life

Ijaw: Angiama [Nigeria, Rivers] - Words of Life

Itsekiri [Nigeria, Delta] - Words of Life

Jen [Nigeria, Taraba] - Words of Life 1

Jen [Nigeria, Taraba] - Words of Life 2

Jukun Takum [Nigeria, Taraba] - Words of Life

Jur Modo: Modo [South Sudan, West Equatorial State] - Words of Life 1

Kugbo [Nigeria, Rivers] - Words of Life

Malay, Central: Serewai [Indonesia, Sumatera Barat (West)] - Follow Up Messages

Obolo [Nigeria, Rivers] - Words of Life

Ogba [Nigeria, Rivers] - Words of Life

Oroko: Londo [Cameroon, Sud-Ouest] - Words of Life

Oromo: Wellega [Ethiopia, Bale Metroplex_1] - Words of Life

Oron [Nigeria, Akwa Ibom] - Words of Life

Suryapuri [India, Bihar] - The True Way

Ukpet-Ehom: Ehom [Nigeria, Cross River] - Words of Life

Umon [Nigeria, Cross River] - Words of Life

Urhobo [Nigeria, Delta] - Words of Life

Wannu [Nigeria, Benue] - Words of Life

Yumu [Nigeria, Niger] - Words of Life

ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง

สื่อบันทึกเสียงรูปแบบmp3, ซีดี, เทปคาสเซ็ท - องค์กรจีอาร์เอ็น มีสื่อบันทึกเสียงต่างๆ หลายพันภาษา เนื้อหาสื่อบันทึกเสียงตรงกับความจริงในพระคัมภีร์ เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับความรอดและชีวิตคริสเตียน

ดาวน์โหลดฟรี - ที่นี่ท่านสามารถค้นหาบทความต่างๆ ของจีอาร์เอ็นในภาษาต่างๆ พร้อมทั้งภาพประกอบ และสื่ออื่นๆ ที่สามารถดาวน์โหลดได้

ห้องสมุดสื่อบันทึกเสียงข่าวประเสริฐของจีอาร์เอ็น - เจ็ดสิบกว่าปีที่นักบันทึกเสียงขององค์กรจีอาร์เอ็นได้บันทึกเสียงภาษาของชนกลุ่มน้อยต่างๆ และได้ผลิตสื่อบันทึกเสียงข่าวประเสริฐมากมาย

Copyright and Licensing - GRN shares it's audio, video and written scripts under Creative Commons

Choosing the right audio or video format - What audio and video file formats are available from GRN, and which one is best to use?