บันทึกเสียงบทความนี้: Samuel (children)

แสดงรายการ1 ถึง 11 ของ 11

Cebuano [Philippines, Visayas, Eastern Visayas, Leyte] - Words of Life 2

Chabakano [Philippines, Mindanao, Zamboanga Peninsula, Zamboanga del Norte] - Words of Life

Hiligaynon [Philippines, Mindanao] - Words of Life 1

Ifugao: Banaue [Philippines, Luzon, Cordillera Region, Ifugao] - Words of Life 2

Kigiryama: Kauma [Kenya, Kwale] - Words of Life

Kikuyu [Kenya] - Words of Life

Kipsigis [Kenya, Bomet] - Words of Life 1

Logooli [Kenya, Vihiga] - Words of Life

Tswana [Zimbabwe] - Words of Life for Children

Xhosa [South Africa, Eastern Cape] - Words of Life for Children

จีนกวางตุ้ง [China, Guangdong] - Words of Life for Children

ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง

สื่อบันทึกเสียงรูปแบบmp3, ซีดี, เทปคาสเซ็ท - องค์กรจีอาร์เอ็น มีสื่อบันทึกเสียงต่างๆ หลายพันภาษา เนื้อหาสื่อบันทึกเสียงตรงกับความจริงในพระคัมภีร์ เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับความรอดและชีวิตคริสเตียน

ดาวน์โหลดฟรี - ที่นี่ท่านสามารถค้นหาบทความต่างๆ ของจีอาร์เอ็นในภาษาต่างๆ พร้อมทั้งภาพประกอบ และสื่ออื่นๆ ที่สามารถดาวน์โหลดได้

ห้องสมุดสื่อบันทึกเสียงข่าวประเสริฐของจีอาร์เอ็น - เจ็ดสิบกว่าปีที่นักบันทึกเสียงขององค์กรจีอาร์เอ็นได้บันทึกเสียงภาษาของชนกลุ่มน้อยต่างๆ และได้ผลิตสื่อบันทึกเสียงข่าวประเสริฐมากมาย

Choosing the audio or video format to download - What audio and video file formats are available from GRN, and which one is best to use?

Copyright and Licensing - GRN shares it's audio, video and written scripts under Creative Commons