บันทึกเสียงบทความนี้: The Road to Heaven

แสดงรายการ1 ถึง 44 ของ 44

ไทหย่า [China, Yunnan] - Words of Life

กะเหรี่ยงโป ตะวันตก [Myanmar] - Words of Life 1

กะเหรี่ยงปะโอ เมาะลำเลิง [Myanmar] - Words of Life

Abu Hashi:m [Sudan] - Words of Life

Acheron [Sudan] - Words of Life 1

Alangan [Philippines, Luzon, Mimaropa Region, Occidental Mindoro] - Words of Life 2

Angal Heneng: Nipa [Papua New Guinea, Southern Highlands] - Words of Life

Bosnian [Yugoslavia] - God has a Plan for your Life

Digaro-Mishmi [India, Arunachal Pradesh] - Words of Life 1

Dilling [Sudan] - Words of Life

Dogri [India, Jammu and Kashmir] - Words of Life 2

Fanda [Sudan, Nuba Mountains] - Words of Life

Fulu [Congo, Democratic Republic of, Equateur] - Words of Life

Gela [Solomon Islands, Central Islands] - Words of Life 2

Gulfan [Sudan] - Words of Life

Gypsy, Balkan [Bulgaria] - Words of Life

Hiri Motu [Papua New Guinea] - Words of Life 2

Huli [Papua New Guinea, Southern Highlands] - Words of Life

Ik [Uganda] - Words of Life 3

Jingpho [Myanmar] - Words of Life

Karoto [Papua New Guinea, Oro] - Words of Life

Katla [Sudan] - Words of Life

Katla: Julud [Sudan, ash-Shamaliyah] - Words of Life

Kham: Jelbangi [Nepal, Rapti] - Words of Life

Komi-Permyak [Russia, Kabardino-Balkariya] - Words of Life

Kortala [Sudan] - Words of Life

Kouy: Antra [Cambodia] - Words of Life

Kuvi [India, Odisha] - Words of Life 1

Laro [Sudan, ash-Shamaliyah] - Words of Life

Logorik: Tallau [Sudan] - Words of Life

Loraming [Côte d'Ivoire] - Words of Life

Lumun [Sudan] - Words of Life

Malo [Vanuatu, Sanma] - Words of Life

Marovo [Solomon Islands, Western] - Words of Life

Maung [Australia] - Words of Life

Nyimang [Sudan] - Words of Life

Orokaiva [Papua New Guinea, Oro] - Words of Life

Por [Cambodia] - Words of Life

Shwaia [Sudan, Kurdufan] - Words of Life

Temein [Sudan, ash-Shamaliyah] - Words of Life

Tira [Sudan, ash-Shamaliyah] - Words of Life

Toicha [Sudan] - Words of Life

Umm Heitan [Sudan] - Words of Life

Waima: Roro [Papua New Guinea, Central] - Words of Life

ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง

สื่อบันทึกเสียงรูปแบบmp3, ซีดี, เทปคาสเซ็ท - องค์กรจีอาร์เอ็น มีสื่อบันทึกเสียงต่างๆ หลายพันภาษา เนื้อหาสื่อบันทึกเสียงตรงกับความจริงในพระคัมภีร์ เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับความรอดและชีวิตคริสเตียน

ดาวน์โหลดฟรี - ที่นี่ท่านสามารถค้นหาบทความต่างๆ ของจีอาร์เอ็นในภาษาต่างๆ พร้อมทั้งภาพประกอบ และสื่ออื่นๆ ที่สามารถดาวน์โหลดได้

ห้องสมุดสื่อบันทึกเสียงข่าวประเสริฐของจีอาร์เอ็น - เจ็ดสิบกว่าปีที่นักบันทึกเสียงขององค์กรจีอาร์เอ็นได้บันทึกเสียงภาษาของชนกลุ่มน้อยต่างๆ และได้ผลิตสื่อบันทึกเสียงข่าวประเสริฐมากมาย

Copyright and Licensing - GRN shares it's audio, video and written scripts under Creative Commons

Choosing the right audio or video format - What audio and video file formats are available from GRN, and which one is best to use?