ข่าวประเสริฐ - Altai, Southern

Is this recording useful?

บทเรียนพระคัมภีร์ภาพและเสียง 40 ตอนพร้อมรูปภาพ มีภาพรวมของพระคัมภีร์ตั้งแต่การทรงสร้างจนถึงพระคริสต์ และการสอนเกี่ยวกับชีวิตคริสเตียน เพื่อการเผยแพร่ข่าวประเสริฐและการสร้างคริสตจักร

Program Number: 64275
Program Length: 31:53
Language name: Altai, Southern
Read script
Downloads and Ordering

คำแนะนำ

0:29

1. คำแนะนำ

รูปภาพที่ 1: ปฐมกาล

0:22

2. รูปภาพที่ 1: ปฐมกาล

รูปภาพที่ 2: พระคำของพระเจ้า

0:48

3. รูปภาพที่ 2: พระคำของพระเจ้า

รูปภาพที่ 3: การเนรมิตสร้าง

0:26

4. รูปภาพที่ 3: การเนรมิตสร้าง

รูปภาพที่ 4: อาดัมและเอวา

1:49

5. รูปภาพที่ 4: อาดัมและเอวา

รูปภาพที่ 5: คาอินกับอาแบล

1:01

6. รูปภาพที่ 5: คาอินกับอาแบล

รูปภาพที่ 6: เรือของโนอาห์

0:40

7. รูปภาพที่ 6: เรือของโนอาห์

รูปภาพที่ 7: น้ำท่วมโลก

0:51

8. รูปภาพที่ 7: น้ำท่วมโลก

รูปภาพที่ 8: อับราฮัม ซาราห์ และอิสอัค

0:35

9. รูปภาพที่ 8: อับราฮัม ซาราห์ และอิสอัค

รูปภาพที่ 9: โมเสสและพระบัญญัติของพระเจ้า

0:20

10. รูปภาพที่ 9: โมเสสและพระบัญญัติของพระเจ้า

รูปภาพที่ 10: พระบัญญัติสิบประการ

0:51

11. รูปภาพที่ 10: พระบัญญัติสิบประการ

รูปภาพที่ 11: การถวายเครื่องบูชาไถ่บาป

0:43

12. รูปภาพที่ 11: การถวายเครื่องบูชาไถ่บาป

รูปภาพที่ 12: พระผู้ช่วยให้รอดที่พระเจ้าสัญญาไว้

1:05

13. รูปภาพที่ 12: พระผู้ช่วยให้รอดที่พระเจ้าสัญญาไว้

รูปภาพที่ 13: กำเนิดพระเยซู

0:41

14. รูปภาพที่ 13: กำเนิดพระเยซู

รูปภาพที่ 14: พระเยซูเป็นพระอาจารย์

0:24

15. รูปภาพที่ 14: พระเยซูเป็นพระอาจารย์

รูปภาพที่ 15: พระเยซูทำการอัศจรรย์

0:30

16. รูปภาพที่ 15: พระเยซูทำการอัศจรรย์

รูปภาพที่ 16: พระเยซูทนทุกข์

1:20

17. รูปภาพที่ 16: พระเยซูทนทุกข์

รูปภาพที่ 17: พระเยซูถูกตรึงบนไม้กางเขน

0:27

18. รูปภาพที่ 17: พระเยซูถูกตรึงบนไม้กางเขน

รูปภาพที่ 18: พระเยซูเป็นขึ้นมาจากความตาย

0:41

19. รูปภาพที่ 18: พระเยซูเป็นขึ้นมาจากความตาย

รูปภาพที่ 19: โธมัสเชื่อ

0:35

20. รูปภาพที่ 19: โธมัสเชื่อ

รูปภาพที่ 20: การเสด็จขึ้นสู่สวรรค์

1:08

21. รูปภาพที่ 20: การเสด็จขึ้นสู่สวรรค์

รูปภาพที่ 21: ไม้กางเขนที่ว่างเปล่า

0:52

22. รูปภาพที่ 21: ไม้กางเขนที่ว่างเปล่า

รูปภาพที่ 22: สองทางเลือก

1:03

23. รูปภาพที่ 22: สองทางเลือก

รูปภาพที่ 23: บุตรของพระเจ้า

0:33

24. รูปภาพที่ 23: บุตรของพระเจ้า

รูปภาพที่ 24: การบังเกิดใหม่

0:47

25. รูปภาพที่ 24: การบังเกิดใหม่

รูปภาพที่ 25: การเสด็จมาของพระวิญญาณบริสุทธิ์

0:26

26. รูปภาพที่ 25: การเสด็จมาของพระวิญญาณบริสุทธิ์

รูปภาพที่ 26: เดินในความสว่าง

0:39

27. รูปภาพที่ 26: เดินในความสว่าง

รูปภาพที่ 27: คนใหม่

0:46

28. รูปภาพที่ 27: คนใหม่

รูปภาพที่ 28: ครอบครัวคริสเตียน

0:36

29. รูปภาพที่ 28: ครอบครัวคริสเตียน

รูปภาพที่ 29: จงรักศัตรูของท่าน

1:05

30. รูปภาพที่ 29: จงรักศัตรูของท่าน

รูปภาพที่ 30: พระเยซูเป็นผู้มีอำนาจแต่เพียงผู้เดียว

0:29

31. รูปภาพที่ 30: พระเยซูเป็นผู้มีอำนาจแต่เพียงผู้เดียว

รูปภาพที่ 31: ขับไล่วิญญาณชั่ว

0:47

32. รูปภาพที่ 31: ขับไล่วิญญาณชั่ว

รูปภาพที่ 32: สิ่งล่อใจ

0:42

33. รูปภาพที่ 32: สิ่งล่อใจ

รูปภาพที่ 33: ถ้าเราทำบาป

1:44

34. รูปภาพที่ 33: ถ้าเราทำบาป

รูปภาพที่ 34: ความเจ็บป่วย

0:28

35. รูปภาพที่ 34: ความเจ็บป่วย

รูปภาพที่ 35: ความตาย

0:40

36. รูปภาพที่ 35: ความตาย

รูปภาพที่ 36: ร่างกายของพระคริสต์

0:48

37. รูปภาพที่ 36: ร่างกายของพระคริสต์

รูปภาพที่ 37: การนมัสการพระเจ้า

0:55

38. รูปภาพที่ 37: การนมัสการพระเจ้า

รูปภาพที่ 38: พระเยซูจะเสด็จกลับมาอีกครั้ง

0:53

39. รูปภาพที่ 38: พระเยซูจะเสด็จกลับมาอีกครั้ง

รูปภาพที่ 39: ชีวิตที่เกิดผล

0:48

40. รูปภาพที่ 39: ชีวิตที่เกิดผล

รูปภาพที่ 40: การเป็นพยาน

0:46

41. รูปภาพที่ 40: การเป็นพยาน

Downloads and Ordering

These recordings are designed for evangelism and basic Bible teaching to bring the gospel message to people who are not literate or are from oral cultures, particularly unreached people groups.

Copyright © 2010 Global Recordings Network. This recording may be freely copied for personal or local ministry use on condition that it is not modified, and it is not sold or bundled with other products which are sold.

Contact the Feedback Line.

Related information

ดาวน์โหลดฟรี - ที่นี่ท่านสามารถค้นหาบทความต่างๆ ของจีอาร์เอ็นในภาษาต่างๆ พร้อมทั้งภาพประกอบ และสื่ออื่นๆ ที่สามารถดาวน์โหลดได้

สื่อบันทึกเสียงชุด "ข่าวประเสริฐ" - สื่อบันทึกเสียงชุด "ข่าวประเสริฐ" มีภาพประกอบ 40 ภาพ เป็นเรื่องราวจากพระคัมภีร์ตั้งแต่การสร้างโลกจนถึงชีวิตของพระเยซูคริสต์ สื่อชุดนี้สอนเรื่องความรอดและสอนถึงพื้นฐานชีวิตคริสเตียน มีสื่อบันทึกเสียง 1,300 กว่าภาษา

วิธีใช้สื่อบันทึกเสียงพร้อมภาพประกอบของจีอาร์เอ็น - 1: การแบ่งปันข่าวประเสริฐแบบง่ายๆ - เรื่องนี้กล่าวถึงวิธีการต่างๆ ของจีอาร์เอ็น ในการนำสื่อบันทึกเสียงพร้อมภาพประกอบไปใช้ในพันธกิจต่างๆ

วิธีใช้สื่อบันทึกเสียงพร้อมภาพประกอบ - 2: สอนข่าวประเสริฐที่ละเอียดมากขึ้น - เรื่องนี้อธิบายถึงผู้ฟังสามารถเรียนรู้เรื่องราวต่างๆ ได้อย่างไร และทำไมเรื่องราวถึงมีคำอธิบายน้อย

ห้องสมุดสื่อบันทึกเสียงข่าวประเสริฐของจีอาร์เอ็น - เจ็ดสิบกว่าปีที่นักบันทึกเสียงขององค์กรจีอาร์เอ็นได้บันทึกเสียงภาษาของชนกลุ่มน้อยต่างๆ และได้ผลิตสื่อบันทึกเสียงข่าวประเสริฐมากมาย

Copyright and Licensing - GRN shares it's audio, video and written scripts under Creative Commons

Creating DVDs using the GRN Slide show Videos - How to burn DVDs for specific people groups you are trying to reach

Choosing the right audio or video format - What audio and video file formats are available from GRN, and which one is best to use?