พระคำแห่งชีวิต - Epera Pedea: Atrato

Is this recording useful?

บันทึกเสียงเรื่องสั้นจากพระคัมภีร์และคำสอนที่อธิบายความรอด และให้คำสอนพื้นฐานของคริสเตียนแต่ละรายการเป็นบทความที่คัดสรรเฉพาะและเหมาะสมกับวัฒนธรรม อาจมีเพลงและดนตรีด้วย

Program Number: 4050
Program Length: 24:32
Language name: Epera Pedea: Atrato

Downloads and Ordering

From ตั้งแต่การสร้างจนถึงพระคริสต์ ▪ Noah ▪ The Birth of Jesus - 1 ▪ Death and Resurrection

12:15

1. From ตั้งแต่การสร้างจนถึงพระคริสต์ ▪ Noah ▪ The Birth of Jesus - 1 ▪ Death and Resurrection

The Second Coming ▪ The Sickness of Man ▪ The Rich Man and Lazarus ▪ Paul and Silas

12:17

2. The Second Coming ▪ The Sickness of Man ▪ The Rich Man and Lazarus ▪ Paul and Silas

This recording may not meet GRN standards for audio quality. We hope the value of the message in the hearers' preferred language will overcome any distractions. Please tell us what you think of the recording.

Downloads and Ordering

These recordings are designed for evangelism and basic Bible teaching to bring the gospel message to people who are not literate or are from oral cultures, particularly unreached people groups.

Copyright © 1968 Global Recordings Network. This recording may be freely copied for personal or local ministry use on condition that it is not modified, and it is not sold or bundled with other products which are sold.

Contact the Feedback Line.

Related information

สื่อบันทึกเสียงรูปแบบmp3, ซีดี, เทปคาสเซ็ท - องค์กรจีอาร์เอ็น มีสื่อบันทึกเสียงต่างๆ หลายพันภาษา เนื้อหาสื่อบันทึกเสียงตรงกับความจริงในพระคัมภีร์ เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับความรอดและชีวิตคริสเตียน

ดาวน์โหลดฟรี - ที่นี่ท่านสามารถค้นหาบทความต่างๆ ของจีอาร์เอ็นในภาษาต่างๆ พร้อมทั้งภาพประกอบ และสื่ออื่นๆ ที่สามารถดาวน์โหลดได้

ห้องสมุดสื่อบันทึกเสียงข่าวประเสริฐของจีอาร์เอ็น - เจ็ดสิบกว่าปีที่นักบันทึกเสียงขององค์กรจีอาร์เอ็นได้บันทึกเสียงภาษาของชนกลุ่มน้อยต่างๆ และได้ผลิตสื่อบันทึกเสียงข่าวประเสริฐมากมาย

Copyright and Licensing - GRN shares it's audio, video and written scripts under Creative Commons

Choosing the right audio or video format - What audio and video file formats are available from GRN, and which one is best to use?