พระคำแห่งชีวิต 1 - Yoruba

บันทึกเสียงนี้มีประโยชน์หรือไม่?

บันทึกเสียงเรื่องสั้นจากพระคัมภีร์และคำสอนที่อธิบายความรอด และให้คำสอนพื้นฐานของคริสเตียนแต่ละรายการเป็นบทความที่คัดสรรเฉพาะและเหมาะสมกับวัฒนธรรม อาจมีเพลงและดนตรีด้วย

รหัสรายการ: 40
ชื่อภาษา: Yoruba

ความยาวของรายการ: 52:33

Grace (I Peter 1:3-8)

1:16

1. Grace (I Peter 1:3-8)

เพลง about Grace

1:58

2. เพลง about Grace

The Word of God

3:13

3. The Word of God

How to Find Peace 1

3:00

4. How to Find Peace 1

How to Find Peace 2

2:51

5. How to Find Peace 2

From ตั้งแต่การสร้างจนถึงพระคริสต์

3:09

6. From ตั้งแต่การสร้างจนถึงพระคริสต์

Rock of Ages

3:20

7. Rock of Ages

The Woman at the Well

3:22

8. The Woman at the Well

Gehazi

3:15

9. Gehazi

The Word of God

0:51

10. The Word of God

The True Sacrifice

3:38

11. The True Sacrifice

The Blood of the Lamb

3:24

12. The Blood of the Lamb

One God

3:21

13. One God

The Resurrection

3:27

14. The Resurrection

Who Has Power to Forgive Sins?

3:09

15. Who Has Power to Forgive Sins?

Nicodemus

3:21

16. Nicodemus

Jesus Calls Us

0:30

17. Jesus Calls Us

Jesus Calls Us เพลง and เรื่อง

1:20

18. Jesus Calls Us เพลง and เรื่อง

เพลง and เรื่อง

0:58

19. เพลง and เรื่อง

God Answers อธิษฐาน

1:53

20. God Answers อธิษฐาน

God Answers อธิษฐาน เพลง

1:08

21. God Answers อธิษฐาน เพลง

ดาวน์โหลดและการสั่งซื้อ

สื่อบันทึกเสียงเหล่านี้มีเป้าหมายในการประกาศและสอนพระคัมภีร์ระดับพื้นฐาน เพื่อนําข่าวประเสริฐไปยังกลุ่มคนที่อ่านหนังสือไม่ได้ หรือกลุ่มชนที่นิยมสื่อสารโดยการพูดคุยเป็นหลัก และมีเป้าหมายมุ่งเน้นกับกลุ่มที่ข่าวประเสริฐยังเข้าไปไม่ถึง

Copyright © 1967 Global Recordings Network. This recording may be freely copied for personal or local ministry use on condition that it is not modified, and it is not sold or bundled with other products which are sold.

ติดต่อเรา สำหรับคำถามเกี่ยวกับการใช้บันทึกเหล่านี้ที่อนุญาต หรือเพื่อขออนุญาตแจกจ่ายซ้ำด้วยวิธีอื่นนอกเหนือจากที่อนุญาตข้างต้น

งานบันทึกเสียงมีค่าใช้จ่ายสูง โปรดพิจารณาถวายทรัพย์เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานพันธกิจของ GRN ต่อไป

ทางเรามีความยินดีหากท่านจะแจ้งให้เราทราบถึงการนำเสียงบันทึกไปใช้อย่างไร และมีผลอย่างไร แสดงความคิดเห็น.

ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง

สื่อบันทึกเสียงรูปแบบmp3, ซีดี, เทปคาสเซ็ท - องค์กรจีอาร์เอ็น มีสื่อบันทึกเสียงต่างๆ หลายพันภาษา เนื้อหาสื่อบันทึกเสียงตรงกับความจริงในพระคัมภีร์ เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับความรอดและชีวิตคริสเตียน

ดาวน์โหลดฟรี - ที่นี่ท่านสามารถค้นหาบทความต่างๆ ของจีอาร์เอ็นในภาษาต่างๆ พร้อมทั้งภาพประกอบ และสื่ออื่นๆ ที่สามารถดาวน์โหลดได้

ห้องสมุดสื่อบันทึกเสียงข่าวประเสริฐของจีอาร์เอ็น - เจ็ดสิบกว่าปีที่นักบันทึกเสียงขององค์กรจีอาร์เอ็นได้บันทึกเสียงภาษาของชนกลุ่มน้อยต่างๆ และได้ผลิตสื่อบันทึกเสียงข่าวประเสริฐมากมาย

Copyright and Licensing - GRN shares it's audio, video and written scripts under Creative Commons

Choosing the right audio or video format - What audio and video file formats are available from GRN, and which one is best to use?