ดู ฟัง แล้วรับชีวิต 2 ผู้ยิ่งใหญ่ของพระเจ้า - Kisi, Southern: Tengia

บันทึกเสียงนี้มีประโยชน์หรือไม่?

เล่ม 2 ของชุดภาพและเสียงพร้อมเรื่องราวในพระคัมภีร์ของยาโคบ โยเซฟ โมเสส สำหรับการประกาศ การปลูกคริสตจักร และการสอนคริสเตียนอย่างเป็นระบบ

รหัสรายการ: 37534
ความยาวของรายการ: 30:02
ชื่อภาษา: Kisi, Southern: Tengia
อ่านบทความ
ดาวน์โหลดและการสั่งซื้อ

รูปภาพที่ 1 สองพี่น้อง

0:59

1. รูปภาพที่ 1 สองพี่น้อง

รูปภาพที่ 2 ความฝันของยาโคบ

0:59

2. รูปภาพที่ 2 ความฝันของยาโคบ

รูปภาพที่ 3 ยาโคบกับลาบัน

1:03

3. รูปภาพที่ 3 ยาโคบกับลาบัน

รูปภาพที่ 4 ยาโคบพบกับพระเจ้า

1:46

4. รูปภาพที่ 4 ยาโคบพบกับพระเจ้า

รูปภาพที่ 5 ความฝันของโยเซฟ

1:02

5. รูปภาพที่ 5 ความฝันของโยเซฟ

รูปภาพที่ 6 โยเซฟถูกขายไปเป็นทาส

1:13

6. รูปภาพที่ 6 โยเซฟถูกขายไปเป็นทาส

รูปภาพที่ 7 โยเซฟกับหญิงชั่ว

1:06

7. รูปภาพที่ 7 โยเซฟกับหญิงชั่ว

รูปภาพที่ 8 โยเซฟในคุก

1:42

8. รูปภาพที่ 8 โยเซฟในคุก

รูปภาพที่ 9 ความฝันของกษัตริย์อียิปต์

1:07

9. รูปภาพที่ 9 ความฝันของกษัตริย์อียิปต์

รูปภาพที่ 10 โยเซฟปกครองประเทศอียิปต์

1:05

10. รูปภาพที่ 10 โยเซฟปกครองประเทศอียิปต์

รูปภาพที่ 11 โยเซฟเปิดเผยตัวเองแก่พวกพี่ชาย

1:19

11. รูปภาพที่ 11 โยเซฟเปิดเผยตัวเองแก่พวกพี่ชาย

รูปภาพที่ 12 ยาโคบและโยเซฟในอียิปต์

1:26

12. รูปภาพที่ 12 ยาโคบและโยเซฟในอียิปต์

รูปภาพที่ 13 ทารกน้อยโมเสส

1:11

13. รูปภาพที่ 13 ทารกน้อยโมเสส

รูปภาพที่ 14 โมเสสกับพุ่มไม้ไฟ

0:59

14. รูปภาพที่ 14 โมเสสกับพุ่มไม้ไฟ

รูปภาพที่ 15 โมเสสกลับมาหากษัตริย์

1:25

15. รูปภาพที่ 15 โมเสสกลับมาหากษัตริย์

รูปภาพที่ 16 การสังเวยลูกแกะ

1:05

16. รูปภาพที่ 16 การสังเวยลูกแกะ

รูปภาพที่ 17 ข้ามทะเลแดง

1:43

17. รูปภาพที่ 17 ข้ามทะเลแดง

รูปภาพที่ 18 อาหารและน้ำในถิ่นทุรกันดาร

0:47

18. รูปภาพที่ 18 อาหารและน้ำในถิ่นทุรกันดาร

รูปภาพที่ 19 โมเสสขึ้นไปเฝ้าพระเจ้าบนภูเขา

1:08

19. รูปภาพที่ 19 โมเสสขึ้นไปเฝ้าพระเจ้าบนภูเขา

รูปภาพที่ 20 งูทองสัมฤทธิ์

1:21

20. รูปภาพที่ 20 งูทองสัมฤทธิ์

รูปภาพที่ 21 พระเยซูเลี้ยงดูประชาชน

1:21

21. รูปภาพที่ 21 พระเยซูเลี้ยงดูประชาชน

รูปภาพที่ 22 พระเยซูสนทนากับโมเสส

1:04

22. รูปภาพที่ 22 พระเยซูสนทนากับโมเสส

รูปภาพที่ 23 พระเยซูคริสต์เสียสละชีวิตเพื่อเรา

1:36

23. รูปภาพที่ 23 พระเยซูคริสต์เสียสละชีวิตเพื่อเรา

รูปภาพที่ 24 พระเยซูคริสต์ในสวรรค์

1:25

24. รูปภาพที่ 24 พระเยซูคริสต์ในสวรรค์

ดาวน์โหลดและการสั่งซื้อ

สื่อบันทึกเสียงเหล่านี้มีเป้าหมายในการประกาศและสอนพระคัมภีร์ระดับพื้นฐาน เพื่อนําข่าวประเสริฐไปยังกลุ่มคนที่อ่านหนังสือไม่ได้ หรือกลุ่มชนที่นิยมสื่อสารโดยการพูดคุยเป็นหลัก และมีเป้าหมายมุ่งเน้นกับกลุ่มที่ข่าวประเสริฐยังเข้าไปไม่ถึง

Copyright © 2007 GRN. This recording may be freely copied for personal or local ministry use on condition that it is not modified, and it is not sold or bundled with other products which are sold.

ติดต่อเรา สำหรับคำถามเกี่ยวกับการใช้บันทึกเหล่านี้ที่อนุญาต หรือเพื่อขออนุญาตแจกจ่ายซ้ำด้วยวิธีอื่นนอกเหนือจากที่อนุญาตข้างต้น

งานบันทึกเสียงมีค่าใช้จ่ายสูง โปรดพิจารณาถวายทรัพย์เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานพันธกิจของ GRN ต่อไป

ทางเรามีความยินดีหากท่านจะแจ้งให้เราทราบถึงการนำเสียงบันทึกไปใช้อย่างไร และมีผลอย่างไร แสดงความคิดเห็น.

ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง

ดาวน์โหลดฟรี - ที่นี่ท่านสามารถค้นหาบทความต่างๆ ของจีอาร์เอ็นในภาษาต่างๆ พร้อมทั้งภาพประกอบ และสื่ออื่นๆ ที่สามารถดาวน์โหลดได้

สื่อบันทึกเสียงชุด "ดู ฟังแล้วรับชีวิต" - สื่อบันทึกเสียงชุด "ดู ฟังแล้วรับชีวิต" มีทั้งหมด 8 ชุด แต่ละชุดมีภาพประกอบ 24 ภาพ สื่อชุดนี้สามารถใช้ในการประกาศและสอนชีวิตคริสเตียน อีกทั้งมีบทเรียนจากบุคคลในพระคัมภีร์เดิม ชีวิตของพระเยซูและคริสตจักรในยุคแรกๆ สื่อชุดนี้ได้บันทึกเสียงแล้วหลายร้อยภาษา

วิธีใช้สื่อบันทึกเสียงพร้อมภาพประกอบของจีอาร์เอ็น - 1: การแบ่งปันข่าวประเสริฐแบบง่ายๆ - เรื่องนี้กล่าวถึงวิธีการต่างๆ ของจีอาร์เอ็น ในการนำสื่อบันทึกเสียงพร้อมภาพประกอบไปใช้ในพันธกิจต่างๆ

วิธีใช้สื่อบันทึกเสียงพร้อมภาพประกอบ - 2: สอนข่าวประเสริฐที่ละเอียดมากขึ้น - เรื่องนี้อธิบายถึงผู้ฟังสามารถเรียนรู้เรื่องราวต่างๆ ได้อย่างไร และทำไมเรื่องราวถึงมีคำอธิบายน้อย

ห้องสมุดสื่อบันทึกเสียงข่าวประเสริฐของจีอาร์เอ็น - เจ็ดสิบกว่าปีที่นักบันทึกเสียงขององค์กรจีอาร์เอ็นได้บันทึกเสียงภาษาของชนกลุ่มน้อยต่างๆ และได้ผลิตสื่อบันทึกเสียงข่าวประเสริฐมากมาย

Choosing the audio or video format to download - What audio and video file formats are available from GRN, and which one is best to use?

Copyright and Licensing - GRN shares it's audio, video and written scripts under Creative Commons

Creating DVDs using the GRN Slide show Videos - How to burn DVDs for specific people groups you are trying to reach