พระคำแห่งชีวิต 1 - Evenki

บันทึกเสียงนี้มีประโยชน์หรือไม่?

บันทึกเสียงเรื่องสั้นจากพระคัมภีร์ เรื่องข่าวประเสริฐ์ และอาจมีดนตรีและเพลง เนื้อหาจะอธิบายความรอดและให้คำสอนคริสเตียนพื้นฐาน

รหัสรายการ: 25750
ชื่อภาษา: Evenki

ความยาวของรายการ: 1:19:51

Announcing The Birth Of Christ

3:01

1. Announcing The Birth Of Christ

The Birth of Christ

2:08

2. The Birth of Christ

The Shepherds Came To See Jesus

2:00

3. The Shepherds Came To See Jesus

The Wise Men

3:06

4. The Wise Men

The Trip To Egypt

2:48

5. The Trip To Egypt

The Choosing Of The 12 Disciples

2:46

6. The Choosing Of The 12 Disciples

The Woman at the Well

3:19

7. The Woman at the Well

Sermon on the Mount 1

2:30

8. Sermon on the Mount 1

Sermon on the Mount 2

4:07

9. Sermon on the Mount 2

The Sower and the Seed

2:28

10. The Sower and the Seed

Calming of the Storm

1:08

11. Calming of the Storm

The Raising of Jairus' Daughter

3:01

12. The Raising of Jairus' Daughter

The Feeding Of The 4 Thousand

1:56

13. The Feeding Of The 4 Thousand

The Good Samaritan

2:17

14. The Good Samaritan

Jesus, The Good Shepherd

2:55

15. Jesus, The Good Shepherd

The Lost Sheep

1:41

16. The Lost Sheep

The บุตรน้อยหลงหาย

3:57

17. The บุตรน้อยหลงหาย

Jesus Blesses the Children

1:12

18. Jesus Blesses the Children

Healing of the Blind Man

2:02

19. Healing of the Blind Man

Zacchaeus

2:05

20. Zacchaeus

Love One Another

1:04

21. Love One Another

The Last Supper

2:10

22. The Last Supper

The Garden Of Gethsemane

2:44

23. The Garden Of Gethsemane

The Arrest of Jesus

2:36

24. The Arrest of Jesus

Jesus Before Pilate

4:04

25. Jesus Before Pilate

The Crucifixion

4:29

26. The Crucifixion

Jesus' Burial

3:18

27. Jesus' Burial

The Resurrection of Christ

2:50

28. The Resurrection of Christ

The Ascension

2:09

29. The Ascension

Words of Jesus

3:48

30. Words of Jesus

สื่อบันทึกเสียงนี้คุณภาพอาจไม่ถึงมาตราฐานของ GRN เราหวังว่าจะไม่เป็นอุปสรรคต่อคุณค่าของข้อความในภาษาที่ผู้ฟังชอบ กรุณาแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับสื่อบันทึกเสียงนี้

ดาวน์โหลดและการสั่งซื้อ

สื่อบันทึกเสียงเหล่านี้มีเป้าหมายในการประกาศและสอนพระคัมภีร์ระดับพื้นฐาน เพื่อนําข่าวประเสริฐไปยังกลุ่มคนที่อ่านหนังสือไม่ได้ หรือกลุ่มชนที่นิยมสื่อสารโดยการพูดคุยเป็นหลัก และมีเป้าหมายมุ่งเน้นกับกลุ่มที่ข่าวประเสริฐยังเข้าไปไม่ถึง

Copyright © 1996 Global Recordings Network. This recording may be freely copied for personal or local ministry use on condition that it is not modified, and it is not sold or bundled with other products which are sold.

ติดต่อเรา for inquiries about allowable use of these recordings, or to obtain permission to redistribute them in ways other than allowed above.

หากต้องการสั่งซื้อเสียงบันทึกนี้ในรูปแบบ CD หรือรูปแบบอื่น ๆ หรือต้องการข้อมูลการทำพันธกิจ วิธีการใช้สื่ออย่างมีประสิทธิภาพ กรุณาติดต่อสำนักงาน GRN ที่อยู่ใกล้ท่าน เสียงบันทึกบางรายการหรือบางรูปแบบอาจไม่มีในทุกสำนักงานของ GRN

งานบันทึกเสียงมีค่าใช้จ่ายสูง โปรดพิจารณาถวายทรัพย์เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานพันธกิจของ GRN ต่อไป

ทางเรามีความยินดีหากท่านจะแจ้งให้เราทราบถึงการนำเสียงบันทึกไปใช้อย่างไร และมีผลอย่างไร แสดงความคิดเห็น.

สื่อบันทึกเสียงของเรา

องค์กร GRN มี MP3 ฃึ่งเป็นเรื่องราวจากพระคัมภีร์ เพลงข่าวประเสริฐ ดนตรีคริสเตียน และเนื้อหาของข่าวประเสริฐที่แปลกว่า 6,000 ภาษา และส่วนใหญ่ดาว์นโหลดได้ฟรี MP3 ที่ออนไลน์เหล่านี้เหมาะสำหรับการประกาศพระกิตติคุณและงานบุกเบิกคริสตจักร ทั้งเหมาะสำหรับใช้ภายในคริสตจักรด้วย ผู้ที่พูดหรือร้องเพลงในรายการเหล่านี้เป็นเจ้าของภาษานั้นๆ เรื่องราวจากพระคัมภีร์ เพลงต่างๆ และดนตรี มีเป้าหมายที่จะสื่อข่าวประเสริฐของพระเยซูที่เหมาะสมกับวัฒนธรรมนั้นๆ โดยมุ่งเน้นกลุ่มคนที่นิยมสื่อสารโดยการพูดคุยเป็นหลัก

ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง