พระคำแห่งชีวิต 1 - Evenki

บันทึกเสียงนี้มีประโยชน์หรือไม่?

บันทึกเสียงเรื่องสั้นจากพระคัมภีร์และคำสอนที่อธิบายความรอด และให้คำสอนพื้นฐานของคริสเตียนแต่ละรายการเป็นบทความที่คัดสรรเฉพาะและเหมาะสมกับวัฒนธรรม อาจมีเพลงและดนตรีด้วย

รหัสรายการ: 25750
ความยาวของรายการ: 1:19:51
ชื่อภาษา: Evenki

ดาวน์โหลดและการสั่งซื้อ

Announcing The Birth Of Christ

3:01

1. Announcing The Birth Of Christ

The Birth of Christ

2:08

2. The Birth of Christ

The Shepherds Came To See Jesus

2:00

3. The Shepherds Came To See Jesus

The Wise Men

3:06

4. The Wise Men

The Trip To Egypt

2:48

5. The Trip To Egypt

The Choosing Of The 12 Disciples

2:46

6. The Choosing Of The 12 Disciples

The Woman at the Well

3:19

7. The Woman at the Well

Sermon on the Mount 1

2:30

8. Sermon on the Mount 1

Sermon on the Mount 2

4:07

9. Sermon on the Mount 2

The Sower and the Seed

2:28

10. The Sower and the Seed

Calming of the Storm

1:08

11. Calming of the Storm

The Raising of Jairus' Daughter

3:01

12. The Raising of Jairus' Daughter

The Feeding Of The 4 Thousand

1:56

13. The Feeding Of The 4 Thousand

The Good Samaritan

2:17

14. The Good Samaritan

Jesus, The Good Shepherd

2:55

15. Jesus, The Good Shepherd

The Lost Sheep

1:41

16. The Lost Sheep

The บุตรน้อยหลงหาย

3:57

17. The บุตรน้อยหลงหาย

Jesus Blesses the Children

1:12

18. Jesus Blesses the Children

Healing of the Blind Man

2:02

19. Healing of the Blind Man

Zacchaeus

2:05

20. Zacchaeus

Love One Another

1:04

21. Love One Another

The Last Supper

2:10

22. The Last Supper

The Garden Of Gethsemane

2:44

23. The Garden Of Gethsemane

The Arrest of Jesus

2:36

24. The Arrest of Jesus

Jesus Before Pilate

4:04

25. Jesus Before Pilate

The Crucifixion

4:29

26. The Crucifixion

Jesus' Burial

3:18

27. Jesus' Burial

The Resurrection of Christ

2:50

28. The Resurrection of Christ

The Ascension

2:09

29. The Ascension

Words of Jesus

3:48

30. Words of Jesus

สื่อบันทึกเสียงนี้คุณภาพอาจไม่ถึงมาตราฐานของ GRN เราหวังว่าจะไม่เป็นอุปสรรคต่อคุณค่าของข้อความในภาษาที่ผู้ฟังชอบ กรุณาแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับสื่อบันทึกเสียงนี้

ดาวน์โหลดและการสั่งซื้อ

สื่อบันทึกเสียงเหล่านี้มีเป้าหมายในการประกาศและสอนพระคัมภีร์ระดับพื้นฐาน เพื่อนําข่าวประเสริฐไปยังกลุ่มคนที่อ่านหนังสือไม่ได้ หรือกลุ่มชนที่นิยมสื่อสารโดยการพูดคุยเป็นหลัก และมีเป้าหมายมุ่งเน้นกับกลุ่มที่ข่าวประเสริฐยังเข้าไปไม่ถึง

Copyright © 1996 Global Recordings Network. This recording may be freely copied for personal or local ministry use on condition that it is not modified, and it is not sold or bundled with other products which are sold.

ติดต่อเรา สำหรับคำถามเกี่ยวกับการใช้บันทึกเหล่านี้ที่อนุญาต หรือเพื่อขออนุญาตแจกจ่ายซ้ำด้วยวิธีอื่นนอกเหนือจากที่อนุญาตข้างต้น

งานบันทึกเสียงมีค่าใช้จ่ายสูง โปรดพิจารณาถวายทรัพย์เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานพันธกิจของ GRN ต่อไป

ทางเรามีความยินดีหากท่านจะแจ้งให้เราทราบถึงการนำเสียงบันทึกไปใช้อย่างไร และมีผลอย่างไร แสดงความคิดเห็น.

ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง

สื่อบันทึกเสียงรูปแบบmp3, ซีดี, เทปคาสเซ็ท - องค์กรจีอาร์เอ็น มีสื่อบันทึกเสียงต่างๆ หลายพันภาษา เนื้อหาสื่อบันทึกเสียงตรงกับความจริงในพระคัมภีร์ เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับความรอดและชีวิตคริสเตียน

ดาวน์โหลดฟรี - ที่นี่ท่านสามารถค้นหาบทความต่างๆ ของจีอาร์เอ็นในภาษาต่างๆ พร้อมทั้งภาพประกอบ และสื่ออื่นๆ ที่สามารถดาวน์โหลดได้

ห้องสมุดสื่อบันทึกเสียงข่าวประเสริฐของจีอาร์เอ็น - เจ็ดสิบกว่าปีที่นักบันทึกเสียงขององค์กรจีอาร์เอ็นได้บันทึกเสียงภาษาของชนกลุ่มน้อยต่างๆ และได้ผลิตสื่อบันทึกเสียงข่าวประเสริฐมากมาย

Copyright and Licensing - GRN shares it's audio, video and written scripts under Creative Commons

Choosing the right audio or video format - What audio and video file formats are available from GRN, and which one is best to use?