พระคำแห่งชีวิต 2 - Tswana

บันทึกเสียงนี้มีประโยชน์หรือไม่?

บันทึกเสียงเรื่องสั้นจากพระคัมภีร์และคำสอนที่อธิบายความรอด และให้คำสอนพื้นฐานของคริสเตียนแต่ละรายการเป็นบทความที่คัดสรรเฉพาะและเหมาะสมกับวัฒนธรรม อาจมีเพลงและดนตรีด้วย

รหัสรายการ: 15941
ความยาวของรายการ: 57:14
ชื่อภาษา: Tswana

ดาวน์โหลดและการสั่งซื้อ

เพลง: Be Joyful in Jesus

0:43

1. เพลง: Be Joyful in Jesus

From ตั้งแต่การสร้างจนถึงพระคริสต์ 1 + Guitar

3:21

2. From ตั้งแต่การสร้างจนถึงพระคริสต์ 1 + Guitar

From ตั้งแต่การสร้างจนถึงพระคริสต์ 2

3:18

3. From ตั้งแต่การสร้างจนถึงพระคริสต์ 2

เพลง: Since the Fall of Adam

2:12

4. เพลง: Since the Fall of Adam

The Resurrection 1

2:26

5. The Resurrection 1

เพลง: The Resurrection 1

0:54

6. เพลง: The Resurrection 1

The Resurrection 2

1:17

7. The Resurrection 2

เพลง: The Resurrection 2

1:50

8. เพลง: The Resurrection 2

อธิษฐาน

3:05

9. อธิษฐาน

เพลง: Glory be to His Majesty

1:48

10. เพลง: Glory be to His Majesty

The Witchdoctor 1

4:01

11. The Witchdoctor 1

The Witchdoctor 2

3:50

12. The Witchdoctor 2

เพลง: Are You Going to Heaven? + Guitar

4:02

13. เพลง: Are You Going to Heaven? + Guitar

เพลง: In This World of Tears

2:52

14. เพลง: In This World of Tears

Christ in You 1 + Guitar

3:41

15. Christ in You 1 + Guitar

Christ in You 2

1:30

16. Christ in You 2

เพลง: Christ in You

1:45

17. เพลง: Christ in You

Christ in You + Guitar

3:08

18. Christ in You + Guitar

Jesus, the Mighty One

2:23

19. Jesus, the Mighty One

เพลง: Jesus, The Mighty One

0:52

20. เพลง: Jesus, The Mighty One

More About God 1

3:33

21. More About God 1

เพลง: Tell Me the Old, Old Story

1:17

22. เพลง: Tell Me the Old, Old Story

More About God 2

2:54

23. More About God 2

เพลง: Be Joyful in Jesus

0:21

24. เพลง: Be Joyful in Jesus

สื่อบันทึกเสียงนี้คุณภาพอาจไม่ถึงมาตราฐานของ GRN เราหวังว่าจะไม่เป็นอุปสรรคต่อคุณค่าของข้อความในภาษาที่ผู้ฟังชอบ กรุณาแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับสื่อบันทึกเสียงนี้

ดาวน์โหลดและการสั่งซื้อ

สื่อบันทึกเสียงเหล่านี้มีเป้าหมายในการประกาศและสอนพระคัมภีร์ระดับพื้นฐาน เพื่อนําข่าวประเสริฐไปยังกลุ่มคนที่อ่านหนังสือไม่ได้ หรือกลุ่มชนที่นิยมสื่อสารโดยการพูดคุยเป็นหลัก และมีเป้าหมายมุ่งเน้นกับกลุ่มที่ข่าวประเสริฐยังเข้าไปไม่ถึง

Copyright © 1982 Global Recordings Network. This recording may be freely copied for personal or local ministry use on condition that it is not modified, and it is not sold or bundled with other products which are sold.

ติดต่อเรา สำหรับคำถามเกี่ยวกับการใช้บันทึกเหล่านี้ที่อนุญาต หรือเพื่อขออนุญาตแจกจ่ายซ้ำด้วยวิธีอื่นนอกเหนือจากที่อนุญาตข้างต้น

งานบันทึกเสียงมีค่าใช้จ่ายสูง โปรดพิจารณาถวายทรัพย์เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานพันธกิจของ GRN ต่อไป

ทางเรามีความยินดีหากท่านจะแจ้งให้เราทราบถึงการนำเสียงบันทึกไปใช้อย่างไร และมีผลอย่างไร แสดงความคิดเห็น.

ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง

สื่อบันทึกเสียงรูปแบบmp3, ซีดี, เทปคาสเซ็ท - องค์กรจีอาร์เอ็น มีสื่อบันทึกเสียงต่างๆ หลายพันภาษา เนื้อหาสื่อบันทึกเสียงตรงกับความจริงในพระคัมภีร์ เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับความรอดและชีวิตคริสเตียน

ดาวน์โหลดฟรี - ที่นี่ท่านสามารถค้นหาบทความต่างๆ ของจีอาร์เอ็นในภาษาต่างๆ พร้อมทั้งภาพประกอบ และสื่ออื่นๆ ที่สามารถดาวน์โหลดได้

ห้องสมุดสื่อบันทึกเสียงข่าวประเสริฐของจีอาร์เอ็น - เจ็ดสิบกว่าปีที่นักบันทึกเสียงขององค์กรจีอาร์เอ็นได้บันทึกเสียงภาษาของชนกลุ่มน้อยต่างๆ และได้ผลิตสื่อบันทึกเสียงข่าวประเสริฐมากมาย

Copyright and Licensing - GRN shares it's audio, video and written scripts under Creative Commons

Choosing the right audio or video format - What audio and video file formats are available from GRN, and which one is best to use?