พระคำแห่งชีวิต 1 - Malagasy, Merina

บันทึกเสียงนี้มีประโยชน์หรือไม่?

บันทึกเสียงเรื่องสั้นจากพระคัมภีร์ เรื่องข่าวประเสริฐ์ และอาจมีดนตรีและเพลง เนื้อหาจะอธิบายความรอดและให้คำสอนคริสเตียนพื้นฐาน

รหัสรายการ: 10870
ชื่อภาษา: Malagasy, Merina

ความยาวของรายการ: 1:00:00

Music MALAGASY 1

0:29

1. Music MALAGASY 1

Inona No Atao Ho Kristiana? [What is a Christian?]

3:23

2. Inona No Atao Ho Kristiana? [What is a Christian?]

Be Doers of the Word

2:39

3. Be Doers of the Word

Ny Mpanapaka Roa [The Two Masters]

6:50

4. Ny Mpanapaka Roa [The Two Masters]

Nahoana No Matahotra Fahafatesana Ny Olona? [Why Does Man Fear Death?]

6:37

5. Nahoana No Matahotra Fahafatesana Ny Olona? [Why Does Man Fear Death?]

Inona No Ao Aorian'ny Fahafatesana? [What is After Death?]

3:27

6. Inona No Ao Aorian'ny Fahafatesana? [What is After Death?]

What a Great Love

2:53

7. What a Great Love

Ny Lalana Roa [The Two Ways]

3:28

8. Ny Lalana Roa [The Two Ways]

Ho Any An-Danitra Ve Ianoa? [Music ▪ Are You Going to Heaven?]

3:31

9. Ho Any An-Danitra Ve Ianoa? [Music ▪ Are You Going to Heaven?]

Oh, My Sins

5:04

10. Oh, My Sins

Miomana Ny Amin'ny Ho Avy [Prepare for the Future]

3:19

11. Miomana Ny Amin'ny Ho Avy [Prepare for the Future]

If Jesus Returns Today

2:21

12. If Jesus Returns Today

Ny Lanitra Sy Ny Helo [Heaven and Hell]

3:19

13. Ny Lanitra Sy Ny Helo [Heaven and Hell]

We Must Answer to Jesus

3:19

14. We Must Answer to Jesus

I Have Decided

7:00

15. I Have Decided

I Know One Day I'll See Jesus

1:29

16. I Know One Day I'll See Jesus

Music MALAGASY 1

0:45

17. Music MALAGASY 1

ดาวน์โหลดและการสั่งซื้อ

สื่อบันทึกเสียงเหล่านี้มีเป้าหมายในการประกาศและสอนพระคัมภีร์ระดับพื้นฐาน เพื่อนําข่าวประเสริฐไปยังกลุ่มคนที่อ่านหนังสือไม่ได้ หรือกลุ่มชนที่นิยมสื่อสารโดยการพูดคุยเป็นหลัก และมีเป้าหมายมุ่งเน้นกับกลุ่มที่ข่าวประเสริฐยังเข้าไปไม่ถึง

Copyright © 1977 Global Recordings Network. This recording may be freely copied for personal or local ministry use on condition that it is not modified, and it is not sold or bundled with other products which are sold.

ติดต่อเรา for inquiries about allowable use of these recordings, or to obtain permission to redistribute them in ways other than allowed above.

หากต้องการสั่งซื้อเสียงบันทึกนี้ในรูปแบบ CD หรือรูปแบบอื่น ๆ หรือต้องการข้อมูลการทำพันธกิจ วิธีการใช้สื่ออย่างมีประสิทธิภาพ กรุณาติดต่อสำนักงาน GRN ที่อยู่ใกล้ท่าน เสียงบันทึกบางรายการหรือบางรูปแบบอาจไม่มีในทุกสำนักงานของ GRN

งานบันทึกเสียงมีค่าใช้จ่ายสูง โปรดพิจารณาถวายทรัพย์เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานพันธกิจของ GRN ต่อไป

ทางเรามีความยินดีหากท่านจะแจ้งให้เราทราบถึงการนำเสียงบันทึกไปใช้อย่างไร และมีผลอย่างไร แสดงความคิดเห็น.

สื่อบันทึกเสียงของเรา

องค์กร GRN มี MP3 ฃึ่งเป็นเรื่องราวจากพระคัมภีร์ เพลงข่าวประเสริฐ ดนตรีคริสเตียน และเนื้อหาของข่าวประเสริฐที่แปลกว่า 6,000 ภาษา และส่วนใหญ่ดาว์นโหลดได้ฟรี MP3 ที่ออนไลน์เหล่านี้เหมาะสำหรับการประกาศพระกิตติคุณและงานบุกเบิกคริสตจักร ทั้งเหมาะสำหรับใช้ภายในคริสตจักรด้วย ผู้ที่พูดหรือร้องเพลงในรายการเหล่านี้เป็นเจ้าของภาษานั้นๆ เรื่องราวจากพระคัมภีร์ เพลงต่างๆ และดนตรี มีเป้าหมายที่จะสื่อข่าวประเสริฐของพระเยซูที่เหมาะสมกับวัฒนธรรมนั้นๆ โดยมุ่งเน้นกลุ่มคนที่นิยมสื่อสารโดยการพูดคุยเป็นหลัก

ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง