ภาษา Romani, Vlax

ชื่อภาษา: Romani, Vlax
รหัสภาษา ISO: rmy
รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 22990
ขอบเขตภาษา: ISO Language
ภาษารัฐ: Verified

บันทึกเสียงที่มีในภาษา Romani, Vlax

สื่อบันทึกเสียงเหล่านี้มีเป้าหมายในการประกาศและสอนพระคัมภีร์ระดับพื้นฐาน เพื่อนําข่าวประเสริฐไปยังกลุ่มคนที่อ่านหนังสือไม่ได้ หรือกลุ่มชนที่นิยมสื่อสารโดยการพูดคุยเป็นหลัก และมีเป้าหมายมุ่งเน้นกับกลุ่มที่ข่าวประเสริฐยังเข้าไปไม่ถึง

ข่าวประเสริฐ (in Románia Balkan: Ursari [Romani, Balkan: Ursari])

(ดาวน์โหลด  MP3 ในภาษา Romani, Vlax) บันทึกเสียงที่มีภาพประกอบ 40 รูปภาพ บทเรียนจากพระคัมภีร์ ตั้งแต่พระเจ้าสร้างโลกจนถึงพระเยซูคริสและมีคำสอนชีวิตคริสเตียน สำหรับการประกาศและสร้างคริสตจักร

พระคำแห่งชีวิต 1 (in Romani, Vlach: Kalderash)

(ดาวน์โหลด  MP3 ในภาษา Romani, Vlax) บันทึกเสียงเรื่องสั้นจากพระคัมภีร์ เรื่องข่าวประเสริฐ์ และอาจมีดนตรีและเพลง เนื้อหาจะอธิบายความรอดและให้คำสอนคริสเตียนพื้นฐาน

พระคำแห่งชีวิต 2 (in Romani, Vlach: Kalderash)

(ดาวน์โหลด  MP3 ในภาษา Romani, Vlax) บันทึกเสียงเรื่องสั้นจากพระคัมภีร์ เรื่องข่าวประเสริฐ์ และอาจมีดนตรีและเพลง เนื้อหาจะอธิบายความรอดและให้คำสอนคริสเตียนพื้นฐาน

พระคำแห่งชีวิต 3 (in Romani, Vlach: Kalderash)

(ดาวน์โหลด  MP3 ในภาษา Romani, Vlax) บันทึกเสียงเรื่องสั้นจากพระคัมภีร์ เรื่องข่าวประเสริฐ์ และอาจมีดนตรีและเพลง เนื้อหาจะอธิบายความรอดและให้คำสอนคริสเตียนพื้นฐาน

John (in Románia Balkan: Ursari [Romani, Balkan: Ursari])

(ดาวน์โหลด  MP3 ในภาษา Romani, Vlax) Audio Bible readings of small sections of specific, recognized, translated Scripture with little or no commentary.

บันทึกเสียง / วีดีโอ จากแหล่งอื่น

Jesus Film Project films - Romani, Caldarasi - (The Jesus Film Project)
Jesus Film Project films - Romani, Kalderash, Western - (The Jesus Film Project)
The Jesus Story (audiodrama) - Romani Caldarasi - (The Jesus Film Project)
The New Testament - Romani, Vlax - (Faith Comes By Hearing)

ชื่ออื่นสำหรับ Romani, Vlax

Beas
Cigany
Gurbeti
Roma
Romanese
Romani
Tsigane
Tsingani
Vlax
Vlax Romani
Vlax Romany

พื้นที่ใช้ภาษา Romani, Vlax

Romania

สำเนียงที่ใกล้เคียงกับภาษา Romani, Vlax

People Groups who speak Romani, Vlax

Romani, Vlax;