ภาษา Romani, Balkan

ชื่อภาษา: Romani, Balkan
รหัสภาษา ISO: rmn
รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 22831
ขอบเขตภาษา: ISO Language
ภาษารัฐ: Verified

บันทึกเสียงที่มีในภาษา Romani, Balkan

สื่อบันทึกเสียงเหล่านี้มีเป้าหมายในการประกาศและสอนพระคัมภีร์ระดับพื้นฐาน เพื่อนําข่าวประเสริฐไปยังกลุ่มคนที่อ่านหนังสือไม่ได้ หรือกลุ่มชนที่นิยมสื่อสารโดยการพูดคุยเป็นหลัก และมีเป้าหมายมุ่งเน้นกับกลุ่มที่ข่าวประเสริฐยังเข้าไปไม่ถึง

๓ พระเจ้าช่วยให้เรามีชัย (in Arlijan [Romani, Balkan: Arli])

(ดาวน์โหลด MP3 ในภาษา Romani, Balkan) เล่มที่ 3 ของชุดสื่อบันทึกเสียงที่มีภาพประกอบ มีเรื่องราวจากพระคัมภีร์ เช่น โยชูวา เดโบราห์ กิเดโอน และแซมสัน สำหรับการประกาศ การสร้างคริสตจักร และคำสอนของคริสเตียน

๘ การกระทำของพระวิญญาณบริสุทธิ์ (in Arlijan [Romani, Balkan: Arli])

(ดาวน์โหลด MP3 ในภาษา Romani, Balkan) เล่มที่ 8 ของชุดสื่อบันทึกเสียงที่มีภาพประกอบ มีเรื่องราวจากพระคัมภีร์ เกี่ยวกับคริสจักรแรกและเปาโล สำหรับการประกาศ การสร้างคริสตจักร และคำสอนของคริสเตียน

เพลง (in Arlijan [Romani, Balkan: Arli])

(ดาวน์โหลด MP3 ในภาษา Romani, Balkan) รวบรวมดนตรีและเพลงคริสเตียน

พระคำแห่งชีวิต (in Ciganski [Gypsy, Balkan])

(ดาวน์โหลด MP3 ในภาษา Romani, Balkan) บันทึกเสียงเรื่องสั้นจากพระคัมภีร์ เรื่องข่าวประเสริฐ์ และอาจมีดนตรีและเพลง เนื้อหาจะอธิบายความรอดและให้คำสอนคริสเตียนพื้นฐาน

พระคำแห่งชีวิต (in Romani, Balkan: Zargari)

(ดาวน์โหลด MP3 ในภาษา Romani, Balkan) บันทึกเสียงเรื่องสั้นจากพระคัมภีร์ เรื่องข่าวประเสริฐ์ และอาจมีดนตรีและเพลง เนื้อหาจะอธิบายความรอดและให้คำสอนคริสเตียนพื้นฐาน

ข่าวประเสริฐ Audio (in Arlijan [Romani, Balkan: Arli])

(ดาวน์โหลด MP3 ในภาษา Romani, Balkan) บันทึกเสียงที่มีภาพประกอบ 40 รูปภาพ บทเรียนจากพระคัมภีร์ ตั้งแต่พระเจ้าสร้างโลกจนถึงพระเยซูคริสและมีคำสอนชีวิตคริสเตียน สำหรับการประกาศและสร้างคริสตจักร

Dik, Asun I Zivi 3: Pobeda Taro Del [๓ พระเจ้าช่วยให้เรามีชัย] (in Tamarski)

(ดาวน์โหลด MP3 ในภาษา Romani, Balkan) เล่มที่ 3 ของชุดสื่อบันทึกเสียงที่มีภาพประกอบ มีเรื่องราวจากพระคัมภีร์ เช่น โยชูวา เดโบราห์ กิเดโอน และแซมสัน สำหรับการประกาศ การสร้างคริสตจักร และคำสอนของคริสเตียน

Dik, Asun I Zivi 3: Pobeda Taro Del [๕ การพิจารณาเพื่อพระเจ้า] (in Arlijan [Romani, Balkan: Arli])

(ดาวน์โหลด MP3 ในภาษา Romani, Balkan) เล่มที่ 5 ของชุดสื่อบันทึกเสียงที่มีภาพประกอบ มีเรื่องราวจากพระคัมภีร์ เช่น เอลิชา ดาเนียล โยนาห์ เนหะมีย์ และเอสเธอร์ สำหรับการประกาศ การสร้างคริสตจักร และคำสอนของคริสเตียน

Dik, Asun I Zivi 6 [๖ พระเยซู - พระผู้สอน และ พระผู้รักษา] (in Arlijan [Romani, Balkan: Arli])

(ดาวน์โหลด MP3 ในภาษา Romani, Balkan) เล่มที่ 6 ของชุดสื่อบันทึกเสียงที่มีภาพประกอบ เรื่องมาจากพระคัมภีร์เกี่ยวกับพระเยซู จากพระธรรมมัทธิว และมาระโก สำหรับการประกาศ การสร้างคริสตจักร และคำสอนของคริสเตียน

Dik, Asun, Taj Zive 6.-Isus Ucitelj i Iscelitelj [๖ พระเยซู - พระผู้สอน และ พระผู้รักษา] (in Tamarski)

(ดาวน์โหลด MP3 ในภาษา Romani, Balkan) เล่มที่ 6 ของชุดสื่อบันทึกเสียงที่มีภาพประกอบ เรื่องมาจากพระคัมภีร์เกี่ยวกับพระเยซู จากพระธรรมมัทธิว และมาระโก สำหรับการประกาศ การสร้างคริสตจักร และคำสอนของคริสเตียน

Dik, Asun, Taj Zive 8. Isus Ucitelj i Iscelitelj [๘ การกระทำของพระวิญญาณบริสุทธิ์] (in Tamarski)

(ดาวน์โหลด MP3 ในภาษา Romani, Balkan) เล่มที่ 8 ของชุดสื่อบันทึกเสียงที่มีภาพประกอบ มีเรื่องราวจากพระคัมภีร์ เกี่ยวกับคริสจักรแรกและเปาโล สำหรับการประกาศ การสร้างคริสตจักร และคำสอนของคริสเตียน

Ephesians & Music (in Romani, Oláh [Romani, Vlach])

(ดาวน์โหลด MP3 ในภาษา Romani, Balkan) บันทึกเสียงการอ่านข้อพระคัมภีร์โดยไม่มีคำอธิบายหรือมีบ้าง

Gledaj Slusaj Zivi 2 [๒ ผู้ยิ่งใหญ่ของพระเจ้า] (in Tamarski)

(ดาวน์โหลด MP3 ในภาษา Romani, Balkan) เล่มที่ 2 ของชุดสื่อบันทึกเสียงที่มีภาพประกอบ มีเรื่องราวจากพระคัมภีร์ เช่น ยาโคบ โยเซฟ และโมเสส สำหรับการประกาศ การสร้างคริสตจักร และคำสอนของคริสเตียน

Gledaj Slusaj Zivi 7 [พระเยซูเป็นพระเจ้าและพระผู้ช่วยให้รอด] (in Tamarski)

(ดาวน์โหลด MP3 ในภาษา Romani, Balkan) เล่มที่ 7 ของชุดสื่อบันทึกเสียงที่มีภาพประกอบ เรื่องมาจากพระคัมภีร์เกี่ยวกับพระเยซู จากพระธรรมลูกา และยอนห์ สำหรับการประกาศ การสร้างคริสตจักร และคำสอนของคริสเตียน

Sounds of Life (in Arlijan [Romani, Balkan: Arli])

(ดาวน์โหลด MP3 ในภาษา Romani, Balkan) บันทึกเสียงเรื่องสั้นจากพระคัมภีร์ เรื่องข่าวประเสริฐ์ และอาจมีดนตรีและเพลง เนื้อหาจะอธิบายความรอดและให้คำสอนคริสเตียนพื้นฐาน

บันทึกเสียง / วีดีโอ จากแหล่งอื่น

Jesus Film Project films - Romani, Balkan - (The Jesus Film Project)
Jesus Film Project films - Romani, Balkan-Romania - (The Jesus Film Project)

ชื่ออื่นสำหรับ Romani, Balkan

Balkan Romani
Roma
Romani
Romani chib

พื้นที่ใช้ภาษา Romani, Balkan

Serbia

สำเนียงที่ใกล้เคียงกับภาษา Romani, Balkan

People Groups who speak Romani, Balkan

Gypsy, Hungarian; Romani, Balkan;