ภาษา Romany

ชื่อภาษา: Romany
รหัสภาษา ISO: rom
รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 22966
ขอบเขตภาษา: Macrolanguage
ภาษารัฐ: Verified

บันทึกเสียงที่มีในภาษา Romany

สื่อบันทึกเสียงเหล่านี้มีเป้าหมายในการประกาศและสอนพระคัมภีร์ระดับพื้นฐาน เพื่อนําข่าวประเสริฐไปยังกลุ่มคนที่อ่านหนังสือไม่ได้ หรือกลุ่มชนที่นิยมสื่อสารโดยการพูดคุยเป็นหลัก และมีเป้าหมายมุ่งเน้นกับกลุ่มที่ข่าวประเสริฐยังเข้าไปไม่ถึง

๓ พระเจ้าช่วยให้เรามีชัย (in Arlijan [Romani, Balkan: Arli])

(ดาวน์โหลด MP3 ในภาษา Romany) เล่มที่ 3 ของชุดสื่อบันทึกเสียงที่มีภาพประกอบ มีเรื่องราวจากพระคัมภีร์ เช่น โยชูวา เดโบราห์ กิเดโอน และแซมสัน สำหรับการประกาศ การสร้างคริสตจักร และคำสอนของคริสเตียน .

๘ การกระทำของพระวิญญาณบริสุทธิ์ (in Arlijan [Romani, Balkan: Arli])

(ดาวน์โหลด MP3 ในภาษา Romany) เล่มที่ 8 ของชุดสื่อบันทึกเสียงที่มีภาพประกอบ มีเรื่องราวจากพระคัมภีร์ เกี่ยวกับคริสจักรแรกและเปาโล สำหรับการประกาศ การสร้างคริสตจักร และคำสอนของคริสเตียน .

เพลง (in Arlijan [Romani, Balkan: Arli])

(ดาวน์โหลด MP3 ในภาษา Romany) รวบรวมดนตรีและเพลงคริสเตียน .

ข่าวประเสริฐ (in Románia Balkan: Ursari [Romani, Balkan: Ursari])

(ดาวน์โหลด MP3 ในภาษา Romany) บันทึกเสียงที่มีภาพประกอบ 40 รูปภาพ บทเรียนจากพระคัมภีร์ ตั้งแต่พระเจ้าสร้างโลกจนถึงพระเยซูคริสและมีคำสอนชีวิตคริสเตียน สำหรับการประกาศและสร้างคริสตจักร .

พระคำแห่งชีวิต (in Ciganski [Gypsy, Balkan])

(ดาวน์โหลด MP3 ในภาษา Romany) บันทึกเสียงเรื่องสั้นจากพระคัมภีร์ เรื่องข่าวประเสริฐ์ และอาจมีดนตรีและเพลง เนื้อหาจะอธิบายความรอดและให้คำสอนคริสเตียนพื้นฐาน .

พระคำแห่งชีวิต (in Zargari)

(ดาวน์โหลด MP3 ในภาษา Romany) บันทึกเสียงเรื่องสั้นจากพระคัมภีร์ เรื่องข่าวประเสริฐ์ และอาจมีดนตรีและเพลง เนื้อหาจะอธิบายความรอดและให้คำสอนคริสเตียนพื้นฐาน .

พระคำแห่งชีวิต 1 (in Romani, Vlach: Kalderash)

(ดาวน์โหลด MP3 ในภาษา Romany) บันทึกเสียงเรื่องสั้นจากพระคัมภีร์ เรื่องข่าวประเสริฐ์ และอาจมีดนตรีและเพลง เนื้อหาจะอธิบายความรอดและให้คำสอนคริสเตียนพื้นฐาน .

พระคำแห่งชีวิต 2 (in Romani, Vlach: Kalderash)

(ดาวน์โหลด MP3 ในภาษา Romany) บันทึกเสียงเรื่องสั้นจากพระคัมภีร์ เรื่องข่าวประเสริฐ์ และอาจมีดนตรีและเพลง เนื้อหาจะอธิบายความรอดและให้คำสอนคริสเตียนพื้นฐาน .

พระคำแห่งชีวิต 3 (in Romani, Vlach: Kalderash)

(ดาวน์โหลด MP3 ในภาษา Romany) บันทึกเสียงเรื่องสั้นจากพระคัมภีร์ เรื่องข่าวประเสริฐ์ และอาจมีดนตรีและเพลง เนื้อหาจะอธิบายความรอดและให้คำสอนคริสเตียนพื้นฐาน .

ข่าวประเสริฐ Audio (in Arlijan [Romani, Balkan: Arli])

(ดาวน์โหลด MP3 ในภาษา Romany) บันทึกเสียงที่มีภาพประกอบ 40 รูปภาพ บทเรียนจากพระคัมภีร์ ตั้งแต่พระเจ้าสร้างโลกจนถึงพระเยซูคริสและมีคำสอนชีวิตคริสเตียน สำหรับการประกาศและสร้างคริสตจักร .

Baxtalo Lav Devleskiro [ข่าวประเสริฐ] (in Romani, Baltic)

(ดาวน์โหลด MP3 ในภาษา Romany) บันทึกเสียงที่มีภาพประกอบ คำสอนจากพระคัมภีร์ ตั้งแต่พระเจ้าสร้างโลกจนถึงพระเยซูคริสและมีคำสอนชีวิตคริสเตียน สำหรับการประกาศและสร้างคริสตจักร .

Belarusytkone-Litvitko Romano Rakiribe 1 [Romani Christian เพลง] (in Romani, Baltic)

(ดาวน์โหลด MP3 ในภาษา Romany) รวบรวมดนตรีและเพลงคริสเตียน .

Belarusytkone-Litvitko Romano Rakiribe 2 [Romani Christian เพลง 2] (in Romani, Baltic)

(ดาวน์โหลด MP3 ในภาษา Romany) รวบรวมดนตรีและเพลงคริสเตียน .

Dik, Asun I Zivi 3: Pobeda Taro Del [๓ พระเจ้าช่วยให้เรามีชัย] (in Tamarski)

(ดาวน์โหลด MP3 ในภาษา Romany) เล่มที่ 3 ของชุดสื่อบันทึกเสียงที่มีภาพประกอบ มีเรื่องราวจากพระคัมภีร์ เช่น โยชูวา เดโบราห์ กิเดโอน และแซมสัน สำหรับการประกาศ การสร้างคริสตจักร และคำสอนของคริสเตียน .

Dik, Asun I Zivi 3: Pobeda Taro Del [๕ การพิจารณาเพื่อพระเจ้า] (in Arlijan [Romani, Balkan: Arli])

(ดาวน์โหลด MP3 ในภาษา Romany) เล่มที่ 5 ของชุดสื่อบันทึกเสียงที่มีภาพประกอบ มีเรื่องราวจากพระคัมภีร์ เช่น เอลิชา ดาเนียล โยนาห์ เนหะมีย์ และเอสเธอร์ สำหรับการประกาศ การสร้างคริสตจักร และคำสอนของคริสเตียน .

Dik, Asun I Zivi 6 [๖ พระเยซู - พระผู้สอน และ พระผู้รักษา] (in Arlijan [Romani, Balkan: Arli])

(ดาวน์โหลด MP3 ในภาษา Romany) เล่มที่ 6 ของชุดสื่อบันทึกเสียงที่มีภาพประกอบ เรื่องมาจากพระคัมภีร์เกี่ยวกับพระเยซู จากพระธรรมมัทธิว และมาระโก สำหรับการประกาศ การสร้างคริสตจักร และคำสอนของคริสเตียน .

Dik, Asun, Taj Zive 6.-Isus Ucitelj i Iscelitelj [๖ พระเยซู - พระผู้สอน และ พระผู้รักษา] (in Tamarski)

(ดาวน์โหลด MP3 ในภาษา Romany) เล่มที่ 6 ของชุดสื่อบันทึกเสียงที่มีภาพประกอบ เรื่องมาจากพระคัมภีร์เกี่ยวกับพระเยซู จากพระธรรมมัทธิว และมาระโก สำหรับการประกาศ การสร้างคริสตจักร และคำสอนของคริสเตียน .

Dik, Asun, Taj Zive 8. Isus Ucitelj i Iscelitelj [๘ การกระทำของพระวิญญาณบริสุทธิ์] (in Tamarski)

(ดาวน์โหลด MP3 ในภาษา Romany) เล่มที่ 8 ของชุดสื่อบันทึกเสียงที่มีภาพประกอบ มีเรื่องราวจากพระคัมภีร์ เกี่ยวกับคริสจักรแรกและเปาโล สำหรับการประกาศ การสร้างคริสตจักร และคำสอนของคริสเตียน .

Ephesians & Music (in Romani, Oláh [Romani, Vlach])

(ดาวน์โหลด MP3 ในภาษา Romany) บันทึกเสียงการอ่านข้อพระคัมภีร์โดยไม่มีคำอธิบายหรือมีบ้าง .

Gledaj Slusaj Zivi 2 [๒ ผู้ยิ่งใหญ่ของพระเจ้า] (in Tamarski)

(ดาวน์โหลด MP3 ในภาษา Romany) เล่มที่ 2 ของชุดสื่อบันทึกเสียงที่มีภาพประกอบ มีเรื่องราวจากพระคัมภีร์ เช่น ยาโคบ โยเซฟ และโมเสส สำหรับการประกาศ การสร้างคริสตจักร และคำสอนของคริสเตียน .

Gledaj Slusaj Zivi 7 [พระเยซูเป็นพระเจ้าและพระผู้ช่วยให้รอด] (in Tamarski)

(ดาวน์โหลด MP3 ในภาษา Romany) เล่มที่ 7 ของชุดสื่อบันทึกเสียงที่มีภาพประกอบ เรื่องมาจากพระคัมภีร์เกี่ยวกับพระเยซู จากพระธรรมลูกา และยอนห์ สำหรับการประกาศ การสร้างคริสตจักร และคำสอนของคริสเตียน .

Jesus Story (in Romani Kárpátok [Romani, Carpathian])

(ดาวน์โหลด MP3 ในภาษา Romany) บันทึกเสียงละครเรื่องจากหนัง ชีวิตพระเยซู มาจากพระธรรมลูกาในพระคัมภีร์ .

John (in Románia Balkan: Ursari [Romani, Balkan: Ursari])

(ดาวน์โหลด MP3 ในภาษา Romany) Audio Bible readings of small sections of specific, recognized, translated Scripture with little or no commentary. .

Sounds of Life (in Arlijan [Romani, Balkan: Arli])

(ดาวน์โหลด MP3 ในภาษา Romany) บันทึกเสียงเรื่องสั้นจากพระคัมภีร์ เรื่องข่าวประเสริฐ์ และอาจมีดนตรีและเพลง เนื้อหาจะอธิบายความรอดและให้คำสอนคริสเตียนพื้นฐาน .

Visagalis Dievo Žmogus [ข่าวประเสริฐ (No pictures)] (in Romani, Baltic)

(ดาวน์โหลด MP3 ในภาษา Romany) บันทึกเสียงที่มีภาพประกอบ 40 รูปภาพ บทเรียนจากพระคัมภีร์ ตั้งแต่พระเจ้าสร้างโลกจนถึงพระเยซูคริสและมีคำสอนชีวิตคริสเตียน สำหรับการประกาศและสร้างคริสตจักร .

Zacchaeus (in Romski: Juzno Nemacki [Romany: South German])

(ดาวน์โหลด MP3 ในภาษา Romany) บันทึกเสียงเรื่องสั้นจากพระคัมภีร์ เรื่องข่าวประเสริฐ์ และอาจมีดนตรีและเพลง เนื้อหาจะอธิบายความรอดและให้คำสอนคริสเตียนพื้นฐาน .

พื้นที่ใช้ภาษา Romany

Romania

สำเนียงที่ใกล้เคียงกับภาษา Romany