ภาษา Guugu-Yimidhirr

ชื่อภาษา: Guugu-Yimidhirr
รหัสภาษา ISO: kky
ขอบเขตภาษา: ISO Language
ภาษารัฐ: Verified
รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 3325
IETF Language Tag: kky
 

ตัวอย่างภาษา Guugu-Yimidhirr

Guugu-Yimidhirr - Noah.mp3

บันทึกเสียงที่มีในภาษา Guugu-Yimidhirr

สื่อบันทึกเสียงเหล่านี้มีเป้าหมายในการประกาศและสอนพระคัมภีร์ระดับพื้นฐาน เพื่อนําข่าวประเสริฐไปยังกลุ่มคนที่อ่านหนังสือไม่ได้ หรือกลุ่มชนที่นิยมสื่อสารโดยการพูดคุยเป็นหลัก และมีเป้าหมายมุ่งเน้นกับกลุ่มที่ข่าวประเสริฐยังเข้าไปไม่ถึง

พระคำแห่งชีวิต

บันทึกเสียงเรื่องสั้นจากพระคัมภีร์และคำสอนที่อธิบายความรอด และให้คำสอนพื้นฐานของคริสเตียนแต่ละรายการเป็นบทความที่คัดสรรเฉพาะและเหมาะสมกับวัฒนธรรม อาจมีเพลงและดนตรีด้วย

พระคำแห่งชีวิต 2

บันทึกเสียงเรื่องสั้นจากพระคัมภีร์และคำสอนที่อธิบายความรอด และให้คำสอนพื้นฐานของคริสเตียนแต่ละรายการเป็นบทความที่คัดสรรเฉพาะและเหมาะสมกับวัฒนธรรม อาจมีเพลงและดนตรีด้วย

รายการภาษาอื่นที่มีภาษา Guugu-Yimidhirr ผสมบ้าง

Move around for Jesus (in English: Aboriginal)

ดาวน์โหลด Guugu-Yimidhirr

ชื่ออื่นสำหรับ Guugu-Yimidhirr

Gugu-Yimidhirr
Guguyimidjir (ชื่อภาษา ISO)
Gugu-Yimidjir
Gugu Yimijir
Gupapuungu
Guugu Yimidhirr
Guugu Yimithirr
Koko Imudji
Koko-Yimidir
Kukuyimidir
Kuku-Yimidir
Yimidir

พื้นที่ใช้ภาษา Guugu-Yimidhirr

Australia

กลุ่มคนที่พูด Guugu-Yimidhirr

Guguyimidjir

ข้อมูลเกี่ยวกับ Guugu-Yimidhirr

ข้อมูลอื่นๆ: Literate in English.

จำนวนประชากร: 910

ทำงานกับจีอาร์เอ็นเกี่ยวกับภาษานี้

หากคุณมีใจรักพระเยซู และมีภาระใจในการสื่อข่าวประเสริฐของพระองค์แก่คนที่ไม่เคยได้ยินเรื่องจากพระคัมภีร์ในภาษาของเขาเอง หรือหากภาษานี้เป็นภาษาท้องถิ่นของคุณ หรือคุณรู้จักผู้ที่ใช้ภาษานี้ หากคุณต้องการสำรวจหรือให้ข้อมูลเกี่ยวกับภาษานี้ หากคุณสามารถช่วยเราหาผู้ที่จะแปลบทความหรือพูดบรรยายในการบันทึกเสียงภาษานี้ได้ หากคุณต้องการสนับสนุนสื่อบันทึกเสียงในภาษานี้หรือภาษาอื่น กรุณา ติดต่อสายด่วนภาษาของจีอาร์เอ็น

จีอาร์เอ็นเป็นองค์กรที่ไม่แสวงผลกำไร และไม่มีนโยบายให้เงินเป็นค่าตอบแทนแก่ผู้แปลหรือผู้ช่วยด้านภาษา ผู้ที่ช่วยในงานล้วนแต่ช่วยอย่างสมัครใจ