ภาษา Hmong, Southwestern Guiyang

ชื่อภาษา: Hmong, Southwestern Guiyang
รหัสภาษา ISO: hmg
รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 10669
ขอบเขตภาษา: ISO Language
ภาษารัฐ: Verified

บันทึกเสียงที่มีในภาษา Hmong, Southwestern Guiyang

สื่อบันทึกเสียงเหล่านี้มีเป้าหมายในการประกาศและสอนพระคัมภีร์ระดับพื้นฐาน เพื่อนําข่าวประเสริฐไปยังกลุ่มคนที่อ่านหนังสือไม่ได้ หรือกลุ่มชนที่นิยมสื่อสารโดยการพูดคุยเป็นหลัก และมีเป้าหมายมุ่งเน้นกับกลุ่มที่ข่าวประเสริฐยังเข้าไปไม่ถึง

พระคำแห่งชีวิต (in 苗话川黔滇:贵阳西南土 [Miao, Shai Lou Zhenningxian])

(ดาวน์โหลด  MP3 ในภาษา Hmong, Southwestern Guiyang) บันทึกเสียงเรื่องสั้นจากพระคัมภีร์ เรื่องข่าวประเสริฐ์ และอาจมีดนตรีและเพลง เนื้อหาจะอธิบายความรอดและให้คำสอนคริสเตียนพื้นฐาน .

ชื่ออื่นสำหรับ Hmong, Southwestern Guiyang

Miao
Miao, Southwestern Guiyang
Southwestern Guiyang Hmong
Southwestern Guiyang Miao

พื้นที่ใช้ภาษา Hmong, Southwestern Guiyang

China

สำเนียงที่ใกล้เคียงกับภาษา Hmong, Southwestern Guiyang

People Groups who speak Hmong, Southwestern Guiyang

Miao, Guiyang Southwestern;