ภาษา Miao, Southern Qiandong

ชื่อภาษา: Miao, Southern Qiandong
รหัสภาษา ISO: hms
รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 10668
ขอบเขตภาษา: ISO Language
ภาษารัฐ: Verified

บันทึกเสียงที่มีในภาษา Miao, Southern Qiandong

สื่อบันทึกเสียงเหล่านี้มีเป้าหมายในการประกาศและสอนพระคัมภีร์ระดับพื้นฐาน เพื่อนําข่าวประเสริฐไปยังกลุ่มคนที่อ่านหนังสือไม่ได้ หรือกลุ่มชนที่นิยมสื่อสารโดยการพูดคุยเป็นหลัก และมีเป้าหมายมุ่งเน้นกับกลุ่มที่ข่าวประเสริฐยังเข้าไปไม่ถึง

พระคำแห่งชีวิต (in Miao: Gudong)

(ดาวน์โหลด  MP3 ในภาษา Miao, Southern Qiandong) บันทึกเสียงเรื่องสั้นจากพระคัมภีร์ เรื่องข่าวประเสริฐ์ และอาจมีดนตรีและเพลง เนื้อหาจะอธิบายความรอดและให้คำสอนคริสเตียนพื้นฐาน .

ชื่ออื่นสำหรับ Miao, Southern Qiandong

Black Miao
Central Miao
Chientung Miao
Hei Miao
Hmu
Miao
Southern East-Guizhou Miao
Southern Hmu
Southern Qiandong Miao

พื้นที่ใช้ภาษา Miao, Southern Qiandong

China

สำเนียงที่ใกล้เคียงกับภาษา Miao, Southern Qiandong

People Groups who speak Miao, Southern Qiandong

Hmu, Southern;