ภาษา Miao, Western Mashan

ชื่อภาษา: Miao, Western Mashan
รหัสภาษา ISO: hmw
รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 10671
ขอบเขตภาษา: ISO Language
ภาษารัฐ: Verified

บันทึกเสียงที่มีในภาษา Miao, Western Mashan

สื่อบันทึกเสียงเหล่านี้มีเป้าหมายในการประกาศและสอนพระคัมภีร์ระดับพื้นฐาน เพื่อนําข่าวประเสริฐไปยังกลุ่มคนที่อ่านหนังสือไม่ได้ หรือกลุ่มชนที่นิยมสื่อสารโดยการพูดคุยเป็นหลัก และมีเป้าหมายมุ่งเน้นกับกลุ่มที่ข่าวประเสริฐยังเข้าไปไม่ถึง

พระคำแห่งชีวิต (in 苗话:麻山次:西部土語 [Miao, Kanma])

(ดาวน์โหลด  MP3 ในภาษา Miao, Western Mashan) บันทึกเสียงเรื่องสั้นจากพระคัมภีร์ เรื่องข่าวประเสริฐ์ และอาจมีดนตรีและเพลง เนื้อหาจะอธิบายความรอดและให้คำสอนคริสเตียนพื้นฐาน .

ชื่ออื่นสำหรับ Miao, Western Mashan

Hmong, Western Mashan
Miao
Western Mashan Hmong
Western Mashan Miao

พื้นที่ใช้ภาษา Miao, Western Mashan

China

สำเนียงที่ใกล้เคียงกับภาษา Miao, Western Mashan

People Groups who speak Miao, Western Mashan

Miao, Mashan Western;