ภาษา Gumatj

ชื่อภาษา: Gumatj
รหัสภาษา ISO: gnn
รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 4309
ขอบเขตภาษา: ISO Language
ภาษารัฐ: Verified

ตัวอย่างภาษา Gumatj

Yolŋu Matha Dhuwala Gumatj - The Two Roads.mp3

บันทึกเสียงที่มีในภาษา Gumatj

สื่อบันทึกเสียงเหล่านี้มีเป้าหมายในการประกาศและสอนพระคัมภีร์ระดับพื้นฐาน เพื่อนําข่าวประเสริฐไปยังกลุ่มคนที่อ่านหนังสือไม่ได้ หรือกลุ่มชนที่นิยมสื่อสารโดยการพูดคุยเป็นหลัก และมีเป้าหมายมุ่งเน้นกับกลุ่มที่ข่าวประเสริฐยังเข้าไปไม่ถึง

เพลง

(ดาวน์โหลด  MP3 ในภาษา Gumatj) รวบรวมดนตรีและเพลงคริสเตียน Includes English

Jesus walks on water

(ดาวน์โหลด  MP3 ในภาษา Gumatj) คำพยานคริสเตียนสำหรับใช้ประกาศกับผู้ที่ยังไม่เชื่อ และเพื่อให้กำลังใจกับคริสเตียน

Manymak Dhäwu [ข่าวประเสริฐ]

(ดาวน์โหลด  MP3 ในภาษา Gumatj) บันทึกเสียงที่มีภาพประกอบ 40 รูปภาพ บทเรียนจากพระคัมภีร์ ตั้งแต่พระเจ้าสร้างโลกจนถึงพระเยซูคริสและมีคำสอนชีวิตคริสเตียน สำหรับการประกาศและสร้างคริสตจักร

The Nicene Creed

(ดาวน์โหลด  MP3 ในภาษา Gumatj) หลักความเชื่อและคำสอนอื่นสำหรับคริสต์เตียนใหม่

Worship เพลง

(ดาวน์โหลด  MP3 ในภาษา Gumatj) รวบรวมดนตรีและเพลงคริสเตียน

Luke

(ดาวน์โหลด  MP3 ในภาษา Gumatj) Some or all of the 42nd book of the Bible

James

(ดาวน์โหลด  MP3 ในภาษา Gumatj) Some or all of the 59th book of the Bible

ดาวน์โหลด Gumatj

ชื่ออื่นสำหรับ Gumatj

Dhuwala: Gumatj
Duwala
Gomadj
Gumait
Gumaj
Yolngu
Yolŋu
Yuulngu

พื้นที่ใช้ภาษา Gumatj

Australia

สำเนียงที่ใกล้เคียงกับภาษา Gumatj

People Groups who speak Gumatj

Gumatj;

ข้อมูลเกี่ยวกับ Gumatj

ข้อมูลอื่นๆ: May Understand Gupaguyngu, Understand English; New Testament Translation Part of Yolngu group.

จำนวนประชากร: 150

ทำงานกับจีอาร์เอ็นเกี่ยวกับภาษานี้

หากคุณมีใจรักพระเยซู และมีภาระใจในการสื่อข่าวประเสริฐของพระองค์แก่คนที่ไม่เคยได้ยินเรื่องจากพระคัมภีร์ในภาษาของเขาเอง หรือหากภาษานี้เป็นภาษาท้องถิ่นของคุณ หรือคุณรู้จักผู้ที่ใช้ภาษานี้ หากคุณต้องการสำรวจหรือให้ข้อมูลเกี่ยวกับภาษานี้ หากคุณสามารถช่วยเราหาผู้ที่จะแปลบทความหรือพูดบรรยายในการบันทึกเสียงภาษานี้ได้ หากคุณต้องการสนับสนุนสื่อบันทึกเสียงในภาษานี้หรือภาษาอื่น กรุณา ติดต่อสตูดิโอใหญ่ของ จีอาร์เอ็น

จีอาร์เอ็นเป็นองค์กรที่ไม่แสวงผลกำไร และไม่มีนโยบายให้เงินเป็นค่าตอบแทนแก่ผู้แปลหรือผู้ช่วยด้านภาษา ผู้ที่ช่วยในงานล้วนแต่ช่วยอย่างสมัครใจ

GRN ให้พี่น้องคริสเตียนมีส่วนในการประกาศกับกลุ่มชาติพันธุ์ที่ข่าวประเสริฐยังเข้าไปไม่ถึง โดยสื่อเรื่องต่างๆ จากพระคัมภีร์ บทความประกาศข่าวประเสริฐ เพลงและดนตรี ท่านสามารถช่วยพันธกิจมิชชั่นหรือคริสตจักรที่ประกาศหรืองานบุกเบิกคริสตจักร โดยสนับสนุนหรือแจกจ่ายสื่อของเรา พี่น้องสามารถมีส่วนในพันธกิจมิชชั่นได้ไม่ว่าท่านอยู่ที่ไหน หากท่านไปคริสตจักรเป็นประจำและเชื่อพระคัมภีร์ ท่านก็สามารถมีบทบาทในพันธกิจมิชชั่นได้ และสามารถเห็นชนชาติที่ข่าวประเสริฐยังเข้าไปไม่ถึง มีโอกาสได้ยินได้ฟังข่าวประเสริฐของพระเยซู ติดต่อสำนักงานจีอาร์เอ็นที่อยู่ใกล้คุณ

ข่าวเกี่ยวกับ Gumatj