ภาษา Dhuwala

ชื่อภาษา: Dhuwala
รหัสภาษา ISO:
รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 22887
ภาษารัฐ: Verified

บันทึกเสียงที่มีในภาษา Dhuwala

สื่อบันทึกเสียงเหล่านี้มีเป้าหมายในการประกาศและสอนพระคัมภีร์ระดับพื้นฐาน เพื่อนําข่าวประเสริฐไปยังกลุ่มคนที่อ่านหนังสือไม่ได้ หรือกลุ่มชนที่นิยมสื่อสารโดยการพูดคุยเป็นหลัก และมีเป้าหมายมุ่งเน้นกับกลุ่มที่ข่าวประเสริฐยังเข้าไปไม่ถึง

เพลง (in Gumatj)

(ดาวน์โหลด  MP3 ในภาษา Dhuwala) รวบรวมดนตรีและเพลงคริสเตียน Includes English.

Jesus walks on water (in Gumatj)

(ดาวน์โหลด  MP3 ในภาษา Dhuwala) คำพยานคริสเตียนสำหรับใช้ประกาศกับผู้ที่ยังไม่เชื่อ และเพื่อให้กำลังใจกับคริสเตียน .

Manymak Dhäwu [ข่าวประเสริฐ] (in Gumatj)

(ดาวน์โหลด  MP3 ในภาษา Dhuwala) บันทึกเสียงที่มีภาพประกอบ 40 รูปภาพ บทเรียนจากพระคัมภีร์ ตั้งแต่พระเจ้าสร้างโลกจนถึงพระเยซูคริสและมีคำสอนชีวิตคริสเตียน สำหรับการประกาศและสร้างคริสตจักร .

The Nicene Creed (in Gumatj)

(ดาวน์โหลด  MP3 ในภาษา Dhuwala) หลักความเชื่อและคำสอนอื่นสำหรับคริสต์เตียนใหม่ .

Worship เพลง (in Gumatj)

(ดาวน์โหลด  MP3 ในภาษา Dhuwala) รวบรวมดนตรีและเพลงคริสเตียน .

Luke (in Gumatj)

(ดาวน์โหลด  MP3 ในภาษา Dhuwala) Some or all of the 42nd book of the Bible .

James (in Gumatj)

(ดาวน์โหลด  MP3 ในภาษา Dhuwala) Some or all of the 59th book of the Bible .

ชื่ออื่นสำหรับ Dhuwala

Gupapuyngu: Dhuwala
Yolngu
Yolŋu
Yolŋu Matha
Yuulngu

พื้นที่ใช้ภาษา Dhuwala

Australia

สำเนียงที่ใกล้เคียงกับภาษา Dhuwala

ทำงานกับจีอาร์เอ็นเกี่ยวกับภาษานี้

หากคุณมีใจรักพระเยซู และมีภาระใจในการสื่อข่าวประเสริฐของพระองค์แก่คนที่ไม่เคยได้ยินเรื่องจากพระคัมภีร์ในภาษาของเขาเอง หรือหากภาษานี้เป็นภาษาท้องถิ่นของคุณ หรือคุณรู้จักผู้ที่ใช้ภาษานี้ หากคุณต้องการสำรวจหรือให้ข้อมูลเกี่ยวกับภาษานี้ หากคุณสามารถช่วยเราหาผู้ที่จะแปลบทความหรือพูดบรรยายในการบันทึกเสียงภาษานี้ได้ หากคุณต้องการสนับสนุนสื่อบันทึกเสียงในภาษานี้หรือภาษาอื่น กรุณา ติดต่อสตูดิโอใหญ่ของ จีอาร์เอ็น

จีอาร์เอ็นเป็นองค์กรที่ไม่แสวงผลกำไร และไม่มีนโยบายให้เงินเป็นค่าตอบแทนแก่ผู้แปลหรือผู้ช่วยด้านภาษา ผู้ที่ช่วยในงานล้วนแต่ช่วยอย่างสมัครใจ

GRN ให้พี่น้องคริสเตียนมีส่วนในการประกาศกับกลุ่มชาติพันธุ์ที่ข่าวประเสริฐยังเข้าไปไม่ถึง โดยสื่อเรื่องต่างๆ จากพระคัมภีร์ บทความประกาศข่าวประเสริฐ เพลงและดนตรี ท่านสามารถช่วยพันธกิจมิชชั่นหรือคริสตจักรที่ประกาศหรืองานบุกเบิกคริสตจักร โดยสนับสนุนหรือแจกจ่ายสื่อของเรา พี่น้องสามารถมีส่วนในพันธกิจมิชชั่นได้ไม่ว่าท่านอยู่ที่ไหน หากท่านไปคริสตจักรเป็นประจำและเชื่อพระคัมภีร์ ท่านก็สามารถมีบทบาทในพันธกิจมิชชั่นได้ และสามารถเห็นชนชาติที่ข่าวประเสริฐยังเข้าไปไม่ถึง มีโอกาสได้ยินได้ฟังข่าวประเสริฐของพระเยซู ติดต่อสำนักงานจีอาร์เอ็นที่อยู่ใกล้คุณ