ภาษา Yolŋu Matha

ชื่อภาษา: Yolŋu Matha
รหัสภาษา ISO:
รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 19472
ขอบเขตภาษา: Macrolanguage
ภาษารัฐ: Verified

บันทึกเสียงที่มีในภาษา Yolŋu Matha

สื่อบันทึกเสียงเหล่านี้มีเป้าหมายในการประกาศและสอนพระคัมภีร์ระดับพื้นฐาน เพื่อนําข่าวประเสริฐไปยังกลุ่มคนที่อ่านหนังสือไม่ได้ หรือกลุ่มชนที่นิยมสื่อสารโดยการพูดคุยเป็นหลัก และมีเป้าหมายมุ่งเน้นกับกลุ่มที่ข่าวประเสริฐยังเข้าไปไม่ถึง

เพลง (in Gumatj)

(ดาวน์โหลด MP3 ในภาษา Yolŋu Matha) รวบรวมดนตรีและเพลงคริสเตียน Includes English.

พระคำแห่งชีวิต (in Gupapuyŋu [Gupapuyngu])

(ดาวน์โหลด MP3 ในภาษา Yolŋu Matha) บันทึกเสียงเรื่องสั้นจากพระคัมภีร์ เรื่องข่าวประเสริฐ์ และอาจมีดนตรีและเพลง เนื้อหาจะอธิบายความรอดและให้คำสอนคริสเตียนพื้นฐาน .

พระคำแห่งชีวิต (in Ritharrŋu [Ritharrngu])

(ดาวน์โหลด MP3 ในภาษา Yolŋu Matha) บันทึกเสียงเรื่องสั้นจากพระคัมภีร์ เรื่องข่าวประเสริฐ์ และอาจมีดนตรีและเพลง เนื้อหาจะอธิบายความรอดและให้คำสอนคริสเตียนพื้นฐาน .

1 Djon [1 John] (in Djambarrpuyŋu [Djambarrpuyngu])

(ดาวน์โหลด MP3 ในภาษา Yolŋu Matha) บันทึกเสียงการอ่านข้อพระคัมภีร์โดยไม่มีคำอธิบายหรือมีบ้าง .

Dhurrkay Singers (in Wangurri)

(ดาวน์โหลด MP3 ในภาษา Yolŋu Matha) รวบรวมดนตรีและเพลงคริสเตียน .

Djayim [James] (in Djambarrpuyŋu [Djambarrpuyngu])

(ดาวน์โหลด MP3 ในภาษา Yolŋu Matha) บันทึกเสียงการอ่านข้อพระคัมภีร์โดยไม่มีคำอธิบายหรือมีบ้าง .

Djesuwalnydja Yäkuy Ŋuli Djuḻkmaram [เพลง for Spiritual Warfare] (in Djambarrpuyŋu [Djambarrpuyngu])

(ดาวน์โหลด MP3 ในภาษา Yolŋu Matha) ผสมรายการดนตรีและเรื่องจากพระคัมภีร์ .

Eastwind (in Djapu)

(ดาวน์โหลด MP3 ในภาษา Yolŋu Matha) รวบรวมดนตรีและเพลงคริสเตียน .

Gapu Walŋamirr (Living Water) [Words of Encouragement] (in Djambarrpuyŋu [Djambarrpuyngu])

(ดาวน์โหลด MP3 ในภาษา Yolŋu Matha) Mixed Songs and brief messages as Voice overs. Mother Basilea's Meditations.

Garray Waŋgany Manapul [Unity Tape] (in Djambarrpuyŋu [Djambarrpuyngu])

(ดาวน์โหลด MP3 ในภาษา Yolŋu Matha) ผสมรายการดนตรีและเรื่องจากพระคัมภีร์ Songs and Scripture to encourage unity and fellowship in the church.

Go Limurr Märr-yiŋgathirr [Go Limurr Marr-Yinggathirr] (in Djambarrpuyŋu [Djambarrpuyngu])

(ดาวน์โหลด MP3 ในภาษา Yolŋu Matha) รวบรวมดนตรีและเพลงคริสเตียน .

James (in Gumatj)

(ดาวน์โหลด MP3 ในภาษา Yolŋu Matha) บันทึกเสียงการอ่านข้อพระคัมภีร์โดยไม่มีคำอธิบายหรือมีบ้าง .

Jonah, Christmas (in Wangurri)

(ดาวน์โหลด MP3 ในภาษา Yolŋu Matha) บันทึกเสียงเรื่องสั้นจากพระคัมภีร์ เรื่องข่าวประเสริฐ์ และอาจมีดนตรีและเพลง เนื้อหาจะอธิบายความรอดและให้คำสอนคริสเตียนพื้นฐาน .

Luk 1-2 [Luke 1-2] (in Gumatj)

(ดาวน์โหลด MP3 ในภาษา Yolŋu Matha) บันทึกเสียงการอ่านข้อพระคัมภีร์โดยไม่มีคำอธิบายหรือมีบ้าง .

Mäk [Mark's Gospel] (in Dhuwa Dhaŋu'mi [Dhuwa Dhangu'mi])

(ดาวน์โหลด MP3 ในภาษา Yolŋu Matha) บันทึกเสียงการอ่านข้อพระคัมภีร์โดยไม่มีคำอธิบายหรือมีบ้าง .

Mäk [Mark's Gospel] (in Wangurri)

(ดาวน์โหลด MP3 ในภาษา Yolŋu Matha) บันทึกเสียงการอ่านข้อพระคัมภีร์โดยไม่มีคำอธิบายหรือมีบ้าง .

Mandjikayi Praise 1 (with readings) (in Wangurri)

(ดาวน์โหลด MP3 ในภาษา Yolŋu Matha) ผสมรายการดนตรีและเรื่องจากพระคัมภีร์ .

Manymak Dhäwu [ข่าวประเสริฐ] (in Gumatj)

(ดาวน์โหลด MP3 ในภาษา Yolŋu Matha) บันทึกเสียงที่มีภาพประกอบ 40 รูปภาพ บทเรียนจากพระคัมภีร์ ตั้งแต่พระเจ้าสร้างโลกจนถึงพระเยซูคริสและมีคำสอนชีวิตคริสเตียน สำหรับการประกาศและสร้างคริสตจักร .

Mark 14-16 (in Dhuwaya)

(ดาวน์โหลด MP3 ในภาษา Yolŋu Matha) บันทึกเสียงการอ่านข้อพระคัมภีร์โดยไม่มีคำอธิบายหรือมีบ้าง .

Mathuyu 5-7 [Sermon on the Mount] (in Djambarrpuyŋu [Djambarrpuyngu])

(ดาวน์โหลด MP3 ในภาษา Yolŋu Matha) บันทึกเสียงการอ่านข้อพระคัมภีร์โดยไม่มีคำอธิบายหรือมีบ้าง .

Ŋayaŋu-Ḻaymaranhamirr Dhäwu Mala [Comfort Tape] (in Djambarrpuyŋu [Djambarrpuyngu])

(ดาวน์โหลด MP3 ในภาษา Yolŋu Matha) ผสมรายการดนตรีและเรื่องจากพระคัมภีร์ SGM - Living with Loss.

Ŋurruṉiny เพลงนมัสการ (in Djambarrpuyŋu [Djambarrpuyngu])

(ดาวน์โหลด MP3 ในภาษา Yolŋu Matha) รวบรวมดนตรีและเพลงคริสเตียน .

The Nicene Creed (in Gumatj)

(ดาวน์โหลด MP3 ในภาษา Yolŋu Matha) หลักความเชื่อและคำสอนอื่นสำหรับคริสต์เตียนใหม่ .

Worship เพลง (in Gumatj)

(ดาวน์โหลด MP3 ในภาษา Yolŋu Matha) รวบรวมดนตรีและเพลงคริสเตียน .

Yuṯa Manikay Mala '94 [Yuta Manikay Mala '94] (in Djambarrpuyŋu [Djambarrpuyngu])

(ดาวน์โหลด MP3 ในภาษา Yolŋu Matha) รวบรวมดนตรีและเพลงคริสเตียน Darwin Songwriter's Workshop 94.

Yuṯa Manikay Mala '97 [Darwin Songwriters Workshop 97] (in Djambarrpuyŋu [Djambarrpuyngu])

(ดาวน์โหลด MP3 ในภาษา Yolŋu Matha) รวบรวมดนตรีและเพลงคริสเตียน Darwin Songwriter's Workshop 97.

ชื่ออื่นสำหรับ Yolŋu Matha

Yolngu
Yuulngu

พื้นที่ใช้ภาษา Yolŋu Matha

Australia

สำเนียงที่ใกล้เคียงกับภาษา Yolŋu Matha

ทำงานกับจีอาร์เอ็นเกี่ยวกับภาษานี้

หากคุณมีใจรักพระเยซู และมีภาระใจในการสื่อข่าวประเสริฐของพระองค์แก่คนที่ไม่เคยได้ยินเรื่องจากพระคัมภีร์ในภาษาของเขาเอง หรือหากภาษานี้เป็นภาษาท้องถิ่นของคุณ หรือคุณรู้จักผู้ที่ใช้ภาษานี้ หากคุณต้องการสำรวจหรือให้ข้อมูลเกี่ยวกับภาษานี้ หากคุณสามารถช่วยเราหาผู้ที่จะแปลบทความหรือพูดบรรยายในการบันทึกเสียงภาษานี้ได้ หากคุณต้องการสนับสนุนสื่อบันทึกเสียงในภาษานี้หรือภาษาอื่น กรุณา

จีอาร์เอ็นเป็นองค์กรที่ไม่แสวงผลกำไร และไม่มีนโยบายให้เงินเป็นค่าตอบแทนแก่ผู้แปลหรือผู้ช่วยด้านภาษา ผู้ที่ช่วยในงานล้วนแต่ช่วยอย่างสมัครใจ

GRN ให้พี่น้องคริสเตียนมีส่วนในการประกาศกับกลุ่มชาติพันธุ์ที่ข่าวประเสริฐยังเข้าไปไม่ถึง โดยสื่อเรื่องต่างๆ จากพระคัมภีร์ บทความประกาศข่าวประเสริฐ เพลงและดนตรี ท่านสามารถช่วยพันธกิจมิชชั่นหรือคริสตจักรที่ประกาศหรืองานบุกเบิกคริสตจักร โดยสนับสนุนหรือแจกจ่ายสื่อของเรา พี่น้องสามารถมีส่วนในพันธกิจมิชชั่นได้ไม่ว่าท่านอยู่ที่ไหน หากท่านไปคริสตจักรเป็นประจำและเชื่อพระคัมภีร์ ท่านก็สามารถมีบทบาทในพันธกิจมิชชั่นได้ และสามารถเห็นชนชาติที่ข่าวประเสริฐยังเข้าไปไม่ถึง มีโอกาสได้ยินได้ฟังข่าวประเสริฐของพระเยซู ติดต่อสำนักงานจีอาร์เอ็นที่อยู่ใกล้คุณ