ภาษา Yolŋu Matha

ชื่อภาษา: Yolŋu Matha
รหัสภาษา ISO:
รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 19472
ภาษารัฐ: Verified

บันทึกเสียงที่มีในภาษา Yolŋu Matha

สื่อบันทึกเสียงเหล่านี้มีเป้าหมายในการประกาศและสอนพระคัมภีร์ระดับพื้นฐาน เพื่อนําข่าวประเสริฐไปยังกลุ่มคนที่อ่านหนังสือไม่ได้ หรือกลุ่มชนที่นิยมสื่อสารโดยการพูดคุยเป็นหลัก และมีเป้าหมายมุ่งเน้นกับกลุ่มที่ข่าวประเสริฐยังเข้าไปไม่ถึง

เพลง (in Gumatj)

รวบรวมดนตรีและเพลงคริสเตียน Includes English

พระคำแห่งชีวิต (in Gupapuyŋu [Gupapuyngu])

บันทึกเสียงเรื่องสั้นจากพระคัมภีร์ เรื่องข่าวประเสริฐ์ และอาจมีดนตรีและเพลง เนื้อหาจะอธิบายความรอดและให้คำสอนคริสเตียนพื้นฐาน

พระคำแห่งชีวิต (in Ritharrŋu [Ritharrngu])

บันทึกเสียงเรื่องสั้นจากพระคัมภีร์ เรื่องข่าวประเสริฐ์ และอาจมีดนตรีและเพลง เนื้อหาจะอธิบายความรอดและให้คำสอนคริสเตียนพื้นฐาน

Buyku Gospel Singers (in Dhaḻwaŋu [Dhalwangu])

รวบรวมดนตรีและเพลงคริสเตียน Recorded at Gaṉgaṉ

Dhurrkay Singers (in Wangurri)

รวบรวมดนตรีและเพลงคริสเตียน

Djesuwalnydja Yäkuy Ŋuli Djuḻkmaram [เพลง for Spiritual Warfare] (in Djambarrpuyŋu [Djambarrpuyngu])

ผสมรายการดนตรีและเรื่องจากพระคัมภีร์

Eastwind (in Djapu)

รวบรวมดนตรีและเพลงคริสเตียน

Gapu Walŋamirr [Living Water] (in Djambarrpuyŋu [Djambarrpuyngu])

Mixed Songs and brief messages as Voice overs. Mother Basilea's Meditations

Garray Waŋgany Manapul [Unity] (in Djambarrpuyŋu [Djambarrpuyngu])

ผสมรายการดนตรีและเรื่องจากพระคัมภีร์ Songs and Scripture to encourage unity and fellowship in the church

Go Limurr Märr-yiŋgathirr [Come Let Us Praise] (in Djambarrpuyŋu [Djambarrpuyngu])

รวบรวมดนตรีและเพลงคริสเตียน

Jesus walks on water (in Gumatj)

คำพยานคริสเตียนสำหรับใช้ประกาศกับผู้ที่ยังไม่เชื่อ และเพื่อให้กำลังใจกับคริสเตียน

Jonah, Christmas (in Wangurri)

บันทึกเสียงเรื่องสั้นจากพระคัมภีร์ เรื่องข่าวประเสริฐ์ และอาจมีดนตรีและเพลง เนื้อหาจะอธิบายความรอดและให้คำสอนคริสเตียนพื้นฐาน

Mandjikayi Praise (in Wangurri)

ผสมรายการดนตรีและเรื่องจากพระคัมภีร์

Manymak Dhäwu [ข่าวประเสริฐ] (in Gumatj)

บันทึกเสียงที่มีภาพประกอบ 40 รูปภาพ บทเรียนจากพระคัมภีร์ ตั้งแต่พระเจ้าสร้างโลกจนถึงพระเยซูคริสและมีคำสอนชีวิตคริสเตียน สำหรับการประกาศและสร้างคริสตจักร

Ŋayaŋu-Ḻaymaranhamirr Dhäwu Mala [Comfort] (in Djambarrpuyŋu [Djambarrpuyngu])

ผสมรายการดนตรีและเรื่องจากพระคัมภีร์ SGM - Living with Loss

Ŋurruṉiny เพลงนมัสการ (in Djambarrpuyŋu [Djambarrpuyngu])

รวบรวมดนตรีและเพลงคริสเตียน

The Nicene Creed (in Gumatj)

หลักความเชื่อและคำสอนอื่นสำหรับคริสต์เตียนใหม่

Worship เพลง (in Gumatj)

รวบรวมดนตรีและเพลงคริสเตียน

Yuṯa Manikay Mala '94 [New เพลง of 1994] (in Djambarrpuyŋu [Djambarrpuyngu])

รวบรวมดนตรีและเพลงคริสเตียน Darwin Songwriter's Workshop 94

Yuṯa Manikay Mala '97 [New เพลง of 1997] (in Djambarrpuyŋu [Djambarrpuyngu])

รวบรวมดนตรีและเพลงคริสเตียน Darwin Songwriter's Workshop 97

Mathuyu 5-7 [Sermon on the Mount] (in Djambarrpuyŋu [Djambarrpuyngu])

Some or all of the 40th book of the Bible

Mäkkuŋu Wukirriwuy [Mark's Gospel] (in Dhuwaya)

Some or all of the 41st book of the Bible

Mäk [Mark's Gospel] (in Dhuwa Dhaŋu'mi [Dhuwa Dhangu'mi])

Some or all of the 41st book of the Bible

Mäk [Mark's Gospel] (in Wangurri)

Some or all of the 41st book of the Bible

Luke (in Gumatj)

Some or all of the 42nd book of the Bible

Djayim [James] (in Djambarrpuyŋu [Djambarrpuyngu])

Some or all of the 59th book of the Bible

James (in Gumatj)

Some or all of the 59th book of the Bible

1 Djon [1 John] (in Djambarrpuyŋu [Djambarrpuyngu])

Some or all of the 62nd book of the Bible

ชื่ออื่นสำหรับ Yolŋu Matha

Yolngu
Yuulngu

พื้นที่ใช้ภาษา Yolŋu Matha

Australia

สำเนียงที่ใกล้เคียงกับภาษา Yolŋu Matha

ทำงานกับจีอาร์เอ็นเกี่ยวกับภาษานี้

หากคุณมีใจรักพระเยซู และมีภาระใจในการสื่อข่าวประเสริฐของพระองค์แก่คนที่ไม่เคยได้ยินเรื่องจากพระคัมภีร์ในภาษาของเขาเอง หรือหากภาษานี้เป็นภาษาท้องถิ่นของคุณ หรือคุณรู้จักผู้ที่ใช้ภาษานี้ หากคุณต้องการสำรวจหรือให้ข้อมูลเกี่ยวกับภาษานี้ หากคุณสามารถช่วยเราหาผู้ที่จะแปลบทความหรือพูดบรรยายในการบันทึกเสียงภาษานี้ได้ หากคุณต้องการสนับสนุนสื่อบันทึกเสียงในภาษานี้หรือภาษาอื่น กรุณา ติดต่อสายด่วนภาษาของจีอาร์เอ็น

จีอาร์เอ็นเป็นองค์กรที่ไม่แสวงผลกำไร และไม่มีนโยบายให้เงินเป็นค่าตอบแทนแก่ผู้แปลหรือผู้ช่วยด้านภาษา ผู้ที่ช่วยในงานล้วนแต่ช่วยอย่างสมัครใจ

GRN ให้พี่น้องคริสเตียนมีส่วนในการประกาศกับกลุ่มชาติพันธุ์ที่ข่าวประเสริฐยังเข้าไปไม่ถึง โดยสื่อเรื่องต่างๆ จากพระคัมภีร์ บทความประกาศข่าวประเสริฐ เพลงและดนตรี ท่านสามารถช่วยพันธกิจมิชชั่นหรือคริสตจักรที่ประกาศหรืองานบุกเบิกคริสตจักร โดยสนับสนุนหรือแจกจ่ายสื่อของเรา พี่น้องสามารถมีส่วนในพันธกิจมิชชั่นได้ไม่ว่าท่านอยู่ที่ไหน หากท่านไปคริสตจักรเป็นประจำและเชื่อพระคัมภีร์ ท่านก็สามารถมีบทบาทในพันธกิจมิชชั่นได้ และสามารถเห็นชนชาติที่ข่าวประเสริฐยังเข้าไปไม่ถึง มีโอกาสได้ยินได้ฟังข่าวประเสริฐของพระเยซู ติดต่อสำนักงานจีอาร์เอ็นที่อยู่ใกล้คุณ