ภาษา Quiche: Chiquimula & Momostenango

ชื่อภาษา: Quiche: Chiquimula & Momostenango
ชื่อภาษา ISO: K'iche' [quc]
รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 3471
ภาษารัฐ: Verified
รหัสสำเนียงของ ROD: 03471

ตัวอย่างภาษา Quiche: Chiquimula & Momostenango

K'iche' Quiche Chiquimula Momostenango - Do Not Be Afraid.mp3

บันทึกเสียงที่มีในภาษา Quiche: Chiquimula & Momostenango

สื่อบันทึกเสียงเหล่านี้มีเป้าหมายในการประกาศและสอนพระคัมภีร์ระดับพื้นฐาน เพื่อนําข่าวประเสริฐไปยังกลุ่มคนที่อ่านหนังสือไม่ได้ หรือกลุ่มชนที่นิยมสื่อสารโดยการพูดคุยเป็นหลัก และมีเป้าหมายมุ่งเน้นกับกลุ่มที่ข่าวประเสริฐยังเข้าไปไม่ถึง

พระคำแห่งชีวิต

(ดาวน์โหลด  MP3 ในภาษา Quiche: Chiquimula & Momostenango) บันทึกเสียงเรื่องสั้นจากพระคัมภีร์ เรื่องข่าวประเสริฐ์ และอาจมีดนตรีและเพลง เนื้อหาจะอธิบายความรอดและให้คำสอนคริสเตียนพื้นฐาน .

ดาวน์โหลด Quiche: Chiquimula & Momostenango

บันทึกเสียง / วีดีโอ จากแหล่งอื่น

Jesus Film Project films - Kiche, Cunen - (The Jesus Film Project)
Jesus Film Project films - Quiche, Central - (The Jesus Film Project)
Jesus Film Project films - Quiche, Joyabaj - (The Jesus Film Project)
Jesus Film Project films - Quiche, West Central - (The Jesus Film Project)
Scripture resources - K’iche’, West Central - (Scripture Earth)
The New Testament - K'iche', Cunén (Kiche: Cunen) - (Faith Comes By Hearing)
The New Testament - Quiche - (Faith Comes By Hearing)
The New Testament - Quiche Joyabaj - (Faith Comes By Hearing)

ชื่ออื่นสำหรับ Quiche: Chiquimula & Momostenango

Chiquimula
Chiquimula & Momostenango
El Palmar Quiche
Highland Quiche
Los Altos Quiche
Momostenango
Momostenango Quiche
Mountain Quiche
Quiche, Central
Quiche: Central
Quiche: Central: Chiquimula/Momostenango

พื้นที่ใช้ภาษา Quiche: Chiquimula & Momostenango

Guatemala

สำเนียงที่ใกล้เคียงกับภาษา Quiche: Chiquimula & Momostenango

People Groups who speak Quiche: Chiquimula & Momostenango

Kiche, Central; Kiche, Cunen; Kiche, Eastern Chichicastenango; Kiche, Joyabaj; Quiche, San Andres; Quiche, West Central;

ข้อมูลเกี่ยวกับ Quiche: Chiquimula & Momostenango

ข้อมูลอื่นๆ: Understand Quiche, Spanish; Semi-nomadic into neighbor.

จำนวนประชากรที่อ่านเขียนได้: 20

ทำงานกับจีอาร์เอ็นเกี่ยวกับภาษานี้

หากคุณมีใจรักพระเยซู และมีภาระใจในการสื่อข่าวประเสริฐของพระองค์แก่คนที่ไม่เคยได้ยินเรื่องจากพระคัมภีร์ในภาษาของเขาเอง หรือหากภาษานี้เป็นภาษาท้องถิ่นของคุณ หรือคุณรู้จักผู้ที่ใช้ภาษานี้ หากคุณต้องการสำรวจหรือให้ข้อมูลเกี่ยวกับภาษานี้ หากคุณสามารถช่วยเราหาผู้ที่จะแปลบทความหรือพูดบรรยายในการบันทึกเสียงภาษานี้ได้ หากคุณต้องการสนับสนุนสื่อบันทึกเสียงในภาษานี้หรือภาษาอื่น กรุณา ติดต่อสตูดิโอใหญ่ของ จีอาร์เอ็น

จีอาร์เอ็นเป็นองค์กรที่ไม่แสวงผลกำไร และไม่มีนโยบายให้เงินเป็นค่าตอบแทนแก่ผู้แปลหรือผู้ช่วยด้านภาษา ผู้ที่ช่วยในงานล้วนแต่ช่วยอย่างสมัครใจ

GRN ให้พี่น้องคริสเตียนมีส่วนในการประกาศกับกลุ่มชาติพันธุ์ที่ข่าวประเสริฐยังเข้าไปไม่ถึง โดยสื่อเรื่องต่างๆ จากพระคัมภีร์ บทความประกาศข่าวประเสริฐ เพลงและดนตรี ท่านสามารถช่วยพันธกิจมิชชั่นหรือคริสตจักรที่ประกาศหรืองานบุกเบิกคริสตจักร โดยสนับสนุนหรือแจกจ่ายสื่อของเรา พี่น้องสามารถมีส่วนในพันธกิจมิชชั่นได้ไม่ว่าท่านอยู่ที่ไหน หากท่านไปคริสตจักรเป็นประจำและเชื่อพระคัมภีร์ ท่านก็สามารถมีบทบาทในพันธกิจมิชชั่นได้ และสามารถเห็นชนชาติที่ข่าวประเสริฐยังเข้าไปไม่ถึง มีโอกาสได้ยินได้ฟังข่าวประเสริฐของพระเยซู ติดต่อสำนักงานจีอาร์เอ็นที่อยู่ใกล้คุณ