LOER, LUISTER EN LEWE Boek 1: Aan die begin met God

LOER, LUISTER EN LEWE Boek 1: Aan die begin met God

План-конспект: Adam, Noah, Job, Abraham. 24 sections. It has a picture book to go along with the recording.

Номер текста: 418

Язык: Afrikaans

Тема: Sin and Satan (Judgement, Sin, disobedience, Satan (the devil)); Christ (Sacrifice / Atonement); Eternal life (Salvation); Character of God (Grace and Mercy, Nature, character of God, Word of God (the Bible)); Living as a Christian (Worship, Obedience, Faith, trust, believe in Jesus); Bible timeline (Creation, Prophecy, fulfillment of, Gospel, Good News); Problems (Problems, troubles, worries)

Aудитория: General

Стиль: Monolog

Жанр: Bible Stories & Teac

Цель: Teaching

Библейская цитата: Extensive

статус: Publishable

Текст программы

Inleiding

Inleiding

Goeiedag. Kom leer meer van die eerste mense wat op die aarde geleef het. Uit die manier waarop God met hulle gewerk het, kan ons meer van Hom leer. Kyk na die prente in die rooi boek terwyl jy hierna luister. Dit bevat lesse uit die Woord van God, die Bybel. Blaai na die volgende prent wanneer jy hierdie musiek hoor.

Prent 1: Adam En Die Diere

Prent 1: Adam En Die Diere

Genesis 1:1 - 2:14

Daar is net een God. Hy is Gees. Hy weet alles en Hy is oral. Aan die begin het God alleen bestaan; buiten Hom was daar geen ander lewende wese nie. Die aarde soos ons dit vandag ken, het ook nie bestaan nie. God het alles gemaak. Eers het Hy lig gemaak. Toe het Hy die hemelruim gemaak, die wolke en daarna die aarde. God het die see van die droë grond geskei en daar het plante begin groei. Daarna het God die son, die maan en die sterre gemaak. Hy het al die lewende wesens op die aarde en in die see gemaak.

Die mens in hierdie prent is Adam. Hy was die eerste mens wat ooit geleef het. God het Adam uit die stof van die aarde gemaak. Hy het die mens na sy Beeld gemaak. Hy het die mens gemaak om Hom te ken (sodat die gees van die mens een kon wees met die Gees van God). Al die mens se gedagtes en begeertes was in harmonie met God en hy het met God gewandel.

Prent 2: ’N Vrou Vir Adam

Prent 2: ’N Vrou Vir Adam

Genesis 1:27-28, 2:15-25

God het Adam in 'n pragtige tuin met die naam Eden geplaas en vir hom gesê om dit te versorg. Daar was bome van elke soort, ook die boom van kennis van goed en kwaad, en die boom van die lewe. God het Adam toegelaat om vir al die diere en voëls name te gee. Van al die soorte was daar manlike en vroulike diere. Hulle was nie bang vir die mens nie en het hom geen kwaad aangedoen nie.

Maar vir Adam was daar nie 'n maat nie. Daarom het God 'n vrou as metgesel (maat) vir Adam gemaak. God het Adam in 'n diep slaap laat val, 'n ribbebeen uit Adam se sy geneem en 'n vrou gemaak. God het haar na die man gebring. Die man en die vrou was kaal, maar hulle was nie skaam nie. Hulle het soos vriende met God gepraat. Daar was geen hartseer, dood of boosheid in daardie wonderlike plek nie.

Prent 3: Die Slang in Die Tuin

Prent 3: Die Slang in Die Tuin

Genesis 2:16-17, 3; Jesaja 14:12

God het vir die mens Adam gesê: "Van al die bome in die tuin mag jy eet soos jy wil, maar van die boom van alle kennis mag jy nie eet nie. Die dag as jy daarvan eet, sterf jy."

Maar Satan het Adam se vrou bedrieg. Satan was 'n engel van God, maar hy het teen God, wat hom geskep het, in opstand gekom. Hy wou groter as God wees. God het vir Satan uit die hemel verdryf en hy het God se vyand geword.

Die bose Satan het nou in die vorm van 'n pragtige slang na die vrou gekom. Hy het haar om die bos gelei en gesê sy sou nie sterf as sy van die verbode vrugte eet nie. Sy het geëet en ook vir Adam daarvan gegee. Maar nadat hulle geëet het, het hulle besef dat hulle kaal was. Hulle het besef dat hulle aan God ongehoorsaam was en dat hulle verhouding met God nie meer dieselfde was nie. Toe werk hulle vyeblare aanmekaar, hang dit om vir klere en probeer vir God wegkruip.

Prent 4: Adam En Sy Vrou Buitekant Die Tuin

Prent 4: Adam En Sy Vrou Buitekant Die Tuin

Genesis 3:14-24

In hierdie prent sien ons wat verder gebeur het nadat Adam en sy vrou aan God ongehoorsaam was. God het hulle gaan soek. Hy moes hulle straf oor hulle ongehoorsaamheid aan sy opdrag. Maar God het eers vir die slang gesê: "Omdat jy dit gedoen het, is jy vervloek onder al die diere." Van toe af is Satan nie net God se vyand nie, maar ook die mens se vyand. God het ook voorspel dat die nageslag van Adam en sy vrou vir Satan sou verslaan. (Dit het Jesus gedoen toe Hy vir die sondes van die wêreld gesterf en uit die dood opgestaan het.)

Toe het God vir die vrou gesê: "Ek sal jou baie swaar laat kry met jou swangerskappe: met pyn sal jy kinders in die wêreld bring." En vir Adam het God gesê omdat hy geluister het en van die boom se vrugte geëet het, sal die aarde vervloek wees. Hy sou tot sy dood toe baie hard moes werk om vir hom en sy familie genoeg kos te voorsien. God het Adam uit die tuin weggestuur. Adam het die vrou Eva genoem: dit beteken "lewe". Sy het kinders by hom gehad en alle mense het van hulle afgestam. Adam en Eva, en al die mense ná hulle, het sonde gedoen. Die sonde verwyder mense van God en van mekaar.

Prent 5: Josef Se Droom

Prent 5: Josef Se Droom

Genesis 6:1 - 7:5

Die kinders van Adam en Eva en die volgende geslagte het baie vermeerder. Hulle het Satan se voorbeeld gevolg en gedoen wat verkeerd was in God se oë. God was spyt dat Hy die mens gemaak het. Daar was net een mens wat God gehoorsaam het. Dit was Noag. Eendag het God vir Noag gesê: "Ek het besluit om 'n einde te maak aan alle mense, want deur hulle toedoen is die aarde vol geweld ... Maak vir jou 'n ark ..." 'n Ark is 'n groot boot. Die Here het verder vir Noag gesê: "Ek gaan 'n vloed na die aarde toe stuur om elke lewende wese te vernietig. Maar met jou wil Ek 'n ooreenkoms aangaan. Jy moet in die ark ingaan, jy en jou seuns en jou vrou en jou skoondogters. Van al wat leef, van al die diere, moet jy twee van elk, manlik en vroulik, in die ark laat ingaan om saam met jou aan die lewe te bly. Van elke soort voël en dier, ook van dié wat kruip, van almal sal daar twee na jou toe kom om aan die lewe te bly. Jy moet vir jou kos saamvat, van alles wat geëet kan word, en dit by jou wegpak. Dit sal jou en die diere se kos wees." God het vir Noag presies verduidelik hoe hy die ark moes bou. Noag het alles gedoen wat God hom beveel het.

Terwyl hy besig was om die ark te bou, het hy aangehou om die mense te waarsku dat God hulle gaan vernietig, maar hulle wou nie ophou om aan God ongehoorsaam te wees nie.

Prent 6: Die Groot Vloed

Prent 6: Die Groot Vloed

Genesis 7:6-23

Toe die ark klaar was, het Noag, sy familie en die diere in die ark ingegaan. God het self die deur agter hulle toegesluit. Sewe dae later het dit begin reën. Die reën het vir veertig dae en veertig nagte aangehou. Fonteine het uit die grond opgekom en die hele aarde is deur die groot vloed oordek. Al die mense, diere en voëls buitekant die ark het gesterf.

Prent 7: Die Reënboog En God Se Belofte

Prent 7: Die Reënboog En God Se Belofte

Genesis 7:24 - 9:17

Noag, sy familie en die diere was meer as 'n jaar in die ark. Toe die reën uiteindelik ophou en die grond begin droog word, het hulle uit die ark gekom. Noag het toe vir die Here 'n altaar gebou, soos julle hier kan sien. Hy het 'n paar diere doodgemaak en hulle op die altaar verbrand as 'n offer aan God. God het die offer aangeneem en 'n reënboog as teken in die wolke geplaas. God het belowe om nooit weer alles wat lewe deur 'n vloed te vernietig nie.

Prent 8: Die Toring Van Babel

Prent 8: Die Toring Van Babel

Genesis 11:1-9

God het vir Noag en sy seuns beveel om te vermeerder en oor die hele aarde te versprei. Maar hulle afstammelinge wou nie gehoor gee nie. Hulle was aan God ongehoorsaam en het besluit om 'n stad te bou met 'n toring wat tot aan die hemel strek. God het die stad en die toring gesien. Hy het ook hulle ongehoorsaamheid en trots raakgesien. Daarom het God gesê: "Hier is hulle een volk en almal het een taal ... Kom laat Ons afgaan en verwarring bring in hulle taal, sodat die een nie die ander verstaan nie." In hierdie prent kan die mense mekaar nie meer verstaan nie. Hulle het toe opgehou om die stad te bou en op verskillende plekke gaan bly.

Prent 9: Job Aanbid God

Prent 9: Job Aanbid God

Job 1:1-12

Hier sien ons 'n man met die naam Job. Hy is besig om 'n brandoffer aan God te bring. Job het die ware en lewende God aanbid en nie agter Satan se idees aangeloop nie. Job het sewe seuns en drie dogters gehad en hy het namens sy kinders offers aan God gebring. Hy het die Here om vergifnis gevra as hulle op enige manier teen God gesondig het. Die Here was ingenome met Job. Hy het hom geseën en hom voorspoedig gemaak. Job het groot troppe vee en baie slawe gehad. Eendag het God vir Satan gesê wat 'n goeie man Job is, maar Satan het vir Job voor God aangekla. Hy het Job daarvan beskuldig dat hy net vir God aanbid om ryk te wees. Satan het vir God gesê: "Maar raak nou net aan sy besittings en kyk of hy U nie in u gesig vervloek nie." God weet dat Satan 'n leuenaar is en Hy het geweet dat Job 'n goeie man was wat vir God in alle opsigte gelukkig wou maak. Daarom het God toegelaat dat Satan alles van Job af wegvat om hom te toets.

Prent 10: Job Treur

Prent 10: Job Treur

Job 1:13-22

Hierdie prent wys vir ons 'n baie hartseer dag in die lewe van Job. Sy slawe het vir hom slegte nuus gebring. Die eerste slaaf het aangehardloop gekom en vir Job vertel dat vyande die ander slawe doodgemaak en al die osse en donkies gesteel het. Voordat hy nog klaar gepraat het, het 'n ander slaaf daar aangekom. Hy het gesê dat weerlig al die skape en skaapwagters doodgeslaan het. 'n Derde slaaf het vir Job kom vertel dat rowers hulle aangeval en al sy kamele gesteel het. Nog 'n slaaf het die heel slegste nuus gebring: U kinders het almal saam partytjie gehou in die huis van hulle oudste broer toe 'n storm opkom en die huis op hulle omwaai. "Almal is dood. Net ek het weggekom om dit vir u te vertel."

Job het die hare op sy kop afgeskeer, in smart op die grond neergeval en gesê: "Die Here het gegee en die Here het geneem. Prys die Naam van die Here." Alhoewel al hierdie slegte dinge met Job gebeur het, het hy nie gesondig deur God te verwyt nie.

Prent 11: Job Se Lyding

Prent 11: Job Se Lyding

Job 2:1 - 41:34

Satan het gesien dat Job nog steeds vir God eer; daarom sê hy toe vir God: "Maar raak nou net aan sy liggaam en kyk of hy U dan nie in u gesig vervloek nie." God het Satan toegelaat om Job weer te toets. Satan het Job met pynlike swere getref, van sy kop tot sy tone. Job het buitentoe gegaan en sy sere met 'n potskerf gekrap. Sy vrou het vir hom gesê: "Vervloek God en sterf!" Maar Job het geantwoord: "As ons die goeie van God aanvaar, moet ons nie ook die slegte aanvaar nie?" Drie van Job se vriende het gekom en dae lank met hom kom gesels. Hulle het probeer uitvind wat die rede vir Job se lyding was. Hulle het gedink dat Job iets verkeerd gedoen het en dat God hom daarvoor straf.

Job het nie met hulle saamgestem nie. Hoewel hy God se werke bevraagteken het, het hy nooit teen God gedraai nie. Daarom het God sy alwysheid en grootheid aan Job openbaar.

Prent 12: Job Herstel

Prent 12: Job Herstel

Job 42:1-17

In hierdie prent is Job weer gesond en ryk. Ek wil jou graag vertel hoe dit gebeur het. Toe Job vir God deur sy lyding ontmoet, het hy die grootheid van God besef. Hy het baie sleg gevoel omdat hy God se werke bevraagteken het. Toe het God met een van Job se vriende, Elifas, gepraat: "Ek is kwaad vir jou en jou twee vriende, want julle het nie die waarheid oor My gepraat soos my dienaar Job nie." God het gesê dat Elifas en sy vriende na Job toe moet gaan om 'n brandoffer vir hulleself te bring. Job sou vir hulle bid. God het ook gesê dat Hy hulle sou vergewe. Job het vir sy vriende gebid en God het sy gebed verhoor. Hierna het God Job weer gesond en voorspoedig laat word. Job se vriende en familielede het gekom om saam met hom fees te vier en vir hom geskenke te bring. God het vir hom weer sewe seuns en drie dogters gegee. Hy het nog bly leef om baie van sy nakomelinge te sien en het gesterf toe hy oud was.

Inleiding

Inleiding

Laat ek jou vertel van 'n man met die naam Abram. Hy het God gehoorsaam en deur hom het baie mense groot seën ontvang. Wees gereed om na die volgende prent te kyk wanneer jy hierdie musiek hoor.

Prent 13: Abram Verlaat Sy Tuiste

Prent 13: Abram Verlaat Sy Tuiste

Genesis 12:1 - 13:4

In hierdie prent sien jy vir Abram, sy vrou Sarai, sy broerskind Lot en hulle slawe. Hulle gaan op 'n lang reis nadat God vir Abram gesê het: "Trek uit jou land uit, weg van jou mense en jou familie af na die land toe wat Ek jou sal aanwys. Ek sal jou 'n groot nasie maak, Ek sal jou seën en jou 'n man van groot betekenis maak ... In jou sal al die volke van die aarde geseën wees." Abram het God se belofte geglo. Hy en sy geselskap het al hulle besittings gevat en vir baie dae gereis totdat hulle by die land Kanaän gekom het. Daar het God aan Abram verskyn en gesê: "Aan jou nageslag gee Ek hierdie land." Abram het deur die land gereis, maar toe hy in die Suidland kom, het daar hongersnood uitgebreek en daar was vir hulle geen kos om te eet nie. Abram en sy mense het na 'n ander land, Egipte, gegaan om kos te kry. Maar later het hy na Kanaän teruggekeer, omdat hy God se belofte geglo het.

Prent 14: Abram En Lot

Prent 14: Abram En Lot

Genesis 13:5-18

Abram en Lot het in Kanaän gebly. Hulle het so baie vee gehad dat daar nie genoeg weiveld vir al die diere was nie. Abram en Lot se veewagters het daaroor begin baklei. Daarom het Abram vir Lot gesê: "Daar behoort nie 'n getwis te wees tussen my en jou en tussen my veewagters en joune nie, want ons is familie." Abram het vir Lot gesê om te kies watter deel van die land hy wou hê. Lot wou net die beste vir homself hê; daarom kies hy toe die vrugbare vallei van die Jordaanrivier waar daar ook stede was om in te woon. Lot het daar naby 'n stad met die naam Sodom gaan bly. Die mense van Sodom het baie sonde gedoen. Hulle het God baie hartseer gemaak. Abram het in die land Kanaän bly woon. Daar het God weer met hom gepraat. God het gesê: "Die hele land wat jy sien, gee Ek vir altyd aan jou en jou nageslag."

Prent 15: Abram Ontmoet Die Koning Van Salem

Prent 15: Abram Ontmoet Die Koning Van Salem

Genesis 14:1-24

Terwyl Lot in die vallei gebly het, het daar oorlog uitgebreek. Lot en sy familie is saam met al die mense van Sodom gevange geneem en weggevoer. Abram en sy gewapende manne het gegaan om Lot te bevry. Hulle het die vyand verslaan en al die gevangenes met hulle besittings gered. Met hulle terugkeer van die geveg, ontmoet hulle 'n koning, soos julle in die prent kan sien. Die koning se naam was Melgisedek. Hy was die koning van 'n stad met die naam Salem. Salem beteken "vrede". Melgisedek het God aanbid en geleef om Hom gelukkig te maak. Melgisedek het vir Abram brood en wyn gebring. Abram het voor Melgisedek neergebuig en vir hom geskenke gebring.

Die koning van Sodom wou ook vir Abram geskenke gee omdat hy die inwoners gered het, maar Abram wou niks van hierdie bose koning ontvang nie.

Prent 16: Abram En Die Sterre

Prent 16: Abram En Die Sterre

Genesis 15:1-21; 17:1-19

Nadat Abram vir Lot en die ander mense van Sodom gered het, het Lot na dié bose stad teruggekeer. Toe het God met Abram gepraat: "Moenie bang wees nie, Abram, Ek beskerm jou! Jou beloning sal baie groot wees." Maar Abram was hartseer omdat God nie vir hom 'n seun as erfgenaam gegee het nie. Om hierdie rede het God vir Abram buitentoe geneem en gesê: "Kyk op na die hemel en tel die sterre as jy kan ... So baie sal jou nageslag wees ... Ek is die Here wat jou uit Ur ... laat wegtrek het om hierdie land aan jou te gee as jou besitting ... Aan jou nageslag gee Ek hierdie land ..."Abram het die beloftes van God geglo, al het hy toe nog geen kinders gehad nie.

Prent 17: Die Baba Ismael

Prent 17: Die Baba Ismael

Genesis 16 - 17

Kyk! Abram het 'n babaseun. Dit het so gebeur: Abram het vir 10 jaar in Kanaän gebly, en hy het nog altyd gewag dat God sy belofte vervul, want Sarai, sy vrou, was nog steeds kinderloos. Sarai het 'n slavin gehad met die naam Hagar. En sy wou hê Hagar moes 'n kind by Abram kry sodat sy die kind as haar eie kon aanneem. Dit was die gebruik in daardie dae. So het Hagar swanger geword by Abram. Sarai het baie jaloers op haar geword. Sy het Hagar sleg behandel, sodat sy weggeloop het.

Maar die Engel van die Here het Hagar tegemoet gegaan en haar vertroos. Hy het vir haar gesê: "Gaan terug na jou eienares toe ... jy sal 'n seun in die wêreld bring. Jy moet hom Ismael noem (Ismael beteken 'God hoor'), want die Here het van jou swaarkry gehoor. Jou seun sal 'n man wees so ontembaar soos 'n wildedonkie: hy sal teen almal wees, en almal sal teen hom wees."

Ismael is toe gebore en hy het later die vader van die Arabiere geword.

Dertien jaar na Ismael se geboorte het God na Abram gekom en vir hom gesê: "Ek is God die Almagtige. Lewe naby My en wees opreg! Ek sal my verbond met jou sluit en baie, baie mense uit jou laat voortkom." God het ook vir Abram gesê: "Dit is my Verbond met jou: jy sal die vader wees van 'n menigte nasies; jy sal nie meer Abram genoem word nie, jou naam sal Abraham wees, want Ek maak jou die vader van baie nasies." Omdat God vir Abraham hierdie nuwe naam gegee het, het Abraham geweet dat God vir hom 'n groot nageslag sou gee. Die Here het ook vir Abraham gesê: "Ek gee aan jou en jou nageslag ... die hele Kanaän ... en Ek sal hulle God wees."

God het gesê Abraham moet sy vrou ook nie meer Sarai noem nie, maar Sara. Die Here het belowe om haar te seën en vir Abraham 'n seun by haar te gee.

Prent 18: Sara Lag

Prent 18: Sara Lag

Genesis 18:1-15

Op 'n dag het daar ook boodskappers van God by Abraham se tent aangekom. Abraham het vir Sara geroep om vir hulle kos voor te berei en hy het hulle self bedien. Toe het die mans vir Abraham gevra: "Waar is jou vrou Sara?" Abraham het geantwoord: "Hier in die tent." Een van die drie mans was die Here self en Hy het vir Abraham gesê: "Ek sal beslis volgende jaar hierdie tyd na jou toe terugkom, en dan sal jou vrou Sara 'n seun hê."

Sara het Hom gehoor en by haarself gelag, want sy was al verby die ouderdom van kinders baar. Sy het Hom nie geglo nie. Toe het die Here met Abraham gepraat en gesê: "Waarom lag Sara? Waarom dink sy: sal ek werklik 'n kind in die wêreld kan bring noudat ek oud is? Is iets te buitengewoon vir die Here? ... Volgende jaar hierdie tyd sal Sara 'n seun hê."

Prent 19: Abraham Bid Vir Sodom

Prent 19: Abraham Bid Vir Sodom

Genesis 18:16 - 19:29

Toe die drie besoekers opstaan om te vertrek, het Abraham 'n entjie saam met hulle gestap. Hulle het in die rigting van Sodom gekyk en die Here het vir Abraham gesê dat Hy Sodom gaan besoek. God was van plan om die stede Sodom en Gomorra te vernietig, omdat die mense daar so baie sonde gedoen het. Hulle het God se plan vir 'n heilige verhouding tussen 'n man en 'n vrou in die huwelik verwerp. Abraham het aan Lot gedink en vir die Here God gesê: "Sal U die regverdiges saam met die goddeloses vernietig? ... Sal die regter van die hele aarde dan nie reg laat geskied nie?"

Abraham het by God begin pleit. Uiteindelik het God gesê dat Hy Sodom sou spaar, al was daar dan net tien mense wat Hom gedien het. Toe het Hy van Abraham af weggegaan. Maar daar was nie eens tien mense in Sodom wat vir God gedien het nie. Toe die twee boodskappers van die Here by Sodom kom, het hulle die sondigheid van die mense gesien. Die boodskappers het Lot en sy familie beveel om uit Sodom te vlug sonder om terug te kyk, want God het aan Lot genade bewys. Toe het God vuur uit die hemel gestuur, en Sodom en Gomorra met al die sondige mense wat daar gebly het, is vernietig. Lot en sy familie het net betyds gevlug, maar sy vrou het op pad teruggekyk en onmiddellik in 'n soutpilaar verander. Abraham het by God gepleit om al die regverdige mense te red. Net Lot en sy twee dogters het bly lewe, want God het aan Abraham gedink en hoe hy vir Lot gebid het.

Prent 20: Abraham Se Offer

Prent 20: Abraham Se Offer

Genesis 21:1 - 22:19

Toe Sara 90 jaar oud was, het sy geboorte gegee aan 'n seun, net soos God vir Abraham belowe het. Abraham was toe al 100 jaar oud. Hulle het die seun Isak genoem. Isak beteken "hy lag". Toe Isak 'n jong seun was, het God vir Abraham getoets. God wou sien of Abraham Hom sou gehoorsaam. Hy het toe vir Abraham gesê: "Vat jou seun, jou enigste seun, Isak wat jy liefhet ... en offer jou seun daar ..." Abraham het God gehoorsaam. Abraham het die hout op sy seun Isak se rug getel en hy self het vuur en 'n mes saamgevat. Terwyl hulle twee so saam loop, vra Isak vir sy pa: "Hier is vuur en hout, maar waar is die lam om te offer?" Abraham het geantwoord: "My seun, God sal sy eie offerlam voorsien." Op die plek wat God vir hom gewys het, het Abraham 'n altaar gebou, die hout daarop gesit en sy seun Isak vasgebind en op die altaar neergesit. Net toe Abraham die mes oplig om Isak dood te maak, het die Engel van God met hom gepraat: "Abraham, Abraham! ... Los jou seun! Moenie iets aan hom doen nie. Nou weet Ek dat jy My dien: jy het nie geweier om jou seun, jou enigste seun, aan My te offer nie." Toe sien Abraham 'n ram wat aan sy horings in 'n bos vasgevang is. Hy het die ram as 'n brandoffer vir die Here geoffer in die plek van sy seun. Daarop het God vir hom gesê: "In jou nageslag sal al die nasies van die aarde geseën wees, want jy het My gehoorsaam."

Prent 21: Abraham En Sy Slaaf

Prent 21: Abraham En Sy Slaaf

Genesis 24:1 - 25:26

Toe Abraham al baie oud was, het hy eendag sy slaaf geroep en gesê: Belowe my dat jy sal teruggaan na my land en na my eie familie, en daar vir my seun Isak 'n vrou kry.

Abraham wou nie hê dat Isak die land wat God beloof het, verlaat of 'n vrou uit die Kanaänitiese meisies neem nie. Die slaaf het Abraham gehoorsaam en na die stad Nahor gereis. Daar het hy vir God gevra om hom te lei, om die regte vrou vir Isak te kry. 'n Pragtige jong vrou met die naam Rebekka het uit die stad gekom om water uit 'n put op te trek. Sy was ook bereid om vir Abraham se slaaf en sy tien kamele water te gee. Die slaaf het besef dat God hom na hierdie vrou gelei het en dat sy die vrou was wat hy gesoek het. Hy het ook uitgevind dat sy die kleindogter van Abraham se broer was. Die slaaf het die Here geprys omdat Hy sy gebed verhoor en hom na sy meester se familie gelei het. So het Rebekka Isak se vrou geword. Abraham het gesterf toe hy 175 jaar oud was. Sy lewe lank het hy op God vertrou om sy beloftes waar te maak en daarom het God hom aangeneem en hom geseën.

God seën vandag nog almal wat soos Abraham op Hom vertrou.

Prent 22: Jesus Word Gebore

Prent 22: Jesus Word Gebore

Galasiërs 4:4-5; Matteus 1:18-25

Die Woord van die Here is waar. God jok nooit. Hy het vir Abraham gesê dat Hy Iemand sou stuur om Satan te verslaan. Hy het vir Noag gewaarsku dat Hy almal wat sondig, sal vernietig. God het vir Job verduidelik dat Hy net die beste vir ons wil hê. En Hy het vir Abraham gewys dat Hy altyd sy beloftes hou.

In hierdie prent kan ons die baba Jesus sien. Toe die tyd reg was, is Hy in die land Kanaän, later Israel genoem, gebore. Sy moeder se naam was Maria. Sy was 'n afstammeling van Abraham en Isak. Maria was 'n maagd toe sy aan Jesus geboorte gegee het. Jesus het geen menslike vader gehad nie. God is sy Vader. Jesus is die Een wat seën vir die hele wêreld bring. Hy het gekom om God se belofte dat Satan verslaan sou word, waar te maak en om ons terug te lei na God.

Prent 23: Die Dood Van Jesus

Prent 23: Die Dood Van Jesus

Galasiërs 3:13-14

Terwyl Jesus op aarde gelewe het, het Hy baie mense van God geleer. Hy het ook baie wonderwerke gedoen om vir die mense te wys dat Hy deur God gestuur is. Maar daar was mense wat nie in Jesus wou glo nie. Hulle het Hom doodgemaak deur Hom aan 'n houtkruis vas te spyker. 'n Soldaat het sy sy met 'n spies deurboor om seker te maak dat Hy regtig dood is.

Aan die begin het God vir Adam gesê dat hy wat Adam was, sou sterf as hy van die boom eet. Alle mense is aan God ongehoorsaam en almal verdien die ewige dood. Jy sal onthou dat God vir Abraham 'n ram voorsien het om in die plek van Isak doodgemaak te word as 'n offer. Net so het God sy enigste Seun, Jesus, gegee om in die plek van alle mense te sterf as offer vir hulle sondes, ja, ook vir jou en my sondes. Ons sondes het skeiding gebring tussen ons en God. Jesus is die Weg terug na God.

Prent 24: Jesus Lewe!

Prent 24: Jesus Lewe!

Johannes 20:19-29

Na Jesus se dood het sy vriende sy liggaam in 'n graf gesit. Hy was drie dae in die graf. Toe het Hy uit die dood opgestaan. Die dood kon Jesus, die Seun van God, nie terughou nie. Jesus het Homself in lewende lywe aan sy dissipels vertoon en tussen hulle gaan staan. Hulle was almal baie verbaas. Een dissipel met die naam Tomas was nie saam met die ander toe Jesus aan hulle verskyn het nie. Tomas het vir hulle gesê: "As ek nie die merke van die spykers in sy hande sien en my vinger in die merke van die spykers steek en my hand in sy sy steek nie, sal ek nooit glo nie." 'n Week later het Jesus weer aan hulle verskyn. Kyk! Jesus het vir Tomas die spykermerke in sy hande gewys en vir hom gesê om sy hand in Jesus se sy te steek. "... moenie langer ongelowig wees nie, maar wees gelowig," het Jesus gesê. Hy het verder gesê: "Gelukkig is dié wat nie gesien het nie en tog glo."

Ons moenie soos Tomas wees wat aan God getwyfel het nie. Onthou, God het vir Adam gesê dat Hy Iemand sou stuur om Satan te oorwin. Toe Jesus aan die kruis gesterf het en uit die dood opgestaan het, het Hy vir Satan oorwin. Oor mense wat op Jesus vertrou en Hom gehoorsaam, is die mag van Satan verbreek. Dit is presies wat God aan Abraham beloof het. God het gesê dat al die nasies van die aarde deur Abraham geseën sou word. Hierdie seën is dat ons van die sonde gered kan word en vir altyd saam met God kan lewe. En hierdie seën is bewerkstellig deur die Here Jesus Christus. Ons kan hierdie seën ontvang as ons in Jesus glo en sy Woord gehoorsaam.

Схожая информация

Free downloads - Here you can find all the main GRN message scripts in several languages, plus pictures and other related materials, available for download.

"Look, Listen and Live" audio-visual - A set of 8 programs of 24 pictures each for evangelism and Christian teaching. The series presents Old Testament characters, the life of Jesus, and the young church.

How to use GRN Audio visual resources - 2: Going Deeper - This article gives further explanation of how people learn from the stories, and why the stories do not have a lot of commentary.

Аудиотека GRN - Евангелистские и базовые Библейские учебные материалы , присущие людским нуждам и культуре в различных стилях и форматах

Choosing the audio or video format to download - What audio and video file formats are available from GRN, and which one is best to use?

Copyright and Licensing - GRN shares it's audio, video and written scripts under Creative Commons

Creating DVDs using the GRN Slide show Videos - How to burn DVDs for specific people groups you are trying to reach