Yao: Mozambique taalnaam

Taalnaam: Yao: Mozambique
ISO Taalnaam: Yao [yao]
Taalstatus: Verified
GRN Taalnummer: 18472
IETF Language Tag: yao-MZ
ROLV (ROD) Taalvariantcode: 18472

Voorbeeld van Yao: Mozambique

Yao Mozambique - The Two Roads.mp3

Audio opnamen beschikbaar in Yao: Mozambique

Deze opnamen zijn bestemd voor evangelisatie en basisonderricht in de Bijbel. Zij hebben als doel het evangelie bekend te maken aan ongeletterde mensen of orale culturen, m.n. aan de onbereikte bevolkingsgroepen.

Goed Nieuws

Audio-visuele Bijbellessen in 40 delen met afbeeldingen. Deze geven zowel een overzicht van de Bijbel vanaf de Schepping tot en met Christus als onderwijs over het leven als Christen. Deze zijn bestemd voor evangelisatie en gemeentestichting.

Recordings in related languages

Children's Verhalen (in Yao)

Boodschappen van locale gelovigen voor evangelisatie, geloofsgroei en ter bemoediging. Mogelijk gekleurd door eigen denominatie, maar in overeenstemming met algemeen erkend christelijk onderwijs.

Het Levende Woord (in Yao)

Audio met korte Bijbelverhalen en evangelisatieboodschappen, die het Verlossingsplan uitleggen en eenvoudig Bijbelonderricht geven. Bij elke opname is rekening gehouden met de cultuur bij de keuze van relevante Schriftgedeeltes. Zo mogelijk bevat de opname liederen en muziek.

Liederen 1 (in Yao)

Verzameling van christelijke muziek of liederen.

Liederen 2 (in Yao)

Verzameling van christelijke muziek of liederen.

The Living Christ (in Yao)

Een chronologisch Bijbelprogramma van de Schepping tot en met de wederkomst van Jezus met 120 afbeeldingen. Focus op het karakter en het onderwijs van Jezus.

LLL 1 - Kutanda ni Mlungu [Kijk, Luister & Leef 1 Beginnend met GOD] (in Yao)

Boek 1 uit een serie van audio-visuele Bijbelverhalen over Adam, Noach, Job, en Abraham. Dit is bestemd voor evangelisatie, gemeentestichting en systematisch Bijbelonderricht. Look Listen and Live - Kulola, Kupikana ni Kola

LLL 2 - Mundu Jwapajika Jwa Mlungu [Kijk, Luister & Leef 2 Machtige mannen van God] (in Yao)

Boek 2 uit een serie van audio-visuele Bijbelverhalen over Jacob, Jozef, en Mozes. Dit is bestemd voor evangelisatie, gemeentestichting en systematisch Bijbelonderricht. Look Listen and Live - Kulola, Kupikana ni Kola

LLL 3 - Kupunda Kupitila mwa Mlungu [Kijk, Luister & Leef 3 Overwinning door God] (in Yao)

Boek 3 uit een serie van audio-visuele Bijbelverhalen over Jozua, Deborah, Gideon en Simson. Dit is bestemd voor evangelisatie, gemeentestichting en systematisch Bijbelonderricht. Look Listen and Live - Kulola, Kupikana ni Kola

LLL 4 - Jwakutumicila jwa Mlungu [Kijk, Luister & Leef 4 Dienaren van God] (in Yao)

Boek 4 uit een serie van audio-visuele Bijbelverhalen over Ruth, Samuël, David, en Elia. Dit is bestemd voor evangelisatie, gemeentestichting en systematisch Bijbelonderricht. Look Listen and Live - Kulola, Kupikana ni Kola

LLL 5 - Kulagasika Ligongo lya Mlungu [Kijk, Luister & Leef5 Op de proef gesteld voor God] (in Yao)

Boek 5 uit een serie van audio-visuele Bijbelverhalen over Elisa, Daniël, Jona, Nehemia en Esther. Dit is bestemd voor evangelisatie, gemeentestichting en systematisch Bijbelonderricht. Look Listen and Live - Kulola, Kupikana ni Kola

LLL 6 - Yesu Jwakuposya [Kijk, Luister & Leef 6 JEZUS - Leraar en Geneesheer] (in Yao)

Boek 6 uit een serie van audio-visuele Bijbelverhalen over Jezus uit het evangelie van Matthew en Mark. Dit is bestemd voor evangelisatie, gemeentestichting en systematisch Bijbelonderricht. Look Listen and Live - Kulola, Kupikana ni Kola

LLL 7 - Yesu Mkulupusyo Jwetu [Kijk, Luister & Leef 7 JEZUS - Heer en Verlosser] (in Yao)

Boek 7 uit een serie van audio-visuele Bijbelverhalen over Jezus uit het evangelie van Lucas en Johannes. Dit is bestemd voor evangelisatie, gemeentestichting en systematisch Bijbelonderricht. Look Listen and Live - Kulola, Kupikana ni Kola

LLL 8 - Masengo Ga Msimu Ŵaswela [Kijk, Luister & Leef 8 Handelingen van de Heilige Geest] (in Yao)

Boek 8 uit een serie van audio-visuele Bijbelverhalen over de vroege gemeente en Paulus. Dit is bestemd voor evangelisatie, gemeentestichting en systematisch Bijbelonderricht. Look Listen and Live - Kulola, Kupikana ni Kola

Ngani Syambone [Goed Nieuws] (in Yao)

Audio-visuele Bijbellessen in 40 delen met afbeeldingen. Deze geven zowel een overzicht van de Bijbel vanaf de Schepping tot en met Christus als onderwijs over het leven als Christen. Deze zijn bestemd voor evangelisatie en gemeentestichting.

Download Yao: Mozambique

Audio/Video van andere bronnen

ChiYao • MWENYE jwa LUMBILI - (Rock International)
Jesus Film Project films - Yao - (Jesus Film Project)
Jesus Film Project films - Yao, Tanzania - (Jesus Film Project)
The New Testament - Chiyao - (Faith Comes By Hearing)
The New Testament - Yao - (Faith Comes By Hearing)

Andere namen voor Yao: Mozambique

ChiYao: Mozambique
ChiYawo: Mozambique
Cimakale
Makale
Massaninga
Mozambican Yawo
Yao: Makale
Yawo: Mozambique

Waar Yao: Mozambique wordt gesproken

Malawi
Mozambique
Zambia

Talen gerelateerd aan Yao: Mozambique

Informatie over Yao: Mozambique

Overige informatie: Only 35% of the Yao population speak Portuguese, adult literacy is very low, about 10%

Bevolkingsaantal: 160,000

Werk samen met GRN aan deze taal

Ben jij gepassioneerd over Jezus en de verkondiging van het evangelie aan hen die dit nog nooit gehoord hebben in hun moedertaal? Spreekt u deze taal als uw moedertaal of kent u iemand die dit doet? Misschien wilt u ons helpen met het vinden of verstrekken van informatie over deze taal, of kunt u ons helpen met de vertaling of het maken van nieuwe opnamen? Of wilt u opnamen sponsoren in deze of een andere taal? Zo ja, a.u.b. Neem contact op met de GRN Talen Hotline.

GRN is een non-profit organisatie, en betaalt dus niet voor vertaalwerk of aan taalhelpers. Alle assistentie wordt vrijwillig gegeven.