unfoldingWord 27 - Câu Chuyện Về Người Sa-ma-ri Nhân Lành

unfoldingWord 27 - Câu Chuyện Về Người Sa-ma-ri Nhân Lành

개요: Luke 10:25-37

스크립트 번호: 1227

언어: Vietnamese

청중: General

장르: Bible Stories & Teac

목적: Evangelism; Teaching

성경 인용: Paraphrase

지위: Approved

이 스크립트는 다른 언어로 번역 및 녹음을위한 기본 지침입니다. 그것은 그것이 사용되는 각 영역에 맞게 다른 문화와 언어로 조정되어야 합니다. 사용되는 몇 가지 용어와 개념은 다른 문화에서는 다듬어지거나 생략해야 할 수도 있습니다.

스크립트 텍스트

Một ngày kia, có một chuyên gia kinh luật Do Thái đến gặp Đức Chúa Giê-su để thử Ngài. Ông hỏi: “Thưa Thầy, tôi phải làm gì để được hưởng sự sống đời đời?” Chúa Giê-su trả lời: “Trong luật pháp của Đức Chúa Trời có chép điều gì?”

Chuyên gia kinh luật này trả lời rằng luật pháp của Đức Chúa Trời dạy: “Ngươi phải hết lòng, hết linh hồn, hết sức, hết trí mà kính mến Chúa là Đức Chúa Trời ngươi. Và hãy yêu người lân cận như mình.” Chúa Giê-su phán: “Ngươi nói đúng! Hãy làm theo thì ngươi sẽ sống.”

Nhưng chuyên gia kinh luật muốn chứng tỏ mình là người công bình nên ông hỏi Ngài: “Ai là người lân cận của tôi?”

Chúa Giê-su trả lời cho chuyên gia kinh luật bằng cách kể câu chuyện sau: “Có một người đàn ông Do Thái đi từ Giê-ru-sa-lem đến Giê-ri-cô.”

Trên đường đi, ông bị bọn cướp tấn công. Bọn chúng cướp đi tất cả mọi thứ ông có và thậm chí đánh đập ông đến nỗi gần chết. Sau đó, bọn chúng bỏ đi.

Sau đó, có một thầy tế lễ Do Thái cũng đi xuống Giê-ri-cô trên con đường này. Khi nhà lãnh đạo tôn giáo này thấy người đàn ông bị cướp và đánh đập, ông ta tránh sang một bên, phớt lờ người đàn ông bị nạn đang cần sự giúp đỡ, và cứ tiếp tục hành trình của mình.

Không lâu sau, một người Lê-vi đi xuống con đường đó (Người Lê-vi là một chi phái của người Do Thái chuyên giúp các thầy tế lễ trong đền thờ.) Người Lê-vi này cũng tránh sang một bên và phớt lờ người đàn ông bị cướp và đánh đập.

Người tiếp theo đi xuống con đường này là một người Sa-ma-ri. (Người Sa-ma-ri là hậu tự của người Do Thái lấy người ngoại bang. Người Sa-ma-ri và người Do Thái căm ghét lẫn nhau.) Nhưng khi người Sa-ma-ri thấy người đàn ông Do Thái bị nạn này, ông động lòng thương xót người đàn ông này. Vì thế ông lau rửa và băng bó các vết thương của người bị nạn.

Sau đó, người Sa-ma-ri đỡ người đàn ông bị nạn lên con lừa của mình và đưa tới một quán trọ bên đường. Tại đó ông chăm sóc cho người đàn ông bị nạn.

Ngày hôm sau, người Sa-ma-ri cần phải tiếp tục cuộc hành trình của mình nên ông đưa một ít tiền cho người chủ quán và nói: “Hãy chăm sóc ông ấy, và nếu phải chi trả nhiều hơn, tôi sẽ gửi số tiền còn thiếu cho ông khi tôi quay trở lại.”

Sau đó, Đức Chúa Giê-su hỏi chuyên gia kinh luật: “Ông nghĩ như thế nào? Ai trong số ba người này là người lân cận của người đàn ông bị cướp và đánh đập?” Chuyên gia kinh luật trả lời rằng: “Đó là người đã thương xót ông ta.” Chúa Giê-su phán: “Hãy đi và làm theo như vậy.”

관련정보

생명의 말씀 - GRN 은 성경에 기반한 구원과 그리스도인의 삶에 대한 수천개의 오디오 복음 메시지를 가지고 있습니다.

무료 다운로드 - 여기에서 다운로드 가능한 여러 언어로 된 주요 GRN 메시지 스크립트, 그림 및 기타 관련 자료를 찾을 수 있습니다.

GRN 오디오 도서관 - 전도와 기본 성경 가르침을 위한 자료는 mp3, CD, 카세트 테이프 형태로 사람들의 필요와 문화에 맞추어졌습니다. 녹음은 성경이야기, 전도 메시지, 말씀 읽기, 노래를 포함하여 다양한 스타일로 구성되었습니다.

Choosing the audio or video format to download - What audio and video file formats are available from GRN, and which one is best to use?

Copyright and Licensing - GRN shares it's audio, video and written scripts under Creative Commons