unfoldingWord 27 - Samari Miṭha Tehkhin Thu

unfoldingWord 27 - Samari Miṭha Tehkhin Thu

개요: Luke 10:25-37

스크립트 번호: 1227

언어: Mizo

청중: General

장르: Bible Stories & Teac

목적: Evangelism; Teaching

성경 인용: Paraphrase

지위: Approved

이 스크립트는 다른 언어로 번역 및 녹음을위한 기본 지침입니다. 그것은 그것이 사용되는 각 영역에 맞게 다른 문화와 언어로 조정되어야 합니다. 사용되는 몇 가지 용어와 개념은 다른 문화에서는 다듬어지거나 생략해야 할 수도 있습니다.

스크립트 텍스트

Ni khat chu, dan lam thiam Juda mi hi Isua chu fiah turin a rawn kal a, a hnenah, “Zirtirtu, Chatuana nunna ka neih theihnan engnge ka tih tur?” a ti a. Isuan, “Engnge Pathian dan ah inziak le?” a ti a.

Dan lam thiam mi chuan, “Pathian dan chuan, ‘Lalpa i Pathian chu i thinlung zawng zawngin, i thlarau zawng zawngin, i chakna zawng zawngin, i rilru zawng zawngin i hmangaih tur a ni. Tin, nangmah i inhmangaih angin i vengte i hmangaih tur a ni,’ a ti a,” tiin a chhang a. Isuan, “I tidik e! Chu thil chu ti la, tichuan i nung ang,” a ti a.

Nimahsela, dan lam thiam mi chuan mifel a nihna tihchian a duh avangin, “Tunge ka vengte chu?” tiin a zawt ta a.

Isuan dan lam thiam mi chu tehkhin thu hmangin a chhang a, “Juda mi pakhat hi Jerusalem aṭangin Jeriko lamah zin turin a kal a.”

“Chumi chu a kal lai mêkin, suamhmang rual hian an rawn bei ta a. A thil neih zawng zawng an laksak a, amah chu thi lo tawk chauhvin an vua a. Tin, an kal bo ta a.”

“Chumi hnu lawkah chuan, Juda puithiam hian chu kawng chu a rawn zawh a. Chu sakhaw hruaitu chuan suam leh vauk tuartupa chu a hmuh chuan kawng sîr lehlamah a hel a, ṭanpuina mamawh tak pa chu a haider a, a kal chhunzawm zel a.”

“A hnu rei lo te ah, Levi mi pakhat hian chu kawng chu a rawn zawh ta a. (Levi mite hi Juda hnam chi khat niin, Temple a puithiamte ṭanpuitute an ni). Levi mi pawh chuan suam leh vuak tuar pa chu ngaihsak lovin kawng sîr lehlamah chuan a hel ve leh ta a.

“A hnua chumi kawng rawn zawhtu chu Samari mi a ni a. (Samari mite hi Juda mi hnamdang mi nupui neiho thlahte an ni. Samari mite leh Juda mite chu an inhaw tawn ve ve a). Nimahsela, Samari mi chuan Juda mi chu a hmuhin, a khawngaih ta em em a. Tichuan, a bawihsawm a, a hliamte chu a tuamsak a.”

“Samari mi chuan a sabengtung chungah a chuantîr a, kawngsîr khualbuk pakhatah a kalpui ta a, chutah chuan a enkawl a.”

“A tukah, Samari mi chuan a zinkawng a zawh chhunzawm a ngai a. Khualbuk enkawltu hnênah chuan sum engemaw zat a pe a, a hnênah, ‘Amah hi lo enkawl la, hei aia tam i lo sêng a nih chuan, chung i sênso te chu ka lo kîr leh hunah ka rul leh ang che,’” a ti a.

Tin, Isuan dân lam thiam hnênah chuan, “Engtinnge i ngaih? An pathum zinga a tu bêr hi nge suam leh vuak tuartu pa vêngte chu ni ang,” tiin a zawt a. Ani chuan, “A khawngaihtu chu,” tiin a chhang a. Isuan a hnênah, “Kal la, chutiang chuan ti ve rawh,” a ti a.

관련정보

생명의 말씀 - GRN 은 성경에 기반한 구원과 그리스도인의 삶에 대한 수천개의 오디오 복음 메시지를 가지고 있습니다.

무료 다운로드 - 여기에서 다운로드 가능한 여러 언어로 된 주요 GRN 메시지 스크립트, 그림 및 기타 관련 자료를 찾을 수 있습니다.

GRN 오디오 도서관 - 전도와 기본 성경 가르침을 위한 자료는 mp3, CD, 카세트 테이프 형태로 사람들의 필요와 문화에 맞추어졌습니다. 녹음은 성경이야기, 전도 메시지, 말씀 읽기, 노래를 포함하여 다양한 스타일로 구성되었습니다.

Copyright and Licensing - GRN shares it's audio, video and written scripts under Creative Commons

Choosing the right audio or video format - What audio and video file formats are available from GRN, and which one is best to use?