unfoldingWord 13 - Tanrı’nın İsrail’le Ahdi

unfoldingWord 13 - Tanrı’nın İsrail’le Ahdi

개요: Exodus 19-34

스크립트 번호: 1213

언어: Turkish

청중: General

장르: Bible Stories & Teac

목적: Evangelism; Teaching

성경 인용: Paraphrase

지위: Approved

이 스크립트는 다른 언어로 번역 및 녹음을위한 기본 지침입니다. 그것은 그것이 사용되는 각 영역에 맞게 다른 문화와 언어로 조정되어야 합니다. 사용되는 몇 가지 용어와 개념은 다른 문화에서는 다듬어지거나 생략해야 할 수도 있습니다.

스크립트 텍스트

Tanrı İsraillileri Kızıldeniz’in içinden geçirerek çöl yolu ile Sina Dağı adındaki bir dağa getirdi. Orası, Musa’nın yanan çalıyı gördüğü dağın ta kendisiydi. Halk dağın eteğinde çadırlarını kurdu.

Tanrı Musa’ya ve İsrail halkına şöyle seslendi: “Sözüme itaat eder, ahdime bağlı kalırsanız, çok kıymetli hazinem, kâhinler krallığı, kutsal bir millet olacaksınız.”

Üç gün sonra halk manevi olarak hazırlanınca Tanrı gök gürültüsü, şimşek, duman ve güçlü bir boru sesi ile Sina Dağı’na indi. Musa’dan başka hiç kimsenin dağa çıkmasına izin verilmedi.

Tanrı onlarla ahit yaparak şöyle dedi: “Seni Mısır’dan, köle olduğun ülkeden kurtaran Tanrın Yahve benim. Başka ilâhlara tapmayacaksın!”

“Kendine put yapmayacaksın, puta tapmayacaksın! Çünkü ben, Yahve’yim, kıskanç Tanrı’yım. Adımı saygısızca ağzına almayacaksın. Şabat Günü’nü kutsal sayacaksın. Altı gün çalışarak bütün işlerini yapacaksın, yedinci gün ise beni hatırlayacağın istirahat günün olacak.”

“Annene babana saygı göstereceksin. Adam öldürmeyeceksin. Zina etmeyeceksin. Çalmayacaksın. Yalan söylemeyeceksin. Komşunun karısına, evine ya da hiçbir şeyine göz dikmeyeceksin!”

Sonra Tanrı bu On Emir’i iki taş levha üzerine yazıp Musa’ya verdi. Ayrıca Tanrı halkın uyması gereken diğer yasaları da verdi. Tanrı, bu yasalara uydukları takdirde halkı kutsayıp koruyacağını vadetti. Uymadıkları takdirde ise halkı cezalandıracaktı.

Tanrı, İsraillilere kurmaları gereken çadırın tasvirini de verdi. Bunu ‘Buluşma Çadırı’ olarak adlandırdı. Çadırın içinde büyük bir perdeyle ayrılan iki oda vardı. Perdenin arkasındaki odaya yalnız baş kâhin girebilirdi, çünkü orada Tanrı yaşıyordu.

Tanrı’ya karşı itaatsizlik eden herkes Buluşma Çadırı’nın önündeki sunakta Tanrı’ya bir hayvanı kurban olarak sunabilirdi. Hayvanın kanı o kişinin günahını örterek onu Tanrı’nın nazarında pak ederdi. Tanrı, Musa’nın kardeşi Harun’u ve soyunu kâhinler olmak üzere seçti.

Bütün halk Tanrı’nın verdiği yasalara uymaya, yalnız Tanrı’ya tapmaya ve O’nun özel halkı olmaya razı oldu. Ancak Tanrı’ya itaat edeceklerine söz verdikten kısa süre sonra korkunç bir günah işlediler.

Musa uzun günler boyunca Sina Dağı’nda Tanrı’yla görüşüyordu. Dönüşünü belkemekten sıkılan halk dayanamadı, Harun’a altın getirerek kendilerine bir put yapmasını rica ettiler!

Harun buzağı biçiminde altın bir put yaptı. Halk puta çılgıncasına tapmaya, kurbanlar sunmaya başladı! Tanrı halkın bu günahı için çok öfkelendi, hatta halkı yok etmeyi düşündü. Fakat Musa onlar için dua etti ve Tanrı Musa’nın duası sayesinde onları yok etmedi.

Musa dağdan aşağı inip putu gördüğünde çok öfkelendi ve üzerine Tanrı’nın On Emir’i yazdığı taş levhaları parçaladı.

Sonra Musa, putu toz hâline gelinceye dek ezdi, tozu suya attı ve İsraillilere içirdi. Tanrı halka hastalık verdi ve birçoğu öldü.

Musa parçaladığı taş levhaların yerine yeni taş levha kesti. Sonra yine dağa çıkıp halkı affetmesi için Tanrı’ya yalvardı. Tanrı Musa’nın duasını işitti ve halkı affetti. Musa, üzerinde On Emir yazılmış yeni taş levhalarla dağdan geri döndü. Sonra Tanrı İsraillileri Sina Dağı’ndan vadettiği ülkeye doğru yöneltti.

관련정보

생명의 말씀 - GRN 은 성경에 기반한 구원과 그리스도인의 삶에 대한 수천개의 오디오 복음 메시지를 가지고 있습니다.

무료 다운로드 - 여기에서 다운로드 가능한 여러 언어로 된 주요 GRN 메시지 스크립트, 그림 및 기타 관련 자료를 찾을 수 있습니다.

GRN 오디오 도서관 - 전도와 기본 성경 가르침을 위한 자료는 mp3, CD, 카세트 테이프 형태로 사람들의 필요와 문화에 맞추어졌습니다. 녹음은 성경이야기, 전도 메시지, 말씀 읽기, 노래를 포함하여 다양한 스타일로 구성되었습니다.

Copyright and Licensing - GRN shares it's audio, video and written scripts under Creative Commons

Choosing the right audio or video format - What audio and video file formats are available from GRN, and which one is best to use?