unfoldingWord 13 - Isten szövetsége Izráellel

unfoldingWord 13 - Isten szövetsége Izráellel

개요: Exodus 19-34

스크립트 번호: 1213

언어: Hungarian

청중: General

장르: Bible Stories & Teac

목적: Evangelism; Teaching

성경 인용: Paraphrase

지위: Approved

이 스크립트는 다른 언어로 번역 및 녹음을위한 기본 지침입니다. 그것은 그것이 사용되는 각 영역에 맞게 다른 문화와 언어로 조정되어야 합니다. 사용되는 몇 가지 용어와 개념은 다른 문화에서는 다듬어지거나 생략해야 할 수도 있습니다.

스크립트 텍스트

Miután Isten átvezette az izraelitákat a Vörös Tengeren, a pusztaságon keresztül vezette őket egy Sínai nevezetű hegyhez. Ez ugyanaz a hegy volt, ahol Mózes látta az égő bokrot. Az emberek a hegy lábánál emelték fel a sátraikat.

Isten azt mondta Mózesnek és Izráel népének: "Ha engedelmeskedtek nekem és megtartjátok az én szövetségemet, akkor ti lesztek valamennyi nép között az én választottjaim, papok királysága és szent nép lesztek."

Három nappal később, miután a nép felkészült az Istennel való találkozásra, Isten leszállt a Sínai Hegyre mennydörgéssel, villámmal, füsttel és egy erős kürtzengéssel. Csak Mózesnek engedte meg Isten hogy felmenjen a hegyre.

Ekkor Isten odaadta nekik a szövetséget és azt mondta: "Én vagyok Jáhve, a te Istened aki megmentett téged az egyiptomi szolgaságból. Ne imádj más isteneket."

"Ne csinálj bálványokat és ne imádd őket mert Én, Jáhve féltőn szerető Isten vagyok. Ne használd az én nevemet tiszteletlenül. Emlékezzél meg a szombatról és szenteld meg azt. Más-szóval, hat napon át végezd minden munkádat, mert a hetedik nap arra van, hogy megpihenj és megemlékezz Rólam."

"Tiszteld apádat és anyádat. Ne ölj. Ne paráználkodj. Ne lopj. Ne hazudj. Ne kívánd a magadénak a te felebarátod feleségét, házát és semmit se ami az övé."

Ezután Isten felírta ezt a tíz parancsolatot két kőtáblára és odaadta Mózesnek. Isten adott még sok más szabályt és törvényt is, amit kövessenek. Isten megígérte, hogy ha a nép engedelmeskedik ezeknek a törvényeknek megáldja és megvédi őket. Ha engedetlenek lesznek, akkor Isten megbünteti őket.

Isten adott a izraelitáknak egy részletes leírást is egy sátorról, és azt akarta, hogy elkészítsék. A Gyülekezet Sátrának nevezték el. Belül két helyiségből állt, melyet egy óriási függöny választott el. Egyedül a főpap mehetett be a függöny mögötti helyiségbe, mivel Isten lakott ott.

Bárki, aki nem engedelmeskedett Isten törvényének hozhatott egy állatot a Gyülekezet Sátora előtt levő oltárra áldozatul Istennek. Ott egy pap levágta az állatot és elégette az oltáron. A feláldozott állat vére eltakarta az ember bűnét és Isten előtt tisztává tette azt a személyt. Isten kiválasztotta Mózes testvérét, Áront és Áronnak az utódait hogy ők legyenek Isten papjai.

Az egész nép beleegyezett, hogy engedelmeskedni fog azoknak a törvényeknek, amelyeket Isten adott nekik, hogy egyedül Istent fogják imádni és ők lesznek Isten választott népe. De röviddel azután, hogy megígérték, hogy engedelmeskednek Istennek már rettenetes bűnt követtek el.

Mózes napokig fent volt a Sínai Hegyen és Istennel beszélgetett. Az emberek türelmetlenkedtek, mivel nem jött vissza gyorsan. Aranyat vittek ezért Áronhoz és megkérték, hogy készítsen nekik egy bálványt.

Áron készített egy borjú formájú aranybálványt. A nép elkezdte vadul imádni a bálványt és áldozatokat mutattak be neki. Isten nagyon megharagudott rájuk a bűneik miatt és tervezte, hogy elpusztítja őket. Mózes azonban imádkozott értük, Isten pedig meghallgatta imáját és nem pusztította el őket.

Amikor Mózes lejött a hegyről és meglátta a bálványt annyira megharagudott, hogy összetörte a két kőtáblát, amelyre Isten felírta a Tízparancsolatot.

Utána Mózes porrá törte a bálványt, vízbe szórta a port és megitatta az emberekkel azt a vizet. Isten járványt bocsátott a népre és sokan közülük meghaltak.

Mózes új kőtáblákat készített a Tízparancsolat számára, hogy helyettesítsék azokat, amelyeket összetört. Ezután ismét felment a hegyre és imádkozott, hogy bocsásson meg Isten a népnek. Isten meghallgatta Mózest és megbocsátott. Mózes visszatért a hegyről a Tízparancsolattal az új táblákon. Ekkor Isten ismét vezetni kezdte az izraelitákat a Sínai Hegytől az Ígéret Földje felé.

관련정보

생명의 말씀 - GRN 은 성경에 기반한 구원과 그리스도인의 삶에 대한 수천개의 오디오 복음 메시지를 가지고 있습니다.

무료 다운로드 - 여기에서 다운로드 가능한 여러 언어로 된 주요 GRN 메시지 스크립트, 그림 및 기타 관련 자료를 찾을 수 있습니다.

GRN 오디오 도서관 - 전도와 기본 성경 가르침을 위한 자료는 mp3, CD, 카세트 테이프 형태로 사람들의 필요와 문화에 맞추어졌습니다. 녹음은 성경이야기, 전도 메시지, 말씀 읽기, 노래를 포함하여 다양한 스타일로 구성되었습니다.

Copyright and Licensing - GRN shares it's audio, video and written scripts under Creative Commons

Choosing the right audio or video format - What audio and video file formats are available from GRN, and which one is best to use?