unfoldingWord 13 - Israel te hnena Pathian Thuthlung

unfoldingWord 13 - Israel te hnena Pathian Thuthlung

개요: Exodus 19-34

스크립트 번호: 1213

언어: Mizo

청중: General

장르: Bible Stories & Teac

목적: Evangelism; Teaching

성경 인용: Paraphrase

지위: Approved

이 스크립트는 다른 언어로 번역 및 녹음을위한 기본 지침입니다. 그것은 그것이 사용되는 각 영역에 맞게 다른 문화와 언어로 조정되어야 합니다. 사용되는 몇 가지 용어와 개념은 다른 문화에서는 다듬어지거나 생략해야 할 수도 있습니다.

스크립트 텍스트

Pathianin Israel mite Tuipuisen a daikaitîr hnu chuan thlalêr kaltlangin Sinai tlang a hruai thleng a. He tlang hi Mosian thingbuk alh a hmuhna kha a ni. Tlang bulah chuan mipuite chuan an puanin an zâr a.

Pathian in Mosia leh mipuite hnenah, “Ka thu in awiha ka thuthlung in pawm chuan, ka tân ro thlan bîk, lal puithiam leh hnam thianghlim in lo ni ang,” a ti a.

Ni thum hnuah, mipuite chu thlarau lam thil atana an in buatsaih hnuah chuan, Pathian chu Sinai tlang chip aṭangin khawpui rî te, kawlphe te, meikhu te leh tawtawrawt rî rîng tak nen a rawn chhuk ta a. Nimahsela Mosia chauh lo chu tlang chhoh a remti lova.

Tin, Pathian chuan an hnênah thuthlung a pe a, an hnênah “Kei hi Lalpa, in Pathian, Aigupta sal in nihna ata chhanchhuaktu che u ka ni. Pathian dang in be tur a ni lo,” a ti a.

“Milem in siam tur a ni lo va, in be tur a ni hek lo, Kei hi Lalpa, Pathian thikthuchhia ka nih avangin. Ka hming a naranin in lam mai mai tûr a ni lo. Chawlhni in serh thianghlim tûr a ni. Ni ruk chhungin hna in thawk tur a ni a, ni sarihni chu in tan chawlhna ni tûr a ni a, min hriatrengna ni tûr a ni.”

“I nu leh i pa i chawimawi tûr a ni. Tual i that tûr a ni lo. I uire tûr a ni lo. Ruk i ru tûr a ni lo. Dawt i sawi tûr a ni lo. I ṭhenawmpa nupui emaw a in emaw, a thil neih eng mah i awt tûr a ni lo.”

Tin, Pathianin heng thupêk sawmte hi lungphek pahnihah a ziak a, Mosia hnenah a pe ta a. Pathian chuan dân thupêk te leh inthawina dân zawm tur dang tam tak a pe bawk a. Heng dan te hi mipuiten an zawm chuan, Pathianin mal a sawm ang a, a venghim ang a. An zawm loh erawh chuan, Pathianin a hrem dawn a ni

Pathian chuan Israelte hnenah chuan biakbûk an sak tûra a duh chu kimchang takin a hriattir bawk a. Chu chu inbiakna puanin tih a ni a, pindan pahnih a awm a, puanzar hlai takin a daidang a. Puanzar hnung lam pindanah chuan Puithiam lalber chauh luh phal a ni, chutah chuan Pathian a awm avangin.

Mi tupawhin Pathian dân a bawhchhiat chuan Inbiakna puanin hma lama maicham lamah chuan ran a rawn keng thei ang a. Puithiamin ran chu a lo tihlum ang a, maichamah chuan a hal ang. Ran thisen hlana awm chuan mi sualna chu a khuh ang a, Pathian hmaah chu mi chu a tithianghlim ang. Pathianin Mosia unaupa Arona leh Arona thlahte chu a tâna puithiam ni turin a thlang a.

Mipuite chuan Pathian chauh chu chibai bûka, ama thlan bik hnam ni tura Pathianin dân a pek zawng zawng te chu zawm tûrin rem an ti a. Nimahsela, Pathian thu zawm tura an intiam hnu rei lo te ah Israelte chu namen lovin an lo sual ta a.

Mosia chu Sinai tlang chhipah chuan ni tam tak Pathian nen an inbia a. Mipuite chuan a lo kîr hun an nghahna lamah an chau zo ta a. Tichuan, Arona hnenah rangkachak an rawn keng a, an tan milim siamsak turin an ngen ta a.

Arona chuan rangkachakin sebawngno lem a siam a. Mipuite chuan atthlak takin chu milem chu chibai an bûk a, a hnênah inthawina an hlan ta a. Pathian chu an sualna avang chuan a thinur ta êm êm a, anmahni chu tihboral a tum ta a. Nimahsela, Mosia chu an tân ṭawngṭai a, Pathianin a ṭawngṭaina chu a ngaihthlaksak a, anmahni chu a tiboral ta lova.

Mosia chu tlang atanga a rawn chhuk a, milem chu a hmuh chuan, a thin a ûr ta êm êm a. Tichuan, Pathianin Thusawmpek a ziahna lungphekte chu a paih keh ta a.

Tin, Mosia chuan milem chu a rawt dip dêrh a, tuiah a phul a, mipuite chu a intîr a. Pathianin mipuite zîngah hri a lentîr a, mi tamtak an thi a.

Mosia chuan Thusawmpek ziahna keh ta thlakna tur lungphek thar a siam a. Tin, tlangah chuan a han lawn leh a, Pathian hnênah mipuite chu ngaidam turin a ṭawngṭai a. Pathian chuan Mosia ṭawngṭaina chu a ngaihthlaksak a, anni chu a ngaidam ta a. Mosia chu lungphek thara Thusawmpek inziak nên chuan tlang ata a rawn chhuk a. Tin, Pathianin Israelte chu Sinai tlang atangin Ramtiam lam panin a hruai ta a.

관련정보

생명의 말씀 - GRN 은 성경에 기반한 구원과 그리스도인의 삶에 대한 수천개의 오디오 복음 메시지를 가지고 있습니다.

무료 다운로드 - 여기에서 다운로드 가능한 여러 언어로 된 주요 GRN 메시지 스크립트, 그림 및 기타 관련 자료를 찾을 수 있습니다.

GRN 오디오 도서관 - 전도와 기본 성경 가르침을 위한 자료는 mp3, CD, 카세트 테이프 형태로 사람들의 필요와 문화에 맞추어졌습니다. 녹음은 성경이야기, 전도 메시지, 말씀 읽기, 노래를 포함하여 다양한 스타일로 구성되었습니다.

Choosing the audio or video format to download - What audio and video file formats are available from GRN, and which one is best to use?

Copyright and Licensing - GRN shares it's audio, video and written scripts under Creative Commons