unfoldingWord 06 - Maayo ang Dios kang Isaac

unfoldingWord 06 - Maayo ang Dios kang Isaac

개요: Genesis 24:1-25:26

스크립트 번호: 1206

언어: Cebuano

청중: General

장르: Bible Stories & Teac

목적: Evangelism; Teaching

성경 인용: Paraphrase

지위: Approved

이 스크립트는 다른 언어로 번역 및 녹음을위한 기본 지침입니다. 그것은 그것이 사용되는 각 영역에 맞게 다른 문화와 언어로 조정되어야 합니다. 사용되는 몇 가지 용어와 개념은 다른 문화에서는 다듬어지거나 생략해야 할 수도 있습니다.

스크립트 텍스트

Sa dihang tigulang na kaayo si Abraham, ang iyang anak nga si Isaac ulitawo na. Gipaadto ni Abraham ang usa sa iyang mga sulugoon ngadto sa yuta nga gipuy-an sa iyang mga paryente, aron sa pagpangita ug babaye nga ipaasawa sa iyang anak nga si Isaac.

Human sa taas nga panaw sa yuta kon asa nagpuyo ang mga paryente ni Abraham, gitultolan sa Dios ang sulugoon ngadto kang Rebeca. Apo siya sa igsoon ni Abraham.

Miuyon si Rebeca nga mobiya sa iyang pamilya, ug miuban sa sulugoon balik ngadto sa panimalay ni Isaac. Pag-abot niya, gipangasawa dayon siya ni Isaac.

Human sa taas nga panahon, namatay si Abraham ug ang tanang saad nga gihimo sa Dios kang Abraham napasa ngadto kang Isaac. Gisaaran sa Dios si Abraham nga makaangkon siya ug dili maihap nga kaliwatan, apan ang asawa ni Isaac nga si Rebeca wala gayod makabaton ug anak.

Nag-ampo si Isaac alang kang Rebeca, ug ang Dios nagtugot nga magsabak ug kaluha si Rebeca. Nag-away ang duha ka bata sa sabakan ni Rebeca, ug nakapangutana si Rebeca sa Dios mahitungod niini nga panghitabo.

Giingnan sa Dios si Rebeca, “Duha ka nasod ang moabot gikan sa duha nimo ka anak nga anaa sa imong sabakan. Mag-away silang duha, ug ang magulang nga lalaki maoy magsilbi sa iyang manghod.”

Unya nanganak si Rebeca ug kaluha nga bata. Ang magulang nga batang lalaki nga unang migawas, pulahon ug balhiboon, ug ginganlan siya’g Esau. Unya migawas usab ang manghod nga lalaki nga miggunit sa tikod ni Esau, ug ginganlan siya’g Jacob.

관련정보

생명의 말씀 - GRN 은 성경에 기반한 구원과 그리스도인의 삶에 대한 수천개의 오디오 복음 메시지를 가지고 있습니다.

무료 다운로드 - 여기에서 다운로드 가능한 여러 언어로 된 주요 GRN 메시지 스크립트, 그림 및 기타 관련 자료를 찾을 수 있습니다.

GRN 오디오 도서관 - 전도와 기본 성경 가르침을 위한 자료는 mp3, CD, 카세트 테이프 형태로 사람들의 필요와 문화에 맞추어졌습니다. 녹음은 성경이야기, 전도 메시지, 말씀 읽기, 노래를 포함하여 다양한 스타일로 구성되었습니다.

Choosing the audio or video format to download - What audio and video file formats are available from GRN, and which one is best to use?

Copyright and Licensing - GRN shares it's audio, video and written scripts under Creative Commons