unfoldingWord 06 - Đức Chúa Trời Cung Ứng Cho Y-sác

unfoldingWord 06 - Đức Chúa Trời Cung Ứng Cho Y-sác

개요: Genesis 24:1-25:26

스크립트 번호: 1206

언어: Vietnamese

청중: General

장르: Bible Stories & Teac

목적: Evangelism; Teaching

성경 인용: Paraphrase

지위: Approved

이 스크립트는 다른 언어로 번역 및 녹음을위한 기본 지침입니다. 그것은 그것이 사용되는 각 영역에 맞게 다른 문화와 언어로 조정되어야 합니다. 사용되는 몇 가지 용어와 개념은 다른 문화에서는 다듬어지거나 생략해야 할 수도 있습니다.

스크립트 텍스트

Khi Áp-ra-ham về già, Y-sác, con trai ông cũng đến tuổi trưởng thành. Áp-ra-ham sai một tôi tớ mình về quê hương ông nơi bà con ông sinh sống để tìm vợ cho Y-sác.

Sau cuộc hành trình dài trở về quê hương, Chúa đưa dắt người đầy tớ đến với Rê-bê-ca, là cháu nội của em trai Áp-ra-ham.

Cô ấy đồng ý lìa gia đình mình cùng người đầy tớ quay trở lại nhà của Y-sác. Ngay khi cô đến, Y-sác cưới cô làm vợ.

Sau một thời gian dài, Áp-ra-ham qua đời, tất cả những lời hứa trong giao ước mà Chúa dành cho ông được truyền lại cho Y-sác. Chúa đã hứa với Áp-ra-ham là dòng dõi ông sẽ đông vô số, dầu vậy, vợ Y-sác là Rê-bê-ca vẫn chưa có con.

Y-sác cầu nguyện cho Rê-bê-ca, và Chúa cho nàng thụ thai đôi. Hai đứa con ấy trở nên tranh chiến với nhau ngay khi chúng còn trong lòng mẹ, vì thế Rê-bê-ca cầu hỏi Chúa xem điều gì đang diễn ra.

Chúa phán cùng Rê-bê-ca: “Hai quốc gia sẽ ra từ hai đứa con trai đang ở trong ngươi. Chúng nó sẽ tranh chiến với nhau, và đứa anh sẽ phục vụ đứa em.”

Khi chúng sinh ra, đứa lớn trông đỏ hỏn và có nhiều lông nên họ đặt tên là Ê-sau (Ê-sau có nghĩa là “nhiều lông”). Đứa em ra sau và nắm gót chân Ê-sau nên họ đặt tên là Gia-cốp (Gia-cốp nghĩa là “gót chân”).

관련정보

생명의 말씀 - GRN 은 성경에 기반한 구원과 그리스도인의 삶에 대한 수천개의 오디오 복음 메시지를 가지고 있습니다.

무료 다운로드 - 여기에서 다운로드 가능한 여러 언어로 된 주요 GRN 메시지 스크립트, 그림 및 기타 관련 자료를 찾을 수 있습니다.

GRN 오디오 도서관 - 전도와 기본 성경 가르침을 위한 자료는 mp3, CD, 카세트 테이프 형태로 사람들의 필요와 문화에 맞추어졌습니다. 녹음은 성경이야기, 전도 메시지, 말씀 읽기, 노래를 포함하여 다양한 스타일로 구성되었습니다.

Choosing the audio or video format to download - What audio and video file formats are available from GRN, and which one is best to use?

Copyright and Licensing - GRN shares it's audio, video and written scripts under Creative Commons