เพลง - Angal Heneng: Nembi

บันทึกเสียงนี้มีประโยชน์หรือไม่?

รวบรวมดนตรีและเพลงคริสเตียน

รหัสรายการ: 80046
ชื่อภาษา: Angal Heneng: Nembi

ความยาวของรายการ: 56:38

Jesus Gives Happiness

2:07

1. Jesus Gives Happiness

In My Father's House

2:21

2. In My Father's House

This is the Day

1:10

3. This is the Day

I'll Be Ready

1:20

4. I'll Be Ready

God is so Good

1:31

5. God is so Good

Jesus is Mine

1:19

6. Jesus is Mine

Lost Sheep I Am

1:19

7. Lost Sheep I Am

When Jesus Comes

2:05

8. When Jesus Comes

Where Will I Go

2:04

9. Where Will I Go

This Earth is Not My Home

1:46

10. This Earth is Not My Home

I Will See Jesus

1:51

11. I Will See Jesus

There is a Heaven

1:45

12. There is a Heaven

Jesus Gives Happiness

2:42

13. Jesus Gives Happiness

Light From Heaven

2:19

14. Light From Heaven

Pentecost

1:57

15. Pentecost

No Time Later

2:54

16. No Time Later

When Will Brother Come?

2:16

17. When Will Brother Come?

Children Children

1:40

18. Children Children

Calvary

2:22

19. Calvary (Tok Pisin)

Water of Life

1:48

20. Water of Life (Tok Pisin)

God Sent Us Jesus

2:37

21. God Sent Us Jesus (Tok Pisin)

One Day

2:37

22. One Day (Tok Pisin)

The Woman of Samaria

2:06

23. The Woman of Samaria (Tok Pisin)

Repent

1:32

24. Repent (Tok Pisin)

Glory of the Lord

2:25

25. Glory of the Lord (Tok Pisin)

I Want to See Jesus

1:50

26. I Want to See Jesus (Tok Pisin)

Let's Celebrate

2:03

27. Let's Celebrate (Tok Pisin)

I Saw the Light

1:44

28. I Saw the Light (Tok Pisin)

เพลง

0:55

29. เพลง

ดาวน์โหลดและการสั่งซื้อ

สื่อบันทึกเสียงเหล่านี้มีเป้าหมายในการประกาศและสอนพระคัมภีร์ระดับพื้นฐาน เพื่อนําข่าวประเสริฐไปยังกลุ่มคนที่อ่านหนังสือไม่ได้ หรือกลุ่มชนที่นิยมสื่อสารโดยการพูดคุยเป็นหลัก และมีเป้าหมายมุ่งเน้นกับกลุ่มที่ข่าวประเสริฐยังเข้าไปไม่ถึง

Copyright © 1985 Global Recordings Network. This recording may be freely copied for personal or local ministry use on condition that it is not modified, and it is not sold or bundled with other products which are sold.

ติดต่อเรา for inquiries about allowable use of these recordings, or to obtain permission to redistribute them in ways other than allowed above.

หากต้องการสั่งซื้อเสียงบันทึกนี้ในรูปแบบ CD หรือรูปแบบอื่น ๆ หรือต้องการข้อมูลการทำพันธกิจ วิธีการใช้สื่ออย่างมีประสิทธิภาพ กรุณาติดต่อสำนักงาน GRN ที่อยู่ใกล้ท่าน เสียงบันทึกบางรายการหรือบางรูปแบบอาจไม่มีในทุกสำนักงานของ GRN

งานบันทึกเสียงมีค่าใช้จ่ายสูง โปรดพิจารณาถวายทรัพย์เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานพันธกิจของ GRN ต่อไป

ทางเรามีความยินดีหากท่านจะแจ้งให้เราทราบถึงการนำเสียงบันทึกไปใช้อย่างไร และมีผลอย่างไร แสดงความคิดเห็น.

สื่อบันทึกเสียงของเรา

องค์กร GRN มี MP3 ฃึ่งเป็นเรื่องราวจากพระคัมภีร์ เพลงข่าวประเสริฐ ดนตรีคริสเตียน และเนื้อหาของข่าวประเสริฐที่แปลกว่า 6,000 ภาษา และส่วนใหญ่ดาว์นโหลดได้ฟรี MP3 ที่ออนไลน์เหล่านี้เหมาะสำหรับการประกาศพระกิตติคุณและงานบุกเบิกคริสตจักร ทั้งเหมาะสำหรับใช้ภายในคริสตจักรด้วย ผู้ที่พูดหรือร้องเพลงในรายการเหล่านี้เป็นเจ้าของภาษานั้นๆ เรื่องราวจากพระคัมภีร์ เพลงต่างๆ และดนตรี มีเป้าหมายที่จะสื่อข่าวประเสริฐของพระเยซูที่เหมาะสมกับวัฒนธรรมนั้นๆ โดยมุ่งเน้นกลุ่มคนที่นิยมสื่อสารโดยการพูดคุยเป็นหลัก

ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง