เพลง w/ SISAALA: Gelibagili - Sisaala, Tumulung

บันทึกเสียงนี้มีประโยชน์หรือไม่?

รวบรวมดนตรีและเพลงคริสเตียน

รหัสรายการ: 75086
ชื่อภาษา: Sisaala, Tumulung

ความยาวของรายการ: 57:52

We Praise the Eternal God ▪ Let Us All Praise Him ▪ Jesus Saved Us ▪ The ข่าวประเสริฐ of Jesus Christ has Reached Us ▪ Our Heavenly Father will Listen to Our อธิษฐาน ▪ I am ติดตามพระเยซู ▪ Everything is in the Lord's Hands ▪ The บุตรน้อยหลงหาย ▪ Noah ▪ God Calls Us ▪ Call on His Name ▪ Bring Sickness or Worries to Jesus ▪ You Cannot Worship Idols and Follow Christ ▪ We have Put Everything in God's Hands ▪ Thank You Jesus

29:21

1. We Praise the Eternal God ▪ Let Us All Praise Him ▪ Jesus Saved Us ▪ The ข่าวประเสริฐ of Jesus Christ has Reached Us ▪ Our Heavenly Father will Listen to Our อธิษฐาน ▪ I am ติดตามพระเยซู ▪ Everything is in the Lord's Hands ▪ The บุตรน้อยหลงหาย ▪ Noah ▪ God Calls Us ▪ Call on His Name ▪ Bring Sickness or Worries to Jesus ▪ You Cannot Worship Idols and Follow Christ ▪ We have Put Everything in God's Hands ▪ Thank You Jesus

I Will Walk Proudly to Heaven Because Jesus Has Called Me ▪ God, In Everything Have Mercy On Us ▪ The All Compassionate God ▪ I Have Given My Everything to God ▪ All Creation Calls God's Name ▪ Jesus is the Lamb of God ▪ Let's Praise God - The All Powerful God ▪ Praise God Always for He is All Powerful ▪ Enemies Attempted to Kill Jesus, But He Lived Every Time ▪ God Calls All of us Together in the True Catholic Church

28:31

2. I Will Walk Proudly to Heaven Because Jesus Has Called Me ▪ God, In Everything Have Mercy On Us ▪ The All Compassionate God ▪ I Have Given My Everything to God ▪ All Creation Calls God's Name ▪ Jesus is the Lamb of God ▪ Let's Praise God - The All Powerful God ▪ Praise God Always for He is All Powerful ▪ Enemies Attempted to Kill Jesus, But He Lived Every Time ▪ God Calls All of us Together in the True Catholic Church (Sisaala: Gelibagili)

ข้อมูลเกี่ยวกับรายการ

Includes SISAALA: Gelibagili songs

ดาวน์โหลดและการสั่งซื้อ

สื่อบันทึกเสียงเหล่านี้มีเป้าหมายในการประกาศและสอนพระคัมภีร์ระดับพื้นฐาน เพื่อนําข่าวประเสริฐไปยังกลุ่มคนที่อ่านหนังสือไม่ได้ หรือกลุ่มชนที่นิยมสื่อสารโดยการพูดคุยเป็นหลัก และมีเป้าหมายมุ่งเน้นกับกลุ่มที่ข่าวประเสริฐยังเข้าไปไม่ถึง

Copyright © 1990 Global Recordings Network. This recording may be freely copied for personal or local ministry use on condition that it is not modified, and it is not sold or bundled with other products which are sold.

ติดต่อเรา for inquiries about allowable use of these recordings, or to obtain permission to redistribute them in ways other than allowed above.

หากต้องการสั่งซื้อเสียงบันทึกนี้ในรูปแบบ CD หรือรูปแบบอื่น ๆ หรือต้องการข้อมูลการทำพันธกิจ วิธีการใช้สื่ออย่างมีประสิทธิภาพ กรุณาติดต่อสำนักงาน GRN ที่อยู่ใกล้ท่าน เสียงบันทึกบางรายการหรือบางรูปแบบอาจไม่มีในทุกสำนักงานของ GRN

งานบันทึกเสียงมีค่าใช้จ่ายสูง โปรดพิจารณาถวายทรัพย์เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานพันธกิจของ GRN ต่อไป

ทางเรามีความยินดีหากท่านจะแจ้งให้เราทราบถึงการนำเสียงบันทึกไปใช้อย่างไร และมีผลอย่างไร แสดงความคิดเห็น.

สื่อบันทึกเสียงของเรา

องค์กร GRN มี MP3 ฃึ่งเป็นเรื่องราวจากพระคัมภีร์ เพลงข่าวประเสริฐ ดนตรีคริสเตียน และเนื้อหาของข่าวประเสริฐที่แปลกว่า 6,000 ภาษา และส่วนใหญ่ดาว์นโหลดได้ฟรี MP3 ที่ออนไลน์เหล่านี้เหมาะสำหรับการประกาศพระกิตติคุณและงานบุกเบิกคริสตจักร ทั้งเหมาะสำหรับใช้ภายในคริสตจักรด้วย ผู้ที่พูดหรือร้องเพลงในรายการเหล่านี้เป็นเจ้าของภาษานั้นๆ เรื่องราวจากพระคัมภีร์ เพลงต่างๆ และดนตรี มีเป้าหมายที่จะสื่อข่าวประเสริฐของพระเยซูที่เหมาะสมกับวัฒนธรรมนั้นๆ โดยมุ่งเน้นกลุ่มคนที่นิยมสื่อสารโดยการพูดคุยเป็นหลัก

ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง