รูปภาพของพระเยซู (Union) - จีนกลาง

บันทึกเสียงนี้มีประโยชน์หรือไม่?

ชีวิตของพระเยซูจากพระธรรมมัทธิว มาระโก ลูกา ยอห์น กิจการ และโรม

รหัสรายการ: 30091
ชื่อภาษา: จีนกลาง

ความยาวของรายการ: 1:18:06

รูปภาพของพระเยซู - ตอน 1

2:25

1. รูปภาพของพระเยซู - ตอน 1

รูปภาพของพระเยซู - ตอน 2

4:14

2. รูปภาพของพระเยซู - ตอน 2

รูปภาพของพระเยซู - ตอน 3

2:40

3. รูปภาพของพระเยซู - ตอน 3

รูปภาพของพระเยซู - ตอน 4

2:03

4. รูปภาพของพระเยซู - ตอน 4

รูปภาพของพระเยซู - ตอน 5

1:37

5. รูปภาพของพระเยซู - ตอน 5

รูปภาพของพระเยซู - ตอน 6

4:03

6. รูปภาพของพระเยซู - ตอน 6

รูปภาพของพระเยซู - ตอน 7

6:03

7. รูปภาพของพระเยซู - ตอน 7

รูปภาพของพระเยซู - ตอน 8

3:35

8. รูปภาพของพระเยซู - ตอน 8

รูปภาพของพระเยซู - ตอน 9

1:09

9. รูปภาพของพระเยซู - ตอน 9

รูปภาพของพระเยซู - ตอน 10

10:42

10. รูปภาพของพระเยซู - ตอน 10

รูปภาพของพระเยซู - ตอน 11

3:26

11. รูปภาพของพระเยซู - ตอน 11

รูปภาพของพระเยซู - ตอน 12

1:33

12. รูปภาพของพระเยซู - ตอน 12

รูปภาพของพระเยซู - ตอน 13

2:01

13. รูปภาพของพระเยซู - ตอน 13

รูปภาพของพระเยซู - ตอน 14

5:23

14. รูปภาพของพระเยซู - ตอน 14

รูปภาพของพระเยซู - ตอน 15

4:05

15. รูปภาพของพระเยซู - ตอน 15

รูปภาพของพระเยซู - ตอน 16

4:16

16. รูปภาพของพระเยซู - ตอน 16

รูปภาพของพระเยซู - ตอน 17

5:48

17. รูปภาพของพระเยซู - ตอน 17

รูปภาพของพระเยซู - ตอน 18

6:54

18. รูปภาพของพระเยซู - ตอน 18

รูปภาพของพระเยซู - ตอน 19

4:03

19. รูปภาพของพระเยซู - ตอน 19

รูปภาพของพระเยซู - ตอน 20

0:53

20. รูปภาพของพระเยซู - ตอน 20

รูปภาพของพระเยซู - ตอน 21

1:03

21. รูปภาพของพระเยซู - ตอน 21

สื่อบันทึกเสียงนี้คุณภาพอาจไม่ถึงมาตราฐานของ GRN เราหวังว่าจะไม่เป็นอุปสรรคต่อคุณค่าของข้อความในภาษาที่ผู้ฟังชอบ กรุณาแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับสื่อบันทึกเสียงนี้

ดาวน์โหลดและการสั่งซื้อ

สื่อบันทึกเสียงเหล่านี้มีเป้าหมายในการประกาศและสอนพระคัมภีร์ระดับพื้นฐาน เพื่อนําข่าวประเสริฐไปยังกลุ่มคนที่อ่านหนังสือไม่ได้ หรือกลุ่มชนที่นิยมสื่อสารโดยการพูดคุยเป็นหลัก และมีเป้าหมายมุ่งเน้นกับกลุ่มที่ข่าวประเสริฐยังเข้าไปไม่ถึง

Copyright © 1990 Talking Bibles International. This recording may be freely copied for personal or local ministry use on condition that it is not modified, and it is not sold or bundled with other products which are sold.

ติดต่อเรา สำหรับคำถามเกี่ยวกับการใช้บันทึกเหล่านี้ที่อนุญาต หรือเพื่อขออนุญาตแจกจ่ายซ้ำด้วยวิธีอื่นนอกเหนือจากที่อนุญาตข้างต้น

หากต้องการสั่งซื้อเสียงบันทึกนี้ในรูปแบบ CD หรือรูปแบบอื่น ๆ หรือต้องการข้อมูลการทำพันธกิจ วิธีการใช้สื่ออย่างมีประสิทธิภาพ กรุณาติดต่อสำนักงาน GRN ที่อยู่ใกล้ท่าน เสียงบันทึกบางรายการหรือบางรูปแบบอาจไม่มีในทุกสำนักงานของ GRN

งานบันทึกเสียงมีค่าใช้จ่ายสูง โปรดพิจารณาถวายทรัพย์เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานพันธกิจของ GRN ต่อไป

ทางเรามีความยินดีหากท่านจะแจ้งให้เราทราบถึงการนำเสียงบันทึกไปใช้อย่างไร และมีผลอย่างไร แสดงความคิดเห็น.

สื่อบันทึกเสียงของเรา

องค์กร GRN มี MP3 ฃึ่งเป็นเรื่องราวจากพระคัมภีร์ เพลงข่าวประเสริฐ ดนตรีคริสเตียน และเนื้อหาของข่าวประเสริฐที่แปลกว่า 6,000 ภาษา และส่วนใหญ่ดาว์นโหลดได้ฟรี MP3 ที่ออนไลน์เหล่านี้เหมาะสำหรับการประกาศพระกิตติคุณและงานบุกเบิกคริสตจักร ทั้งเหมาะสำหรับใช้ภายในคริสตจักรด้วย ผู้ที่พูดหรือร้องเพลงในรายการเหล่านี้เป็นเจ้าของภาษานั้นๆ เรื่องราวจากพระคัมภีร์ เพลงต่างๆ และดนตรี มีเป้าหมายที่จะสื่อข่าวประเสริฐของพระเยซูที่เหมาะสมกับวัฒนธรรมนั้นๆ โดยมุ่งเน้นกลุ่มคนที่นิยมสื่อสารโดยการพูดคุยเป็นหลัก

ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง

สื่อบันทึกเสียงรูปแบบmp3, ซีดี, เทปคาสเซ็ท - องค์กรจีอาร์เอ็น มีสื่อบันทึกเสียงต่างๆ หลายพันภาษา เนื้อหาสื่อบันทึกเสียงตรงกับความจริงในพระคัมภีร์ เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับความรอดและชีวิตคริสเตียน

ดาวน์โหลดฟรี - ที่นี่ท่านสามารถค้นหาบทความต่างๆ ของจีอาร์เอ็นในภาษาต่างๆ พร้อมทั้งภาพประกอบ และสื่ออื่นๆ ที่สามารถดาวน์โหลดได้

ห้องสมุดสื่อบันทึกเสียงข่าวประเสริฐของจีอาร์เอ็น - เจ็ดสิบกว่าปีที่นักบันทึกเสียงขององค์กรจีอาร์เอ็นได้บันทึกเสียงภาษาของชนกลุ่มน้อยต่างๆ และได้ผลิตสื่อบันทึกเสียงข่าวประเสริฐมากมาย

Choosing the right audio or video format - What audio and video file formats are available from GRN, and which one is best to use?