ภาษา Guaraní, Mbyá

ชื่อภาษา: Guaraní, Mbyá
รหัสภาษา ISO: gun
ขอบเขตภาษา: ISO Language
ภาษารัฐ: Verified
รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 2100
IETF Language Tag: gun
 

ตัวอย่างภาษา Guaraní, Mbyá

Guarani Mbyá - The Lost Son.mp3

บันทึกเสียงที่มีในภาษา Guaraní, Mbyá

สื่อบันทึกเสียงเหล่านี้มีเป้าหมายในการประกาศและสอนพระคัมภีร์ระดับพื้นฐาน เพื่อนําข่าวประเสริฐไปยังกลุ่มคนที่อ่านหนังสือไม่ได้ หรือกลุ่มชนที่นิยมสื่อสารโดยการพูดคุยเป็นหลัก และมีเป้าหมายมุ่งเน้นกับกลุ่มที่ข่าวประเสริฐยังเข้าไปไม่ถึง

ข่าวดี & พระคำแห่งชีวิต

บทเรียนพระคัมภีร์ภาพและเสียงใน 40 ส่วนพร้อมรูปภาพ ประกอบด้วยภาพรวมของพระคัมภีร์ตั้งแต่การสร้างโลกจนถึงพระคริสต์ และคำสอนเกี่ยวกับชีวิตคริสเตียน สำหรับการประกาศและปลูกฝังคริสตจักร

ดู ฟัง แล้วรับชีวิต 6 พระเยซู - ครูและผู้รักษา

เล่ม 6 ของชุดภาพและเสียงพร้อมเรื่องราวในพระคัมภีร์เกี่ยวกับพระเยซูจากมัทธิวและมาระโก สำหรับการประกาศ การปลูกคริสตจักร และการสอนคริสเตียนอย่างเป็นระบบ

ดู ฟัง แล้วรับชีวิต 7 พระเยซู - พระเจ้าและผู้ช่วยให้รอด

เล่ม 7 ของชุดภาพและเสียงพร้อมเรื่องราวในพระคัมภีร์เกี่ยวกับพระเยซูจากลูกาและยอห์น สำหรับการประกาศ การปลูกคริสตจักร และการสอนคริสเตียนอย่างเป็นระบบ

พระคำแห่งชีวิต 1

บันทึกเสียงเรื่องสั้นจากพระคัมภีร์และข้อความประกาศที่อธิบายความรอดและให้คำสอนพื้นฐานของคริสเตียน แต่ละโปรแกรมเป็นบทที่ได้รับการปรับแต่งและเกี่ยวข้องกับวัฒนธรรม และอาจรวมถึงเพลงและดนตรีด้วย

พระคำแห่งชีวิต 2

บันทึกเสียงเรื่องสั้นจากพระคัมภีร์และข้อความประกาศที่อธิบายความรอดและให้คำสอนพื้นฐานของคริสเตียน แต่ละโปรแกรมเป็นบทที่ได้รับการปรับแต่งและเกี่ยวข้องกับวัฒนธรรม และอาจรวมถึงเพลงและดนตรีด้วย

เพลง 1

การรวบรวมเพลงคริสเตียน เพลงหรือเพลงสวด

เพลง 2

การรวบรวมเพลงคริสเตียน เพลงหรือเพลงสวด

เครื่องหมาย Portions

การอ่านพระคัมภีร์แบบเสียงในส่วนเล็กๆ ของพระคัมภีร์ฉบับแปลเฉพาะเจาะจงที่ได้รับการยอมรับ โดยไม่มีคำอธิบายเพียงเล็กน้อยหรือไม่มีเลย

1 จอห์น 3-5 & เพลง

การอ่านพระคัมภีร์แบบเสียงของหนังสือทั้งเล่มที่มีการแปลเฉพาะเจาะจง ได้รับการยอมรับ และแปลโดยไม่มีคำอธิบายเพียงเล็กน้อยหรือไม่มีเลย

จอห์น

หนังสือเล่มที่ 43 บางส่วนหรือทั้งหมด

ดาวน์โหลด Guaraní, Mbyá

บันทึกเสียง / วีดีโอ จากแหล่งอื่น

Jesus Film Project films - Guarani, Mbya - (Jesus Film Project)

ชื่ออื่นสำหรับ Guaraní, Mbyá

Bugre
Eastern Argentina Guarani
Eastern Argentina Guaraní
Guarani: Brasil
Guarani Mby'a
Guarani Mbya
Guaraní Mbyá
Mbia
Mbiá
Mbua
Mbya
Mbyá
Mbya-apytere
Mby'a Guarani
Mbya Guaraní
Mbyá Guaraní

พื้นที่ใช้ภาษา Guaraní, Mbyá

Argentina
Brazil
Paraguay

สำเนียงที่ใกล้เคียงกับภาษา Guaraní, Mbyá

กลุ่มคนที่พูด Guaraní, Mbyá

Guarani, Mbya

ข้อมูลเกี่ยวกับ Guaraní, Mbyá

ข้อมูลอื่นๆ: Understand Portuguese, G: Caiua, Kaiwa, Kain.; Grow. Literate.

จำนวนประชากร: 5,000

จำนวนประชากรที่อ่านเขียนได้: 15

ทำงานกับจีอาร์เอ็นเกี่ยวกับภาษานี้

หากคุณมีใจรักพระเยซู และมีภาระใจในการสื่อข่าวประเสริฐของพระองค์แก่คนที่ไม่เคยได้ยินเรื่องจากพระคัมภีร์ในภาษาของเขาเอง หรือหากภาษานี้เป็นภาษาท้องถิ่นของคุณ หรือคุณรู้จักผู้ที่ใช้ภาษานี้ หากคุณต้องการสำรวจหรือให้ข้อมูลเกี่ยวกับภาษานี้ หากคุณสามารถช่วยเราหาผู้ที่จะแปลบทความหรือพูดบรรยายในการบันทึกเสียงภาษานี้ได้ หากคุณต้องการสนับสนุนสื่อบันทึกเสียงในภาษานี้หรือภาษาอื่น กรุณา ติดต่อสายด่วนภาษาของจีอาร์เอ็น

จีอาร์เอ็นเป็นองค์กรที่ไม่แสวงผลกำไร และไม่มีนโยบายให้เงินเป็นค่าตอบแทนแก่ผู้แปลหรือผู้ช่วยด้านภาษา ผู้ที่ช่วยในงานล้วนแต่ช่วยอย่างสมัครใจ