ภาษา Guarani, Mbya: Tambéopé

ชื่อภาษา: Guarani, Mbya: Tambéopé
ชื่อภาษา ISO: Guaraní, Mbyá [gun]
รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 10379
ภาษารัฐ: Not Verified
รหัสสำเนียงของ ROD: 10379

บันทึกเสียงที่มีในภาษา Guarani, Mbya: Tambéopé

สื่อบันทึกเสียงเหล่านี้มีเป้าหมายในการประกาศและสอนพระคัมภีร์ระดับพื้นฐาน เพื่อนําข่าวประเสริฐไปยังกลุ่มคนที่อ่านหนังสือไม่ได้ หรือกลุ่มชนที่นิยมสื่อสารโดยการพูดคุยเป็นหลัก และมีเป้าหมายมุ่งเน้นกับกลุ่มที่ข่าวประเสริฐยังเข้าไปไม่ถึง

๖ พระเยซู - พระผู้สอน และ พระผู้รักษา (in Mbya Guaraní)

(ดาวน์โหลด  MP3 ในภาษา Guarani, Mbya: Tambéopé) เล่มที่ 6 ของชุดสื่อบันทึกเสียงที่มีภาพประกอบ เรื่องมาจากพระคัมภีร์เกี่ยวกับพระเยซู จากพระธรรมมัทธิว และมาระโก สำหรับการประกาศ การสร้างคริสตจักร และคำสอนของคริสเตียน

ข่าวประเสริฐ & พระคำแห่งชีวิต (in Mbya Guaraní)

(ดาวน์โหลด  MP3 ในภาษา Guarani, Mbya: Tambéopé) บันทึกเสียงที่มีภาพประกอบ 40 รูปภาพ บทเรียนจากพระคัมภีร์ ตั้งแต่พระเจ้าสร้างโลกจนถึงพระเยซูคริสและมีคำสอนชีวิตคริสเตียน สำหรับการประกาศและสร้างคริสตจักร

พระเยซูเป็นพระเจ้าและพระผู้ช่วยให้รอด (in Mbya Guaraní)

(ดาวน์โหลด  MP3 ในภาษา Guarani, Mbya: Tambéopé) เล่มที่ 7 ของชุดสื่อบันทึกเสียงที่มีภาพประกอบ เรื่องมาจากพระคัมภีร์เกี่ยวกับพระเยซู จากพระธรรมลูกา และยอนห์ สำหรับการประกาศ การสร้างคริสตจักร และคำสอนของคริสเตียน

เพลง 1 (in Mbya Guaraní)

(ดาวน์โหลด  MP3 ในภาษา Guarani, Mbya: Tambéopé) รวบรวมดนตรีและเพลงคริสเตียน

พระคำแห่งชีวิต 1 (in Mbya Guaraní)

(ดาวน์โหลด  MP3 ในภาษา Guarani, Mbya: Tambéopé) บันทึกเสียงเรื่องสั้นจากพระคัมภีร์ เรื่องข่าวประเสริฐ์ และอาจมีดนตรีและเพลง เนื้อหาจะอธิบายความรอดและให้คำสอนคริสเตียนพื้นฐาน

1 John 3-5 & เพลง (in Mbya Guaraní)

(ดาวน์โหลด  MP3 ในภาษา Guarani, Mbya: Tambéopé) บันทึกเสียงการอ่านข้อพระคัมภีร์โดยไม่มีคำอธิบายหรือมีบ้าง

เพลง 2 (in Mbya Guaraní)

(ดาวน์โหลด  MP3 ในภาษา Guarani, Mbya: Tambéopé) รวบรวมดนตรีและเพลงคริสเตียน

พระคำแห่งชีวิต 2 (in Mbya Guaraní)

(ดาวน์โหลด  MP3 ในภาษา Guarani, Mbya: Tambéopé) บันทึกเสียงเรื่องสั้นจากพระคัมภีร์ เรื่องข่าวประเสริฐ์ และอาจมีดนตรีและเพลง เนื้อหาจะอธิบายความรอดและให้คำสอนคริสเตียนพื้นฐาน

John (in Mbya Guaraní)

(ดาวน์โหลด  MP3 ในภาษา Guarani, Mbya: Tambéopé) บันทึกเสียงการอ่านข้อพระคัมภีร์โดยไม่มีคำอธิบายหรือมีบ้าง

Mark Portions (in Mbya Guaraní)

(ดาวน์โหลด  MP3 ในภาษา Guarani, Mbya: Tambéopé) Audio Bible readings of small sections of specific, recognized, translated Scripture with little or no commentary.

บันทึกเสียง / วีดีโอ จากแหล่งอื่น

Jesus Film Project films - Guarani, Mbya - (The Jesus Film Project)

ชื่ออื่นสำหรับ Guarani, Mbya: Tambéopé

Tambéopé

พื้นที่ใช้ภาษา Guarani, Mbya: Tambéopé

Brazil

สำเนียงที่ใกล้เคียงกับภาษา Guarani, Mbya: Tambéopé

People Groups who speak Guarani, Mbya: Tambéopé

Guarani, Mbya;

ข้อมูลเกี่ยวกับ Guarani, Mbya: Tambéopé

จำนวนประชากร: 12,000

ทำงานกับจีอาร์เอ็นเกี่ยวกับภาษานี้

หากคุณมีใจรักพระเยซู และมีภาระใจในการสื่อข่าวประเสริฐของพระองค์แก่คนที่ไม่เคยได้ยินเรื่องจากพระคัมภีร์ในภาษาของเขาเอง หรือหากภาษานี้เป็นภาษาท้องถิ่นของคุณ หรือคุณรู้จักผู้ที่ใช้ภาษานี้ หากคุณต้องการสำรวจหรือให้ข้อมูลเกี่ยวกับภาษานี้ หากคุณสามารถช่วยเราหาผู้ที่จะแปลบทความหรือพูดบรรยายในการบันทึกเสียงภาษานี้ได้ หากคุณต้องการสนับสนุนสื่อบันทึกเสียงในภาษานี้หรือภาษาอื่น กรุณา ติดต่อสตูดิโอใหญ่ของ จีอาร์เอ็น

จีอาร์เอ็นเป็นองค์กรที่ไม่แสวงผลกำไร และไม่มีนโยบายให้เงินเป็นค่าตอบแทนแก่ผู้แปลหรือผู้ช่วยด้านภาษา ผู้ที่ช่วยในงานล้วนแต่ช่วยอย่างสมัครใจ

GRN ให้พี่น้องคริสเตียนมีส่วนในการประกาศกับกลุ่มชาติพันธุ์ที่ข่าวประเสริฐยังเข้าไปไม่ถึง โดยสื่อเรื่องต่างๆ จากพระคัมภีร์ บทความประกาศข่าวประเสริฐ เพลงและดนตรี ท่านสามารถช่วยพันธกิจมิชชั่นหรือคริสตจักรที่ประกาศหรืองานบุกเบิกคริสตจักร โดยสนับสนุนหรือแจกจ่ายสื่อของเรา พี่น้องสามารถมีส่วนในพันธกิจมิชชั่นได้ไม่ว่าท่านอยู่ที่ไหน หากท่านไปคริสตจักรเป็นประจำและเชื่อพระคัมภีร์ ท่านก็สามารถมีบทบาทในพันธกิจมิชชั่นได้ และสามารถเห็นชนชาติที่ข่าวประเสริฐยังเข้าไปไม่ถึง มีโอกาสได้ยินได้ฟังข่าวประเสริฐของพระเยซู ติดต่อสำนักงานจีอาร์เอ็นที่อยู่ใกล้คุณ