ภาษา Arabic, Sana'ani

ชื่อภาษา: Arabic, Sana'ani
รหัสภาษา ISO: ayn
รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 3360
ขอบเขตภาษา: ISO Language
ภาษารัฐ: Verified

ตัวอย่างภาษา Arabic, Sana'ani

Arabic Sana'ani - The Perfect Sacrifice.mp3

บันทึกเสียงที่มีในภาษา Arabic, Sana'ani

สื่อบันทึกเสียงเหล่านี้มีเป้าหมายในการประกาศและสอนพระคัมภีร์ระดับพื้นฐาน เพื่อนําข่าวประเสริฐไปยังกลุ่มคนที่อ่านหนังสือไม่ได้ หรือกลุ่มชนที่นิยมสื่อสารโดยการพูดคุยเป็นหลัก และมีเป้าหมายมุ่งเน้นกับกลุ่มที่ข่าวประเสริฐยังเข้าไปไม่ถึง

พระคำแห่งชีวิต 2

(ดาวน์โหลด  MP3 ในภาษา Arabic, Sana'ani) บันทึกเสียงเรื่องสั้นจากพระคัมภีร์ เรื่องข่าวประเสริฐ์ และอาจมีดนตรีและเพลง เนื้อหาจะอธิบายความรอดและให้คำสอนคริสเตียนพื้นฐาน .

ดาวน์โหลด Arabic, Sana'ani

รายการภาษาอื่นที่มีภาษา Arabic, Sana'ani ผสมบ้าง

WOL w/Ta'iz/Tihami/Zabid/Sanaa ดาวน์โหลด WOL w/Ta'iz/Tihami/Zabid/Sanaa MP3 ในภาษา Arabic, Sana'ani (in Arabic, Ta'izzi-Adeni: Hojeria)

บันทึกเสียง / วีดีโอ จากแหล่งอื่น

The Prophets' Story - Northern Yemeni / Arabic, Sana'ani - (The Prophets' Story)

ชื่ออื่นสำหรับ Arabic, Sana'ani

Arabic, Sanaani Spoken
Arabic: Yemen: Sanaa
Arabic: Yemen: Sanàa
Northern Yemeni Arabic
Sana'a
Sanaani Arabic
Yemen Sana'a

พื้นที่ใช้ภาษา Arabic, Sana'ani

Yemen

สำเนียงที่ใกล้เคียงกับภาษา Arabic, Sana'ani

People Groups who speak Arabic, Sana'ani

Arab, Northern Yemeni;

ข้อมูลเกี่ยวกับ Arabic, Sana'ani

ข้อมูลอื่นๆ: Distinct from Hadrami [ayh], Ta’izzi-Adeni Arabic [acq]. Zaydi Muslim.

จำนวนประชากร: 7,600,000

ทำงานกับจีอาร์เอ็นเกี่ยวกับภาษานี้

หากคุณมีใจรักพระเยซู และมีภาระใจในการสื่อข่าวประเสริฐของพระองค์แก่คนที่ไม่เคยได้ยินเรื่องจากพระคัมภีร์ในภาษาของเขาเอง หรือหากภาษานี้เป็นภาษาท้องถิ่นของคุณ หรือคุณรู้จักผู้ที่ใช้ภาษานี้ หากคุณต้องการสำรวจหรือให้ข้อมูลเกี่ยวกับภาษานี้ หากคุณสามารถช่วยเราหาผู้ที่จะแปลบทความหรือพูดบรรยายในการบันทึกเสียงภาษานี้ได้ หากคุณต้องการสนับสนุนสื่อบันทึกเสียงในภาษานี้หรือภาษาอื่น กรุณา ติดต่อสตูดิโอใหญ่ของ จีอาร์เอ็น

จีอาร์เอ็นเป็นองค์กรที่ไม่แสวงผลกำไร และไม่มีนโยบายให้เงินเป็นค่าตอบแทนแก่ผู้แปลหรือผู้ช่วยด้านภาษา ผู้ที่ช่วยในงานล้วนแต่ช่วยอย่างสมัครใจ

GRN ให้พี่น้องคริสเตียนมีส่วนในการประกาศกับกลุ่มชาติพันธุ์ที่ข่าวประเสริฐยังเข้าไปไม่ถึง โดยสื่อเรื่องต่างๆ จากพระคัมภีร์ บทความประกาศข่าวประเสริฐ เพลงและดนตรี ท่านสามารถช่วยพันธกิจมิชชั่นหรือคริสตจักรที่ประกาศหรืองานบุกเบิกคริสตจักร โดยสนับสนุนหรือแจกจ่ายสื่อของเรา พี่น้องสามารถมีส่วนในพันธกิจมิชชั่นได้ไม่ว่าท่านอยู่ที่ไหน หากท่านไปคริสตจักรเป็นประจำและเชื่อพระคัมภีร์ ท่านก็สามารถมีบทบาทในพันธกิจมิชชั่นได้ และสามารถเห็นชนชาติที่ข่าวประเสริฐยังเข้าไปไม่ถึง มีโอกาสได้ยินได้ฟังข่าวประเสริฐของพระเยซู ติดต่อสำนักงานจีอาร์เอ็นที่อยู่ใกล้คุณ